VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG (“V&B”)

Denne Hjemmeside ejes og opereres af Great Ponton Limited, registreret i det irske handels- og selskabsregister under virksomhedsnummer 644795 med hovedkontor på 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Irland (“Resumedone” “vi” eller “os” ). Du kan også kontakte os via e-mail på contact@resumedone.io.

1. Formål

Resumedone giver dig som medlem adgang til en database med Materialer (herunder bl.a. CV, følgebreve og vejledende noter) tilgængelige via www.resumedone.co (“Hjemmeside”), som du som medlem kan udfylde med dine personlige oplysninger ved hjælp af Document Builder til at oprette personlige dokumenter, som du kan downloade, når det passer dig, i henhold til dine særlige behov eller gemme i dit kundeområde (med forbehold for betaling af gældende abonnementsgebyrer).

Disse Vilkår og Betingelser styrer din adgang til og brug af Hjemmesiden og dets Tjenester. Ved at bruge Hjemmesiden accepterer du uden forbehold alle disse Vilkår og Betingelser.

Ved at oprette en konto på Hjemmesiden skal du markere et felt og bekræfte, at du har læst og accepteret disse V&B, som udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig og Resumedone.

Læs venligst følgende omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, kan du ikke bruge Hjemmesiden. Vi kan til enhver tid ændre disse V&B ved at sende en opdateret version til denne side og underrette dig, inden de ændrede vilkår træder i kraft.

For at forbedre kundeoplevelsen kan vi også ændre, uden forudgående varsel, strukturen og designet på vores hjemmeside samt nogle Tjenester eller indhold.

2. Definitioner

I dette dokument,

“Konto” betyder den konto, du opretter, når du bliver medlem og derved får adgang til de Tjenester, der tilbydes gennem Hjemmesiden.

“Gældende Love” har betydningen, der tilskrives i afsnit 14.

“Kundeområde” er dit personlige og dedikerede rum, hvor du kan få adgang til Tjenesterne og Gemme dit Materiale.

“Dokument Opretter” betyder den funktion, der gør det muligt for medlemmer at indtaste personlige oplysninger (inklusive CV, karrierehistorik og uddannelseshistoriske detaljer) og oprette personaliserede versioner af visse materialer (særligt CV´er og følgebreve) (“Personaliserede Dokumenter”), som derefter kan opbevares i et Medlems Kundeområde.

“Medlem” betyder enhver fysisk eller juridisk person, der har en Konto på Hjemmesiden.

”Materialer” betyder alle CV-skabeloner, følgebrevskabeloner, vejledende noter og andre dokumenter, der stilles til rådighed for medlemmer på Hjemmesiden (uanset om de er personaliseret med Dokument Opretter eller ej.

“Tjenester” betyder alle produkter, tjenester, indhold, teknologier eller funktioner, der leveres af os via Hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, materialerne, Dokument Opretteren og Opbevaring af Materialer.

“Abonnement” har den betydning, der tilskrives i afsnit 6.

“Opbevaring” og “Opbevare” betyder opbevaring af Materialer på Hjemmesiden.

3. At åbne en Konto

A. Betingelser

** Du skal være 18 år eller ældre. Du skal være 18 år eller ældre for at bruge vores Tjenester, hvilket du skal bekræfte, hvis det er relevant, når du åbner en konto.

** Hvis relevant, skal du holde myndighed til at binde det firma, du repræsenterer. Du bekræfter, at du har myndighed til at binde enhver virksomhed eller organisation på hvis vegne du bruger Tjenesterne, og at denne virksomhed eller organisation accepterer vores Vilkår og Betingelser.

B. Oprettelse af Konto

Hjemmesiden giver medlemmer mulighed for at registrere sig og derefter modtage adgang til Tjenesterne. Du kan ikke se Materialerne, hvis du ikke er registreret eller har adgang til Dokument Opretteren eller Opbevaringstjenesten uden først at åbne en Konto og blive Medlem.

For at oprette din konto skal du udfylde de obligatoriske felter i registreringsformularen (ved at angive dit efternavn, fornavn og e-mail). Vi sender dig derefter en adgangskode via e-mail. Du skal også have læst og accepteret disse V&B’er samt vores Fortrolighedspolitik, der forklarer vores online informationspraksis og de valg, du kan træffe med hensyn til den måde, dine oplysninger indsamles og bruges på denne Hjemmeside.

C. Nøjagtighed af Kontooplysninger

Du garanterer, at din konto indeholder nøjagtige og ægte oplysninger, og at du opdaterer dem efter behov. Hvis vi mener, at detaljerne ikke er korrekte, aktuelle eller komplette, har vi ret til at nægte dig adgang til Hjemmesiden eller nogen af ​​Tjenesterne og til at lukke eller suspendere din Konto.

D. Adgangskode

Du garanterer, at din konto indeholder nøjagtige og ægte oplysninger, og at du opdaterer dem efter behov. Hvis vi mener, at detaljerne ikke er korrekte, aktuelle eller komplette, har vi ret til at nægte dig adgang til Hjemmesiden eller nogen af ​Ttjenesterne og til at lukke eller suspendere din Konto.

4. Tjenester

Hjemmesiden er en online platform, hvorigennem vi leverer vores Tjenester. Som medlem:

kan du oprette et Kundeområde på Hjemmesiden, hvorfra du kan få adgang til materialer, oprette personaliserede dokumenter ved hjælp af Dokument Opretteren og gemme dem;

er du også i stand til at kommunikere med Resumedone via e-mail og chat.

5. Adfærdsregler for Medlemmer på Hjemmesiden

Der er visse regler, der gælder for Medlemmer. Når du bruger vores Hjemmeside, accepterer du:

  • ikke at krænke Resumedones rettigheder og image og dets tilknyttede enheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder;
  • ikke at krænke rettigheder og image af nogen part, der har rettigheder til materialet, såsom deres intellektuelle ejendomsrettigheder;
  • ikke at åbne en konto i en anden persons navn end dig selv;
  • ikke at bruge nogen enhed, software eller andet element, der sandsynligvis forstyrrer den korrekte drift af Hjemmesiden, eller hvis formål er at beskadige, forstyrre, opfange eller ekspropriere et hvilket som helst system, data eller personlig information; og
  • mere generelt, ikke at handle på en måde, der overtræder gældende lov(e) eller overtræder disse Vilkår og Betingelser.

6. Betaling af Gebyrer

For at få adgang til Tjenesterne skal du betale beløbet for det månedlige abonnement for Tjenesterne (“Abonnementet”) eller kun beløbet for prøveperioden som beskrevet på Hjemmesiden. Priserne på Abonnementer er angivet på Hjemmesiden (samtlige afgifter inkluderet, inkl. moms), og disse medregner det momsbeløb, der er gældende på betalingsdagen for abonnementet.

Ethvert Abonnement på Tjenester vil fortsætte på ubestemt tid fra datoen for Abonnementets oprettelse. Et Abonnement kan annulleres på ethvert tidspunkt.

Resumedone forbeholder sig retten til at ændre beløbet for Abonnementet og ethvert prøvetilbud. Du vil blive informeret om en sådan ændring mindst 10 dage inden udgangen af ​​din abonnementsperiode, og du har derefter frihed til ikke at forny dit Abonnement.

Abonnementet og gebyrer for prøveperiode betales på forhånd og opkræves automatisk efter betalingsmetoden angivet på Hjemmesiden. I tilfælde af manglende betaling vil Resumedone påminde om betalingen igen, og i tilfælde af yderligere manglende betaling vil vi være i stand til straks at blokere Tjenesterne uden kompensation, men med forbehold for retten til at kræve betaling fra dig for ethvert ubetalt beløb, og enhver erstatning for skader, der er lidt af Resumedone som følge af den manglende betaling.

7. Intellektuelle Ejendomsrettigheder

A. Intellektuel Ejendomsret til Hjemmesidens indhold

Den proprietære software (inklusive Dokument Opretter og Kundeområdet), Materialerne og andet materiale på Hjemmesiden, herunder copyright, logoer, varemærker, handelsnavne, billeder, tekst, illustrationer, lyd, videofiler, datafiler, programfiler , og koder samt udvalg, koordinering og arrangement af sådanne materialer (hvad enten de er registrerede eller uregistrerede) er beskyttet af copyright, patent og lovgivning om varemærke (“IP-rettigheder”). Disse IP-rettigheder ejes enten af ​​os eller af tredjeparter, der har afgivet licens af deres IP-rettigheder til os. Det er strengt forbudt at reproducere, kopiere, ændre eller på anden måde manipulere noget indhold på Hjmmesiden, helt eller delvist.

Brug eller misbrug af IP-rettigheder, udiver som tilladt i disse Vilkår og Betingelser, er forbudt. Ved at blive Medlem, men underlagt disse Vilkår og Betingelser vedrørende ejerne af IP-rettighederne (se nedenfor), og kun i det omfang det er i stand til det, giver Resumesone dig en ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, personlig og ikke-overførbar licens til at bruge webstedet og IP-rettighederne overalt til udelukkende personlig og privat brug på ikke-kommercielt grundlag og i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser.

Licensen du tildeles ophører, når du afslutter dit medlemskab og / eller i tilfælde af ukorrekt brug af Hjemmesiden og / eller Tjenesterne.

Alle nye versioner, opdateringer eller ændringer på vores Hjemmeside, Tjenester eller andet relateret indhold er underlagt disse Vilkår og Betingelser. Resumedone forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt dækkes i disse Vilkår og Betingelser.

Under ingen omstændigheder giver brug af Hjemmesiden og adgang til materialet dig tilladelse til at reproducere materialet, formidle det offentligt eller overføre, sælge, leje eller låne det ud, delvist eller fuldstændigt eller på anden måde stille det til rådighed, andet end i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser, det gælder for Hjemmesiden inklusive Materialerne.

Resumedone og dets tilknyttede selskaber hævder hverken for dig, nogen tredjepart eller sig selv ejerskab af IP-rettigheder i det materiale, der ejes af tredjeparter.

B. Brug af Dit Indhold

Du bevarer dine rettigheder til alle oplysninger eller indhold, du sender, poster eller fremviser på eller gennem Hjemmesiden, herunder kontooplysninger, CV, karrierehistorik, uddannelseshistorik, anmeldelser, svar, profilindlæg, indlæg, spørgsmål, karriere materiale eller anden information, du leverer (“Dit Indhold”). Ved at indsende, indlæse, sende eller vise sådant indhold giver du os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens (med ret til underlicens) til at bruge, behandle, kopiere, reproducere, tilpasse, ændre, offentliggøre, transmittere, vise og distribuere dit indhold i ethvert og alle medier eller gennem distributionskanaler (kendte eller senere udviklede) underlagt de gældende bestemmelser i vores Fortrolighedspolitik.

Du garanterer, at dit indhold nu eller i fremtiden vil krænke tredjeparters rettigheder, og at du har alle de nødvendige rettigheder, magt og autoritet til at opfylde dine forpligtelser med hensyn til dit indhold under disse Vilkår og Betingelser.

Hvis du mener, at dine intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet krænket, bedes du kontakte os.

Du er ansvarlig for brugen af ​​Dit Indhold og eventuelle konsekvenser deraf, herunder eventuelle konsekvenser af brugen af ​​Dit Indhold af andre brugere eller tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for enhver slags brug af Dit Indhold eller brugen af ​​indhold eller oplysninger indsendt af andre Medlemmer eller besøgende.

Resumesones CV Tjenester faciliterer udgivelse af af Dit Indhold og dine Personaliserede Dokumenter på forskellige tredjeparts karrieresider med din forudgående anmodning og samtykke. Du accepterer, at Resumedone kan bruge proprietære webbaserede værktøjer til indsamling af information til at oprette din personlige profil, hvis du tilmelder dig denne service. Du accepterer endvidere, at ordlyden og fortolkningen af ​​dine oplysninger med henblik på udgivelse af CV vil være efter Resumedones eget skøn, og Resumedone er ikke ansvarlig for nogen beslutninger om at inkludere, ikke medtage eller udtrykke oplysninger om dig. Du anerkender og accepterer endvidere, at du tager det fulde ansvar og er personligt ansvarlig for eventuelle konsekvenser, der opstår som følge af din brug af CV-udgivelsestjenesterne.

8. Resumedones Rolle / Ansvarsbegrænsning

Resumedone garanterer eller fremsætter ikke nogen erklæringer vedrørende brugen af ​​Tjenesterne og Materialerne med hensyn til deres korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed eller på anden måde, eller at Hjemmesiden ikke krænker tredjeparts rettigheder, og Resumedone påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i sådanne Materialer. Hvis gældende love ikke tillader udelukkelse af nogle eller alle ovennævnte underforståede garantier og betingelser, gælder ovenstående undtagelser kun for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov.

Din brug af denne Hjemmeside sker på din egen risiko. Hjemmesiden, Tjenesterne, Materialerne og anden information, software, faciliteter, tjenester og andet indhold på Hjemmesiden leveres “som beset” og “som tilgængeligt” uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået. I videst muligt omfang i henhold til gældende lov fraskriver Resumedone sig alle garantier og betingelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, betingelser med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål og ikke krænkende indhold.

Resumedone fraskriver sig ethvert ansvar uanset om det er baseret på kontrakt, erstatning eller på anden måde og påtager sig intet ansvar for tab eller skade (direkte, indirekte, straffende, følgeskab eller på anden måde) som følge af brug eller misbrug af Hjemmesiden, Tjenesterne eller Materialerne uanset på hvilket grundlag ansvaret hævdes. Hvis gældende love ikke tillader hele eller dele af ovennævnte ansvarsbegrænsning gældende for dig, gælder begrænsningerne kun for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov.

Intet i denne aftale udelukker eller begrænser ansvaret for død, personskade eller svig.

9. Annulleringspolitik – Kontosuspension, begrænsninger i adgang og opsigelse

Du kan opsige dit kontraktforhold med Resumedone når som helst og opsige dit Abonnement ved at lukke din Konto i dit Kundeområde eller ved at underrette vores kundeserviceteam her. Opsigelsen træder i kraft øjeblikkeligt, og dit Abonnement ophører automatisk. Du har ikke ret til refusion for beløb, der er betalt for et Abonnement for perioden efter opsigelse af din konto.

Hvis du overtræder dine tilsagn som beskrevet i disse T & C’er, eller hvis vi har ægte grund til at tro, at sikkerheden og integriteten af ​​Resumedone, dets medlemmer eller tredjeparter er i fare, forbeholder vi os retten til straks at opsige disse T & C’er, der binder dig og Resumedone og luk din konto.

Når dette er nødvendigt, vil du blive underrettet om sådanne foranstaltninger, så du kan svare. Resumedone vil beslutte efter eget skøn, om foranstaltningerne ophæves.

10. Personoplysninger

Vi indsamler og behandler nogle af dine personlige data. Ved brug af Hjemmesiden og registrering som medlem, anerkender og accepterer du behandlingen af ​​dine personlige data i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik.

11. Drift, tilgængelighed og funktionalitet af platformen

Vi vil så vidt muligt forsøge at opretholde fortsat adgang til hjemmesiden. Adgang til Hjemmesiden eller brugen af ​​visse funktioner kan dog suspenderes eller afbrydes uden varsel på grund af teknisk vedligeholdelse, migration eller opdateringer eller på grund af afbrydelser eller begrænsninger forbundet med netværket eller af andre tekniske grunde.

Vi forbeholder os retten til at ændre eller suspendere hele eller dele af din adgang til Hjemmesiden eller dets funktioner, efter vores eget skøn, midlertidigt eller permanent.

12. Hyperlinks

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vi kontrollerer ikke disse hjemmesider og er ikke ansvarlige for deres indhold. Ved at medtage disse links godkender vi ikke materialet på disse hjemmesider eller antyder nogen tilknytning til deres operatører.

13. Ændring af Vilkår og Betingelser

Disse Vilkår og og Betingelser samt de dokumenter, der er integreret som reference, betegner hele aftalen mellem dig og Resumedone vedrørende din brug af Hjemmesiden og Tjenesterne.

Resumedone kan ændre disse Vilkår & betingelser for at tilpasse sig det teknologiske og kommercielle miljø og for at overholde gældende love og det lovgivningsmæssige miljø. Enhver ændring af disse Vilkår og Betingelser vil blive offentliggjort på Hjemmesiden med angivelse af ikrafttrædelsesdatoen, og du vil blive underrettet af Resumedone inden ændringerne træder i kraft.

14. Refusionspolitik og Fortrydelsesret

Ingen anmodning om refusion af et Abonnement er tilladt, hvis det modtages efter en periode på fjorten (14) dage fra det første Abonnement på Tjenesterne er tegnet.

Alle anmodninger om refusion inden udløbsperioden på fjorten (14) dage kan foretages via telefon eller e-mail via vores kundeserviceafdeling. Kundeserviceafdelingen vil besvare din anmodning inden for 48 timer, og refusionerne behandles inden for 72 timer.

15. Gældende love og Konfliktløsning

Disse vilkår og betingelser styres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark uden at dette berører anvendelsen af ​​specifikke regler relateret til (i) de generelle principper for lovkonflikt og (ii) regler for den offentlige orden, der beskytter forbrugeren af det land, hvorfra du har adgang til Tjenesterne (“gældende love”).

Hvis konflikten ikke kan løses ved mægling, accepterer du at underkaste alle konflikter under Danmarks Domstol of Forbrugerombudsmand.

Resumedone forebeholder også retten til at anlægge sag afhængigt af konfliktens art, ved domstolene i det land, hvor du bor, eller, hvis disse Vilkår og Betingelser indgår i din proffesion, i det land hvor din virksomhed har hovedsæde.

16. Ikrafttrædelsesdato

10/07/19