FORTROLIGHEDSPOLITIK

FEF er en SUSA under fransk lov og registeret med RCA d'EVRY med nummeret 917540171 og kontor registreret på 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("CV Skabelon", or "we").

I denne fortrolighedspolitik henviser udtrykket "personlige data" til enhver information, der identificerer eller med rimelighed kan bruges til at identificere en fysisk person. Ud over denne cookiepolitik, se også vores vilkår og betingelser og vores cookiepolitik. Tilsammen redegør disse dokumenter, hvordan vi bruger dine personlige data.

Læs venligst denne fortrolighedspolitik omhyggeligt for at forstå vores praksis vedrørende dine personlige data. Definerede udtryk, der bruges i denne fortrolighedspolitik, har den samme betydning, som dem er givet i vores vilkår og betingelser

1. HVORDAN VI INDSAMLER DINE PERSONOPLYSNINGER

Som en platform der giver adgang til en database, modtager vi personlige data i udførelsen af ​​vores tjenester. Nogle af de personlige data, som vi indsamler og behandler, omfatter:

Personlige data som du kommunikerer til os, herunder:

 • Registrering. Vi indsamler dit for- og efternavn og din e-mailadresse for at oprette din brugerkonto og tilmelde dig de tjenester, vi leverer via vores hjemmeside

 • Dit kundeområde. Der er en række muligheder tilgængelige for dig med hensyn til oplysningerne i din profil og de oplysninger, du opgiver i Dokumentbygger. Du kan give os yderligere personlige data, når du iagtager og interagerer med vores funktioner og funktionalitet, herunder offentliggørelse af dit CV, karriereprofil, uddannelseshistorik, følgebreve eller andre oplysninger.

 • Teknisk information. Vi registrerer al korrespondance mellem dig og os, herunder de oplysninger, du sender, når du rapporterer et teknisk problem vedrørende vores hjemmeside eller vores tjenester.

 • Andre informationer, som du kan sende til os. 

 • Oplysninger, vi automatisk indsamler fra en tredjepartskilde, herunder tekniske oplysninger. Når du besøger vores Hjemmeside, indsamler vi oplysninger om de enheder, du bruger og de netværk, du er forbundet til. Disse tekniske oplysninger omfatter din IP-adresse, dine loginoplysninger, den bredbånd du bruger, tidspunktet for dit besøg, typen og versionen af ​​din browser, typerne og versionerne af dine browsertilføjelser, plug-ins, dit operative system, oplysninger om dit besøg, herunder fejl vedr. upload/download, og de sider du besøgte. Vi indsamler disse oplysninger ved hjælp af forskellige teknologier, såsom cookies (se vores cookiepolitik).

2. VARIGHED, HVORMED VI BEHOLDER DINE PERSONOPLYSNINGER.

Vi opbevarer dine personlige data, så længe du har en konto hos os. Hvis du lukker din konto, slettes dine personlige data øjeblikkeligt.

Hvis din konto er suspenderet eller blokeret, vil vi opbevare dine personlige data i en periode på to år for at forhindre dig i at overtræde vilkårene og betingelserne på vores Hjemmeside.

Derudover kan vi opbevare dine personoplysninger i en yderligere periode i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan hævde juridiske rettigheder eller forsvare os mod dem.

3. HVORDAN VI BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER.

Vi bruger dine personlige data til at levere, understøtte og udvide vores tjenester, herunder til at:

 • levere tjenester tilbudt af os eller mellem dig eller os og vores tredjepartstjenesteudbydere (for eksempel betalingsbehandling) for at kunne udføre dine ønskede tjenester;

 • give dig mulighed for at tilpasse din konto, personlige dokumenter, profil og dit kundeområde;

 • sende dig oplysninger relateret til vores tjenester (f.eks. en bekræftelse af din registrering) via e-mail og/eller andre kommunikationsmidler;

 • give dig adgang til vores supporttjenester, så du kan kommunikere med os;

 • bevare sikkerheden på vores hjemmeside;

 • informere dig om ændringerne i vores tjenester;

 • administrere vores hjemmeside, herunder til problemløsning, adgang, dataanalyse, test, forskning, undersøgelse og analyseformål;

 • forbedre vores hjemmeside for at sikre, at indhold præsenteres på den mest effektive måde muligt; og

 • overholde vores juridiske forpligtelser, herunder ordrer og andre lovmæssige eller regulative krav.

4. HVORDAN VI DELER DINE PERSONOPLYSNINGER.

Vi samarbejder med tredjeparter, som er modtagere af dine personoplysninger, såsom vores underleverandører, som er tekniske tjenesteudbydere (f.eks. inden for betalingsbehandling, styring og datatransmissionssystemer og indhold, søgemaskineudbydere osv.) eller til vores egne dataanalytiske formål.

Vi deler kun dine personlige data med tredjeparter i følgende situationer:

 • hvor det er nødvendigt for leveringen af ​​vores tjenester (for eksempel at give dine personlige data til vores betalingsbehandlere eller tekniske tjenesteudbydere);

 • for at sætte os i stand til at forbedre og optimere vores hjemmeside ved hjælp af analyser og søgemaskiner;

 • for at gøre det muligt for os at give dig jobopslagstjenesten på tredjeparters websider;

 • hvor det kræves af loven, eller hvor vi i god tro mener, at videregivelse er rimeligt nødvendig for at reagere på et krav mod os, for at overholde retssagsmæssige processer, som en del af en undersøgelse eller for at beskytte ejendommen eller den personlige sikkerhed for CV Skabelon eller dets tilknyttede selskaber eller brugere.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR VORES DATABEHANDLING.

Vi indsamler, bruger og videregiver de data vi har på de måder, der er beskrevet nedenfor:

 • når det er nødvendigt for levering af tjenester på vores hjemmeside og udførelsen af ​​vores vilkår og betingelser;

 • i lyset af dit samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde ved at lukke din konto;

 • når det er nødvendigt for os at overholde vores juridiske forpligtelser;

 • når det er nødvendigt for at tjene vores legitime interesser, herunder vores interesser i at levere personlig og effektiv service til vores brugere, medmindre dine interesser eller dine grundlæggende rettigheder og friheder går forud for disse interesser.

6. HVORDAN VI OVERFØRER DINE PERSONOPLYSNINGER.

Når vi overfører dine personlige data, vil vi gøre det i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og vil træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre deres integritet og beskyttelse. Specifikt overfører vi dine personoplysninger til vores tredjepartstjenesteudbydere, der er etableret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og til lande, for hvilke Europa-Kommissionen ikke har truffet en "proper protection"-beslutning, såsom USA. I et sådant tilfælde sikrer vi, at denne overførsel udføres i overensstemmelse med gældende regler og sikrer et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse af privatlivets fred og grundlæggende rettigheder for enkeltpersoner (inklusive standardkontraktklausulerne fra Europa-Kommissionen).

7. HVORDAN VI SIKRER DINE PERSONOPLYSNINGER.

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling af dine personoplysninger, eller ethvert utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse af dem ved brug af vores interne sikkerhedsprocedurer, som dækker opbevaring og ødelæggelse af dine personoplysninger samt adgang til dem.

8. DINE RETTIGHEDER TIL DINE PERSONOPLYSNINGER.

Ud over de rettigheder, der er tildelt dig i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, og hvor gældende lov eller regulering tillader eller kræver, at vi gør det, vil vi efter anmodning give dig en kopi af dine personoplysninger og rette enhver fejl, som du har identificeret. Du har også ret til at modtage og/eller få os til at overføre en del af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger og til at begrænse en sådan behandling, samt ret til at indgive en klage til tilsynsmyndighederne vedrørende behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Vi inviterer dig til at indsende alle dine anmodninger eller eventuelle spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personlige data til e-mailadressen support@cv-skabelon.com.

9. Opdateringer.

Denne privatlivspolitik blev opdateret i juni 2019. Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid for at afspejle ændrede juridiske krav eller vores behandlingspraksis. Hver af disse ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

10. PERSONDATAKONTROLLER

FEF COMPANY, indarbejdet i henhold til lovgivningen i France og registreret på 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France, vil være den ansvarlige for dine personlige data