Fortrolighedspolitik

Great Ponton Limited er selskab med begrænset hæftelse inkorporeret under irsk lovgivning og registreret ved Trade and Companies Registry of Ireland under nummer 644795, med registreret kontor på 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Ireland (“Resumedone”, eller “we”).

I denne Fortrolighedspolitik henviser udtrykket “personal data” til enhver information, der identificerer eller med rimelig antagelse kunne bruges til at identificere en person. Udover denne Cookiepolitik, henviser vi også til vores Vilkår og Betingelser samt vores Cookiepolitik. Tilsammen viser disse dokumenter hvordan vi bruger dine personlige data.

Læs venligst denne Fortrolighedspolitik grundingt for at forstå hvordan vi bruger dine personlige data. Definerede udtryk i denne Fortrolighedspolitik har samme mening som i vores Vilkår og Betingelser.

1. HVORDAN VI INDSAMLER DINE PERSONLIGE DATA

Som platform til adgang til en database, modtager vi personlige data i forbindelse med udførelse af vores tjenester. Nogle af de personoplysninger vi indsamler og behandler inkluderer:

Persondata, som du kommunikaerer til os, inkl.:

 • Registrering. Vi indsamler dit fornavn, efternavn og email-adresse for at oprette dig som bruger og tilmelde dig de tjenester, vi tilbyder på hjemmesiden.
 • Dit kundeområde. En række muligheder er tilgængelige for dig angående informationer din profil samt de oplysninger, du indskriver i Document Builder softwaren. Du kan opgive yderligere persondata ved at gennemse og interagere med funktioneler og funktionalitet, herunder at opslå dit CV, karriereprofil, uddannelseshistorik, følgebreve eller anden information.
 • Teknisk Information. Vi registrerer samtlig korrespondance mellem dig og os, herunder oplysninger du sender, når du rapporterer et teknisk problem med vores hjemmeside eller vores tjenester.
 • Andre oplysninger du kan sende os.
 • Oplysninger vi automisk indsamler fra en tredjepartskilde, inkl. teknisk information. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi information om de enheder du benytter samt de netværk, du er forbundet til. Disse tekniske oplysninger inkluderer din IP adresse, din login information, bredbånd, besøgstidspunkt, browser type og version samt add-ons, plug-ins, dit operativsystem, oplysninger omkring dit besøg, herunder upload / download fejl, og sider du besøgte. Vi indsamler disse oplysninger gennem forskellige teknologier, såsom cookies (se vores Cookiepolitik).

2. VARIGHED AF OPBEVARING AF DINE PERSONLIGE DATA.

Vi opbevarer dine personlige data så længe, du har en konto hos os. Hvis du vælger at lukke din konto, vil dine personlige data blive slettet omgående.

Hvis din konto bliver suspenderet eller blokeret, opbevarer vi dine personlige data i en periode på to år for at forhindre dig i at overtræde vores Vilkår og Betingelser for brug af vores Hjemmeside.

Yderligere kan vi vælge at opbevare dine personlige data i en forlænget periode efter vores behov for at hævde eller forsvare juridiske rettigheder.

3. HVORDAN VI BRUGER DINE PERSONLIGE DATA

Vi bruger dine personlige data to at udføre, støtte og udvidde vores Tjenester, herunder at:

 • udføre tjenster tilbudt af os eller mellem dig og os og en tredjepart (for eksempel, betalingsservices) for at give dig den ønskede tjeneste.
 • lade dig tilpasse din Konto, personaliserede Dokumenter, profil og dine Kundeområder
 • sende dig oplysninger relateret til vores Tjenester (for eksempel, bekræftelse af din registrering) via email og / eller andre slags kommunikation.
 • give dig adgang til vores kundeservice, så du kan kommunikere med os;
 • opretholde vores Hjemmesides sikkerhed;
 • oplyse dig om ændringer i vores Tjenester
 • administrere vores Hjemmeside, herunder problemløsning, adgang, dataanalyse, test, research, undersøgelses- og analytiske formål;
 • forbedre vores Hjemmeside for at sikre at indhold er præsenteret på den mest effektive måde overhovedet muligt; og
 • overholde vores juridiske forpligtelser, herunder regulativer og andre lovmæssige eller juridiske krav.

4. HVORDAN VI DELER DINE PERSONLIGE DATA.

Vi arbejder med tredjeparter, modtager dine personlige data, såsom vores underleverandører, som er tekniske tjenesteudbydere (for eksempel inden for betalingsbehandling og styring, samt dataoverførselssystemer og indhold, søgemaskineudbydere osv.) eller til vores egen dataanalyse.

Vi deler kun dine personlige data med tredjeparter i følgende situationer:

 • hvor det er nødvendigt for at udføre vores tjenester (for eksempel at udlevere dine personlige data til vores betalingsbehandlere eller tekniske tjenesteudbydere);
 • for at vi kan forbedre og optimere vores Hjemmeside gennem analyse og søgemaskiner;
 • for at vi kan vise dig jobopslag fra tredjeparts hjemmesider;
 • hvor det kræves ved lov, eller hvor vi i god tro mener, at videregivelse med rimelighed er nødvendig for at svare på en tiltale mod os, for at efterkomme retssager som en del af en efterforskning eller for at beskytte den personlige sikkerhed for Resumedone eller dets tilknyttede selskaber eller brugere.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR DATA INDSAMLING

Vi indsamler, bruger og videregiver data på følgende måder:

 • når det er nødvendigt for udførelse af vores Tjenester på vores Hjemmeside og overholdelse af vores Vilkår og Betingelser
 • i lyset af dit samtykke, som du kan tilbagekalde når som helst ved at lukke din Konto;
 • når det er nødvendigt for os for at overholde vores juridkiske pligter;
 • når det er nødvendigt for at tjene vores juridiske interesser, herunder vores interesser i at tilbyde personlig og effektiv service til vores brugere, medmindre dine interesser eller dine grundlæggende rettigheder og friheder har forrang over disse interesser.

6. HVORDAN VI OVERFØRER DINE PERSONLIGE DATA

Når vi overfører dine personlige data, gør vi det i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og vil benytte passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre deres integritet og beskyttelse. Særligt overfører vi dine personlige oplysninger til vores tredjepartsudbydere, der er etableret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og til lande, for hvilke Europa Kommissionen ikke har truffet en afgørelse omkring “passende beskyttelse”, herunder USA. I et sådant tilfælde sikrer vi, at overførselen gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og sikrer et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse af privatlivets fred og grundlæggende rettigheder for enkeltpersoner (herunder ved Europa Kommissionens standardkontraktbestemmelser).

7. HVORDAN VI SIKRER DINE PERSONLIGE DATA

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling af dine personlige data eller ethvert utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse af dem ved brug af vores interne sikkerhedsprocedurer, der dækker bevaring og destruktion af dine personlige data samt adgang til dem.

8. DINE RETTIGHEDER TIL DIN PERSONDATA

Ud over de rettigheder, der er tillagt dig i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, og hvor relevant lovgivning eller regulering tillader eller kræver, at vi gør det, vil vi efter anmodning give dig en kopi af dine personlige data og rette enhver fejl, du har identificeret. Du har også ret til at modtage og / eller få os til at overføre en delmængde af dine personlige data til en anden controller. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personlige oplysninger og begrænse sådan behandling samt retten til at indgive en klage til tilsynsmyndighederne vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Vi inviterer dig til at indsende alle dine anmodninger, spørgsmål eller kommentarer angënde vores Fortrolighedspolitik eller vores behandling af dine personlige data til e-mail-adressen, contact@resumedone.io.

9. OPDATERINGER

Denne Fortrolighedspolitik blev opdateret i juni 2019. Vi forbeholder os retten til at ændre Fortrolighedspolitikken til enhver tid for at afspejle skiftende juridiske krav eller vores behandlingsmetoder. Hver af disse ændringer vil blive offentliggjort på vores Hjemmeside.