REGLER OG BRUGSVILKÅR

Disse vilkår og betingelser for brug er en aftale mellem FEF Company, der er registreret i henhold til fransk lovgivning og har hjemsted på 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("CV Skabelon" / "webstedet"/"vi") og enhver person, der er bruger af CV Skabelon. Disse vilkår regulerer din adgang til og brug af webstedet og de tilknyttede tjenester, der tilbydes via dette websted. Du kan også kontakte os på e-mail på support@cv-skabelon.com.

1. Objekt

CV Skabelon tilbyder dig som medlem adgang til en database med materialer (inklusiv bl.a. CV'er, følgebreve og vejledninger), der er tilgængelig på www.cv-skabelon.com (“Websted”). Som medlem kan du udfylde dine personlige oplysninger ved at bruge Dokumentbygger til at oprette personlige dokumenter, som du kan downloade når det passer dig i henhold til dine særlige behov, eller gemme i dit kundeområde (med forbehold for betaling af gældende abonnementsgebyrer).

Disse vilkår og betingelser regulerer din adgang til og brug af hjemmesiden og dens tjenester. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du uden forbehold alle vilkår og betingelser.

Ved at åbne en konto på hjemmesiden sætter du kryds i en boks og bekræfter dermed, at du har læst og accepteret disse vilkår, som udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig og CV Skabelon.

Læs venligst følgende omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du ikke bruge hjemmesiden. Vi kan til enhver tid ændre vilkår og betingelser ved at offentliggøre en opdateret version på denne hjemmeside og give dig besked, før de ændrede vilkår og betingelser træder i kraft.

For at forbedre kundeoplevelsen kan vi også uden forudgående varsel ændre strukturen og designet af vores hjemmeside samt tjenester og andet indhold.

2. Definitioner

I dette dokument,

“Konto” betyder den konto, du skal oprette for at blive medlem og få adgang til de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

"Gældende love" som den betydning, der tillægges i afsnit 14.

"Kundeområde" er dit personlige og dedikerede område, hvor du kan få adgang til tjenesterne og opbevare dine materialer.

"Dokumentbygger" er navnet på funktionen, der gør det muligt for medlemmer at indtaste personlige oplysninger (inklusive CV, karrierehistorik og uddannelseshistorik) og oprette personaliserede versioner af visse af materialerne (især CV'er og følgebreve) ("personlige dokumenter”), som derefter kan opbevares i et medlemsområde.

“Medlem” betyder enhver fysisk eller juridisk person, der har en konto på hjemmesiden.

"Materialer" refererer til alle CV-skabeloner, følgebrevsskabeloner, vejledninger samt andre dokumenter, der er tilgængelige for medlemmer på hjemmesiden (uanset om de er tilpasset via Dokumentbygger eller ej).

“Tjenester” betyder alle produkter, tjenester, indhold, teknologier eller funktioner leveret af os via hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, materialerne, Dokumentbygger og opbevaring af ​​materialer.

"Abonnement" har den betydning det blev givet i afsnit 6.

“Opbevaring” og “opbevare” betyder tjenesten, der opbevarer materialer på hjemmesiden.

3. Åbning af en konto

A. Betingelser

**Du skal være 18 år eller ældre. Du skal være 18 år eller ældre for at bruge vores tjenester, hvilket skal bekræftes, hvis det er relevant, når du åbner en konto.

**Hvis det er relevant, skal du have bemyndigelse til at indgå aftaler på vegne af det firma, du repræsenterer. Du bekræfter, at du har bemyndigelse til at binde enhver virksomhed eller enhed til en aftale, på hvis vegne du bruger tjenesterne, og den virksomhed eller enhed accepterer disse vilkår og betingelser.

B. Oprettelse af en konto

Hjemmesiden giver medlemmer mulighed for at registrere sig og derefter få adgang til tjenesterne. Du kan ikke se materialerne, hvis du ikke er registreret, eller få adgang til Documentbygger eller opbevaringstjenesten uden først at oprette en konto og blive medlem.

For at oprette din konto skal du udfylde de obligatoriske felter i registreringsformularen (ved at angive dit efternavn, fornavn og e-mail), og vi sender dig derefter en adgangskode via e-mail. Du skal også have læst og accepteret disse vilkår og betingelser samt vores privatlivspolitik, som forklarer vores online informationspraksis og de valg, du kan træffe om den måde, dine oplysninger indsamles og bruges på via denne hjemmeside

C. Kontooplysningernes nøjagtighed

Du garanterer, at din konto indeholder nøjagtige og sande oplysninger, og at du vil opdatere dem efter behov. Hvis vi mener, at detaljerne ikke er korrekte, aktuelle eller fuldkomne, har vi ret til at nægte dig adgang til hjemmesiden eller til ​​tjenesterne og til at slette eller suspendere din konto.

D. Adgangskode

Du garanterer, at din konto indeholder nøjagtige og sande oplysninger, og at du vil opdatere dem efter behov. Hvis vi mener, at detaljerne ikke er korrekte, aktuelle eller fuldkomne, har vi ret til at nægte dig adgang til hjemmesiden eller til ​​tjenesterne og til at slette eller suspendere din konto.

4. Tjenester

Hjemmesiden er en online platform, hvorfra vi leverer tjenesterne. Som medlem:

kan du oprette et kundeområde på hjemmesiden, hvorfra du kan få adgang til materialer, oprette personlige dokumenter ved hjælp af Dokumentbygger og gemme dem;

du vil også være i stand til at kommunikere med CV Skabelon via e-mail og chat.

5. Medlemmernes adfærdsregler på hjemmesiden

Der er visse regler, der gælder for medlemmer. Når du bruger vores hjemmeside, accepterer du:

  • ikke at krænke CV Skabelons og dets tilknyttede enheders rettigheder og image, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder;

  • ikke at krænke rettighederne og billederne for nogen part, der har rettigheder til materialerne, såsom deres intellektuelle ejendomsrettigheder;

  • ikke at åbne en konto i en anden persons navn end dit eget;

  • ikke at bruge nogen enhed, software eller andet element, der kan forventes at forstyrre hjemmesidens drift, eller hvis formål er at beskadige, forstyrre, blokere eller ekspropriere noget system, data eller personlige oplysninger; og

  • mere generelt, ikke at handle på en måde, der overtræder gældende lov(e) eller overtræder disse vilkår og betingelser.

6. Betaling af gebyrer

For at få adgang til tjenesterne, skal du betale beløbet for det månedlige abonnement for tjenester ("abonnementet") eller kun beløbet for prøvetilbuddet, som beskrevet på hjemmesiden. Priserne for abonnementer er angivet på hjemmesiden (moms og alle andre afgifter inkluderet), og de tager højde for det momsbeløb, der er gældende på betalingsdagen for abonnementet.

Ethvert abonnement på tjenester fortsætter i en ubestemt periode fra abonnementsdatoen. Et abonnement kan til enhver tid opsiges.

CV Skabelon forbeholder sig retten til at ændre prisen på ​​abonnementet og ethvert prøvetilbud. Du vil blive informeret om en sådan ændring mindst 10 dage før din abonnementsperiode udløber, og du vil derefter have frihed til ikke at forny dit abonnement.

Gebyrerne for abonnementet og prøvetilbuddet skal betales på forhånd og debiteres automatisk via den betalingsmetode, der er angivet på hjemmesiden. I tilfælde af manglende betaling vil CV Skabelon påminde om betalingen igen og vil i tilfælde af yderligere manglende betaling kunne afslutte tjenesterne øjeblikkeligt uden kompensation, men uden at dette berører retten til at kræve betaling fra dig for eventuelle forfaldne beløb, og enhver godtgørelse for skader, som CV Skabelon har lidt som følge af en sådan manglende betaling.

7. Intellektuelle ejendomsrettigheder

A. Immaterielle rettigheder til hjemmesidens indhold

Den proprietære software (inklusive Documentbygger og kundeområdet), materialerne og de andre materialer på hjemmesiden, inklusive copyright, logoer, varemærker, navne, billeder, tekst, illustrationer, lyd, videofiler, datafiler, programfiler og koder samt udvælgelsen, koordineringen og arrangementet af sådanne materialer (uanset om de er registreret eller uregistreret) er beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivningen ("IP-rettigheder"). Disse IP-rettigheder er enten ejet af os eller ejet af tredjeparter, der har licenseret deres IP-rettigheder til os. Det er strengt forbudt at reproducere, kopiere, ændre eller på anden måde manipulere noget indhold på hjemmesiden, helt eller delvist.

Brug eller misbrug af IP-rettighederne, undtagen som tilladt i disse regler og vilkår er forbudt. Ved at blive medlem, underlagt disse regler og vilkår vedrørende ejerne af IP-rettighederne (se nedenfor), og kun i det omfang det er i stand til at gøre det, giver CV Skabelon dig en ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, personlig og ikke-overførbar licens, til at benytte hjemmesiden og IP-rettighederne på verdensplan, dog kun til din personlige og private brug, på ikke-kommerciel basis og i overensstemmelse med disse regler og vilkår.

Licensen, der er givet til dig, ophører, når du ikke længere er medlem og/eller i tilfælde af ukorrekt brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne.

Alle nye versioner, opdateringer eller ændringer af vores hjemmeside, tjenester eller relateret indhold er underlagt disse regler og vilkår. CV Skabelon forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er dækket af disse regler og vilkår.

Brug af hjemmesiden og adgang til materialerne tillader dig under ingen omstændigheder at reproducere eller offentligt formidle eller overføre, sælge, udleje eller udlåne, helt eller delvist, eller at gøre indholdet tilgængeligt, bortset fra i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, gældende hjemmesiden inklusive materialerne.

CV Skabelon og dets tilknyttede selskaber gør ikke krav på, hverken for dig, nogen tredjepart eller sig selv, ejendomsret til nogen IP-rettigheder til materialer, der ejes af tredjeparter.

B. Brug af dit indhold

Du bevarer dine rettigheder til enhver information eller indhold, du indtaster, poster eller fremviser på eller gennem hjemmesiden, herunder kontooplysninger, CV, karrierehistorik, uddannelseshistorik, anmeldelser, svar, profilindhold, indlæg, spørgsmål, karrierematerialer eller enhver anden information, du opgiver ("dit indhold"). Ved at indstaste, uploade, poste eller fremvise sådant indhold giver du os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens (med ret til underlicens) til at bruge, behandle, kopiere, reproducere, tilpasse, redigere, offentliggøre, transmittere, fremvise og distribuere dit indhold i alle medier eller gennem enhver distributionskanal (kendt nu eller senere udviklet), underlagt de gældende bestemmelser i vores privatlivspolitik.

Du garanterer, at dit indhold ikke er og ikke vil krænke nogen tredjepartsrettigheder, og at du har alle de nødvendige rettigheder, tilladelse og autoritet til at opfylde dine forpligtelser med hensyn til dit indhold i henhold til disse vilkår og betingelser.

Hvis du mener, at dine intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet krænket, bedes du kontakte os.

Du er ansvarlig for brugen af ​​dit indhold og eventuelle konsekvenser heraf, herunder eventuelle konsekvenser af andre brugeres eller tredjeparters brug af dit indhold. Vi er ikke ansvarlige for nogen brug af dit indhold, ej heller brugen af ​​noget indhold eller information indtastet eller indlæst af andre medlemmer eller besøgende.

CV Skabelons CV-tjenester faciliterer indlæsning af ​​dit indhold og dine personlige dokumenter på forskellige tredjeparters karrieresider med din forudgående anmodning og samtykke. Du accepterer, at CV Skabelon kan bruge proprietære webbaserede informationsindsamlingsværktøjer til at oprette en personlig profil til dig, hvis du tilmelder dig denne tjeneste. Du accepterer endvidere, at ordlyden og fortolkningen af ​​dine oplysninger med henblik på CV-tjenesten vil være efter CV Skabelons eget skøn, og CV Skabelon vil ikke være ansvarlig for nogen beslutninger om at inkludere, ikke inkludere eller fortolke oplysninger om dig. Du anerkender og accepterer endvidere, at du vil tage det fulde ansvar og er personligt ansvarlig for eventuelle konsekvenser, der opstår som følge af din brug af CV-tjenesterne.

8. CV Skabelons rolle samt ansvarsbegrænsning

CV Skabelon garanterer eller fremsætter ingen erklæringer vedrørende brugen af ​​tjenesterne og materialerne med hensyn til deres korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed eller på anden måde, eller at hjemmesiden ikke vil krænke tredjeparters rettigheder, og CV Skabelon påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i sådanne materialer. Hvis gældende love ikke tillader udelukkelse af nogle eller alle ovenstående underforståede garantier og betingelser, vil ovenstående undtagelser kun gælde for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Din brug af denne hjemmeside er på egen risiko. Hjemmesiden, tjenesterne, materialerne og anden information, software, faciliteter, tjenester og andet indhold påhHjemmesiden leveres "som beset" og "som tilgængeligt" uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede. I videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning fraskriver CV Skabelon sig alle garantier og betingelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, betingelser med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

CV Skabelon fraskriver sig ethvert ansvar, uanset om det er baseret på kontrakt, erstatningsansvar eller andet, og påtager sig intet ansvar for tab eller skade (direkte, indirekte, straf, konsekvens eller på anden måde) som følge af brug eller misbrug af hjemmesiden, tjenesterne eller materialer uanset på hvilket grundlag ansvaret gøres gældende. Hvis gældende love ikke tillader hele eller dele af ovenstående ansvarsbegrænsning at gælde for dig, vil begrænsningerne kun gælde for dig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Intet i denne aftale skal udelukke eller begrænse ansvar for dødsfald, personskade eller bedrageri.

9. Annulleringspolitik – kontosuspendering, adgangsbegrænsninger og opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit kontraktlige forhold med CV Skabelon og opsige dit abonnement ved at lukke din konto i dit kundeområde eller ved at underrette vores kundeserviceteam her. Opsigelsen træder i kraft med det samme, og dit abonnement ophører automatisk. Du vil ikke være berettiget til nogen tilbagebetaling for beløb, der er betalt for et abonnement, relateret til perioden efter opsigelsen af din konto.

Hvis du misligholder dine forpligtelser som angivet i disse vilkår og betingelser, eller hvis vi har ægte grund til at tro, at sikkerheden og integriteten for CV Skabelon, dets medlemmer eller tredjeparter er i fare, forbeholder vi os retten til øjeblikkeligt at opsige disse vilkår og betingelser, der binder dig og CV Skabelon, og lukke din konto.

Når dette er nødvendigt, vil du blive underrettet, så du kan nå at reagere. CV Skabelon vil efter eget skøn beslutte, om den indførte restriktion skal ophæves.

10. Personlige data

Vi indsamler og behandler nogle af dine personlige data. Når du bruger hjemmesiden og registrerer dig som medlem, anerkender og accepterer du behandlingen af ​​dine personlige data i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

11. Betjening, tilgængelighed og funktionaliteter af platformen

Vi vil så vidt muligt forsøge at opretholde fortsat adgang til hjemmesiden. Adgang til hjemmesiden eller brugen af ​​visse funktioner kan dog blive suspenderet eller afbrudt uden varsel på grund af teknisk vedligeholdelse, migrering eller opdateringer eller på grund af udfald eller begrænsninger forbundet med netværket eller af andre tekniske årsager.

Vi forbeholder os retten til at ændre eller suspendere hele eller dele af din adgang til hjemmesiden eller dens funktioner, efter vores eget skøn, midlertidigt eller permanent.

12. Hyperlinks

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vi kontrollerer ikke disse hjemmesider og er ikke ansvarlige for deres indhold. Ved at inkludere disse links støtter vi ikke materialet på disse hjemmesider eller antyder nogen forbindelse med deres operatører.

13. Ændring af vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser samt dokumenterne integreret ved reference udtrykker hele aftalen mellem dig og CV Skabelon vedrørende din brug af hjemmesiden og tjenesterne.

CV Skabelon kan ændre disse vilkår og betingelser for at tilpasse sig det teknologiske og kommercielle miljø og for at overholde gældende love og det regulatoriske miljø. Enhver ændring af disse vilkår vil blive offentliggjort på hjemmesiden med angivelse af ikrafttrædelsesdatoen, og du vil blive underrettet af CV Skabelon, før ændringerne træder i kraft.

14. Refusionspolitik og fortrydelsesret

De gebyrer, du har betalt, er ikke-refunderbare og/eller ikke-udskiftelige, medmindre andet er angivet heri eller krævet i gældende lov.

Ingen anmodning om tilbagebetaling af et abonnement er tilladt, hvis det modtages efter udløbet af en periode på fjorten (14) dage fra det første abonnement på tjenesterne.

Alle anmodninger om tilbagebetaling foretaget inden udløbsperioden på fjorten (14) dage kan ske via telefon eller e-mail gennem vores kundeserviceafdeling. Kundeserviceafdelingen vil svare dig inden for 48 timer, og tilbagebetalingerne vil blive behandlet inden for 72 timer.

15. Gældende love og tvistbilæggelse

Disse T & C'er styres og fortolkes i overensstemmelse med Frankrigs love uden forbehold over anvendelsen af ​​specifikke regler, der er relateret til (i) de generelle principper for lovkonflikt, og (ii) regler for offentlig politik, der beskytter forbrugeren af ​​landet fra som du har adgang til tjenesterne (** “gældende love” **).

Hvis tvisten ikke kan afgøres ved mægling, accepterer du at indsende alle tvister til jurisdiktionen af ​​domstolene i France.

CV Skabelon bevarer derudover retten til at anlægge sag afhængigt af tvistens karakter ved domstolene i det land, hvor du har bopæl, eller, hvis disse vilkår og betingelser er indgået som led i dit erhverv eller profession, i det land, hvor du har erhverv.

16. Ikrafttrædelsesdatoen

10/07/19