Byggeleder CV

Som byggeleder er du en professionel arbejder med erfaring inden for byggeprojektledelse. Dette inkluderer ansvarsområder som uddannelse af arbejdere, byggeplanlægning, kendskab til bygningskoder og forhandling. Men hvad med at prøve at fremvise dine kompetencer, kvalifikationer og erhvervserfaring i et CV? Hvis du søger arbejde som byggeleder, skal dit følgebrev være solidt og effektivt.

Nota media para esta plantilla

3.2
Rated 3.2 out of 5
De 11 reseñas

Ansøgningsskrivning er muligvis ikke din stærkeste kompetence. Derfor er vi her for at hjælpe dig med at skrive et succesfuldt CV til en byggelederstilling ved hjælp af vores eksempler på CV samt CV-skabeloner.

Indholdsfortegnelse

Sådan skriver du det bedste CV til byggelederstillinger

Byggeleder CV

Efterspørgslen for byggeledere er steget på grund af den stadigt stigende mængde af byggeprojekter. Stigningen i byggelederjobs betyder imidlertid, at konkurrencen også stiger.

Dette er grunden til, at dit byggeleder CV skal skille sig ud fra kandidatpuljen.

Der vil være mange entreprenører, der prøver at få den stilling, som du leder efter. For at blive den kandidat, arbejdsgiveren inviterer til samtale, skal du skrive et stærkt følgebrev.

At skrive det perfekte følgebrev er en vanskelig opgave. Det kræver effektiv brug af formulering, formatering og en omfattende tilgang til de oplysninger, du vælger at tilføje. Alt i CV’et skal være forståeligt og logisk placeret.

Her er en liste over alle de vigtige aspekter og sektioner, du bør inkludere for at få dit byggeleder CV til at skille sig ud under din jobsøgning:

 • Format
 • Det professionelle resume
 • Uddannelsesafdelingen
 • Erhvervserfaring
 • Kompetencer

Udover vores CV eksempler og skabeloner gennemgår vi også alle punkter i dybden for at garantere din succes.

Hvad er det bedste format til Byggeleder CV-eksempel

Et CV kan have alverdens spektakulære indhold, men det betyder ikke noget, hvis arbejdsgiveren aldrig ser det. For at et CV skal lykkes, skal indholdet formateres korrekt.

I dag læser de fleste arbejdsgivere ikke alle CV’er, som firmaet modtager. Det ville simpelthen tage for meget tid. Arbedsgivere vil normalt kun gennemse de følgebreve, som fanger deres interesse.

Før rekrutteringsmedarbejderen overhovedet begynder at udvælge interessante ansøgninger, filtrerer de ansøgninger ud, der ikke har det korrekte format og nøgleord.

Et firma filtrerer modtagede ansøgninger ved brug af ordsøgesystemer til ansøgninger (ATS). Disse programmer scanner hvert CV og vælger dem, der har de relevante nøgleord og industriterminologi.

Sørg for at skabe en sund balance mellem lægmands og industrispecifik formulering i dit CV. Overfyld ikke din erhvervserfaring og indledning med branche jargon.

Du kan blandt andet nævne kompetencer som teambuilding, tidsstyring og kvalitetskontrol for at få opmærksomhed fra ATS programmerne.

Der er også andre vigtige faktorer, du skal huske på, når du formaterer dit CV. Her er listen over regler for et effektivt CV-format til byggelederstillinger:

 • Placer dit navn øverst på dit CV, og skriv din privatadresse og e-mail-adresse nøjagtigt nedenfor.
 • Opdel dit CV i sektioner og brug en mere fremtrædende eller fed font til overskrifter.
 • Når du skriver din erhvervserfaring, skal du bruge det kronologiske format . Skriv om din arbejdshistorik fra den ældste til den nyeste. Start med firmanavnet

Professionelt CV som Byggeleder

Inden du begynder at skrive sektionen om arbejdshistorik, er en god måde at få en arbejdsgivers interesse og opmærksomhed på ved at afsætte en lille del af dit CV til at introducere dig selv.

Faktisk, da arbejdsgivere normalt ikke gennemlæser hver kandidats CV, skal du være i stand til at beskrive dig selv i et kort indledende paragraf.

Du kan øge læsbarheden og forståeligheden af ​​din ansøgning ved at inkludere et professionelt resume.

Det professionelle resume skal kun være et par sætninger langt, og det skal kort nævne dine kompetencer inden for konstruktion, kvalifikationer og tidligere resultater. Forestil dig, at du laver et kort salespitch til arbejdsgiveren.

Det faglige resume tilføjes normalt, når personen har haft en vis erhvervserfaring i industrien. Det er et resumé af din tidligere erhvervserfaring i byggebranchen. Men hvis du lige er begyndt, så er det også okay!

Nyuddannede byggeledere, der ønsker at øge deres chancer for beskæftigelse, kan skrive et resume i deres CV. Resumeet er en kort erklæring om dine karrieremål, præstationer og færdigheder til gavn for virksomheden.

Besøg vores hjemmeside for mere byggeleder ansøgnings-eksempler og ansøgningsskabeloner.

Eksempel på professionelt CV

Nedenfor kan du se et effektivt professionelt CV eksemepel.

Resume

Erfaren og drevet byggeleder med tre års ledelseserfaring i byggeindustrien. Beviste resulater med succesfuld styring af vejprojekter fra start til slut. Evnen til at koordinere indkøb og arbejde sammen med arkitekter, ingeniører og lokale embedsmænd for at sikre korrekt tidsstyring samt omkostningskontrol for et projekt. Erfaring med bygningskoder og regulativer og forhandling af kontrakter. Jeg bringer ekspertise inden for teambuilding og kvalitetskontrol til stillingen.

Dette resumé omfatter perfekt kandidatens styrker og kvalifikationer. Resuméet inkluderer tekniske færdigheder samt træk, der er nødvendige for at være succesfuld i stillingen. Derudover giver det faglige resume eksempler på de projekter, kandidaten har arbejdet med.

At være specifik er et stort plus, når du skriver et professionelt resume. Hver erklæring skal være præcis og fyldt med relevante oplysninger. For eksempel angiver resuméet, at kandidaten er erfaren inden for bygningskoder og teambuilding. Alle disse færdigheder værdsættes højt i projektledelse.

Nedenfor kan du se et svagt eksempel på et resume.

Resume

Byggeleder med mange års erfaring med tilsyn med byggepladser og byggeprojekter i virksomheden. Dygtig i at arbejde med et team for at sikre tidsstyring og kvalitetskontrol. Kendskab til bygningskoder.

Dette resume er for tørt og viser ikke kandidatens kvalifikationer særlig godt. Dette er simpelthen en angivning af nogle af de ansvarsområder, kandidaten havde som byggeleder, men uden kontekst. Informationerne er vage og uklare, hvilket skaber problemer for CV´ets læsbarhed. Bare at tale om kvalitetskontrol fortæller ikke læseren meget.

Sådan skriver du et perfekt uddannelsesafsnit til dit CV

Der var en gang, hvor byggefirmaer ikke tog sig særligt af deres projektlederes uddannelsesmæssige baggrund, men tiderne har ændret sig. I dag kræver de fleste virksomheder, at deres kandidater har en bachelorgrad i ledelse eller et andet relevant felt.

Tilføjelse af en uddannelsesafdeling til dit byggeleder CV er uden tvivl en nødvendighed for din ansøgnings success.

Ikke nok med, at det viser arbejdsgiveren, at du har den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund, men det kan også skabe interesse for læseren ved at give mere information om dig som person.

For at skrive uddannelsesdelen af ​​dit CV effektivt skal du overveje, hvad du vil inkludere i denne del af dit CV. Vi har lavet en liste over vigtige aspekter, du bør overveje, når du skriver et uddannelsesafsnit:

 • Placer dit højeste uddannelsesniveau øverst . Sørg for at angive dit højeste uddannelsesniveau; en kronologisk tilgang anbefales. Skriv ikke om din studentereksamen, hvis du er færdig med universitetet.
 • Sørg for at angive graden, navnet på skolen og perioden du gik på universitetet.
 • Inkluder relevante kurser. Inkluder de kurser og fag, som du føler er relateret til det job, du ansøger om. Dette viser arbejdsgiveren, at du har yderligere kompetencer og relevant viden.
 • Hvis du ikke har en bachelorgrad, skal du skrive navnet på det gymnasium, du har gået på.
 • Tilføj certificeringer . Tilføjelse af certificering i dette afsnit vil utvivlsomt øge styrken og læsbarheden af ​​dit CV.

Sådan skriver du erhvervserfaringer og ansvarsområder i et Byggeleder CV

Nu hvor vi har taget os af sektionerne for professionelt resume og uddannelse, er det tid til at fortsætte med den vigtigste del af dit CV – erhvervserfaring.

Dette afsnit beskriver din tidligere relevante arbejdshistorik. Du skal beskrive dit arbejde på den måde, som bedst viser din værdi som byggeleder.

Den bedste tilgang er at bruge punkttegn, når du skriver om din erhvervserfaring. Sørg for at beskrive dine tidligere jobs i alle de nødvendige detaljer. Du er nødt til at diskutere, hvilken fordel du gav virksomheden, og hvordan du anvendte dine færdigheder til gavn for din arbejdsgiver.

Det anbefales altid at beskrive dine præstationer i detaljer. Prøv at medtage numeriske oplysninger samt branche jargon i din jobbeskrivelse. Dette viser læseren, at du har de nødvendige færdigheder og kompetencer til at være en succesfuld byggeleder.

Eksempler på erhvervserfaring

Nedenfor kan du se et effektivt eksempel på et CV.

ERFARING
Byggeprojektleder

Køge Kommune
06/2015 – 11/2018
Køge
● Overvåget byggeplanlægning i Køge midtby på 15 etager.
● Sikrede projekter overholdes bygningsreglementet.
● Overvågede processen med uddannelse af arbejdere og kontraktforhandlinger på byggepladsen i midtbyen i 6 måneder. Øgede effektiviteten af ​​projektets tidslinjer med 15%.
● Analyserede byggeomkostninger, projektplanlægning og træningsprogrammer for kommunen.

Dette er en stærk jobbeskrivelse, fordi den giver mange detaljer om byggelederens job, mens den viser kandidatens viden og færdigheder. Derudover inkluderer jobbeskrivelsen numeriske oplysninger samt navne og placeringer på byggepladser.

Nedenfor kan du se et svagt eksempel på et CV.

ERFARING
Byggeprojektleder

Køge Kommune
06/2015 – 11/2018
Køge
● Overvågede byggepladser
● Administreret team af arbejdere og entreprenører
● Organiserede træningsprogrammer og byggede projektplan.

Jobbeskrivelsen her er dårligt skrevet. Den siger simpelthen ikke nok og giver ingen detaljer om jobbet. Det er for tvetydigt og kort.

Fremhæv altid dine kompetencer

En god måde at få arbejdsgiverens opmærksomhed er ved at medtage et kompetenceafsnit i dit byggeleder CV. Inkludering af dette afsnit vil øge læsernes interesse og vise forståelse af stillingen samt tiltrække opmærksomhed ved ATS-scanninger.

At inkludere relevante færdigheder er en god måde at give yderligere information og troværdighed til dit CV. Prøv at medtage tekniske og ledelsesmæssige færdigheder i dette afsnit. På denne måde viser du, at du kender den tekniske side af virksomheden og den interpersonelle side samt ledelsesaspektet.

Derudover skal du også huske de færdigheder, der er inkluderet i virksomhedens jobopslag af stillingen. Disse skal have topprioritet. Overfyld ikke dit CV med en masse andre kompetencer, men fokuser på dem virksomheden leder efter.

Her er en liste over vigtige nøgleord og færdigheder, som du kan medtage i dine byggeledere genoptage:

 • Udbyd og tilbudsgivning
 • Cost-Benefit Analyse
 • Projektplanlægning og budgettering
 • Kontraktforhandling
 • Kapitalprojekter
 • Konceptuel planlægning
 • Skematisk design
 • Programmering
 • Blueprints og arbejdstegninger
 • Matematik (beregning, geometri osv.)
 • Miljørapporter
 • Kvalitetsstyring
 • Offentlig sikkerhed
 • Omkostningsstyring
 • Kommunikationsevner
 • Hurtig tænkning
 • Færdigheder inden for beslutningstagning
 • Opmærksomhed på detaljer
 • Risikovurdering
 • Ledelsesfærdigheder
 • Lederskabskompetencer
 • Projektledelse
 • Effektiv kommunikation
 • Problemløsende færdigheder
 • Teamwork og samarbejde
 • Tidsstyring
 • Ledelse
 • Ansvarlighed
 • Analytiske færdigheder
 • Tekniske færdigheder
 • Forretningsadministration
 • Organisatoriske færdigheder
 • Tilpasningsevne

Skriv hvilke byggeprojekter du er fortrolig med

Du kan også specificere de typer konstruktion, du er fortrolig med, såsom:

Boligbyggeri: boliger, lejlighedsbygninger osv.

Kommerciel konstruktion: Kontorbygninger, butikker, detailvirksomheder osv.

Industriel konstruktion: Olieraffinaderier, kemiske anlæg osv.

Institutionel konstruktion: Kommunale og offentlige bygninger, såsom skoler og politistationer.

Offentlig konstruktion: Veje, broer, lufthavne osv.

Landbrugskonstruktion: Lader, dyrehegn, opbevaringssiloer, kornelevatorer osv.

Miljøkonstruktion: Affaldsbehandlingsanlæg, vindkraftmøller, materialestyring osv.

Vigtigste takeaways

Nøglepunkterne for udformning af et effektivt byggeleder CV er følgende:

 • Design dit CV specifikt til det job, du ansøger om.
 • Dit faglige resumé skal kortfattet fremvise dine kvalifikationer og jobrelaterede færdigheder.
 • Viser værdi ved at berøre nøglepunkter og præstationer fra dit tidligere arbejde. Det anbefales også at inkludere målbare resultater.
 • Skriv dine arbejdseerfaringer i kronologisk rækkefølge.
 • Præsenter dine færdigheder og oplevelser på en hensigtsmæssig måde for stillingen.
 • Brug certifikater til at gøre ​din ansøgning stærkere.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den gennemsnitlige løn for en byggeleder?

Ifølge Jobindex løntjek er den gennemsnitlige månedlige løn for byggeledere 42.197 kr.

Den gennemsnitlige løn samt populariteten af ​​stillingen som byggeleder forventes kun at stige i de følgende år.

Hvilken slags kompetencer har du brug for, for at være en god byggeleder?

Som vi nævnte i afsnittet om færdigheder i vores artikel – du skal have kompetencer, der er relevante og relaterede til jobannoncen.

Prøv at inkludere både tekniske og ledelsesmæssige færdigheder i dit kompetenceafsnit. Angiv også den type byggearbejde, du er bekendt med. Se vores byggeleder-CV-eksempel ved at besøge vores hjemmeside. Alle rettigheder forbeholdes.

Hvor langt skal et byggelederCV være?

Et godt CV vil ikke være længere end to-tre sider. For flere eksempler på byggeleder CV og snaøgninger, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside.

Har du brug for certificeringer for at blive byggeleder?

Du er ikke forpligtet til at have certificeringer. Men certificeringer i byggeprojektledelse anbefales stærkt og er meget nyttigt at have. De vil øge dine chancer for beskæftigelse.

Her er en liste over passende certificeringer til en byggeleder:

 • Concrete Transportation Construction
 • Coating Inspector
 • Lead Abatement
 • LEED AP
 • Mobile Crane Operator
 • OSHA
 • Rigger and Signal Person
 • Risk Management Professional (PMI-RMP)
 • Safety Manager/Trainer

Otras plantillas 

[dgbm_blog_module posts_number=”3″ type=”3″ include_categories=”19″ show_excerpt=”off” show_categories=”off” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” image_size=”default_image” image_margin=”||16px||false|false” content_margin=”||||false|false” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” title_line_height=”1.3em” global_colors_info=”{}” _i=”1″ _address=”1.2.0.1″ /]