Eksempel på et elektriker-CV | Guide til opbygning af dit CV

Hvordan laver man et godt elektriker cv? Der er ikke en formular, man kan ty til, som virker i 100 % af alle tilfælde, men der er dog nogle generelle retningslinjer, man kan følge, og ved at følge dem højne sine chancer for at nå til den forjætttede jobsamtale.

Nota media para esta plantilla

5.0
Rated 5 out of 5
De 2 reseñas

Ledigheden blandt elektriker er ikke ret høj og i 2020 lå tallet på 5,03 procent ifølge Dansk El-forbund.

Hvis du er en af de 5,03, der er uden arbejde er der hjælp at hente i denne guide. Læs med, udfærdig et godt CV og forbedr dine chancer for at vinde drømmejobbet.

Indholdsfortegnelse

Elektriker CV eksempel

Hvad består et godt elektriker CV egentlig af? Det kigger vi nærmere på her. Ofte kan det give mening at bruge en skabelon, så man er sikker på at få det hele med. Her præsenterer vi de forskellige elementer, CV’et bør indeholde, og kommer med nogle eksempler på, hvordan de kunne tage sig ud.

Kontaktoplysninger

Elektriker Tim Nielsen | Tim Nielsen, Parkvej 42, 3540 Propby; tlf. 58550060, e-mail tim.nielsen@gmail.com; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/timnielsen/

Profil

Serviceminded elektriker med mange års erfaringer. Installerer, vedligeholder og reparerer fx elektriske kredsløb og udstyr. Al arbejde udføres autoriseret og i overensstemmelse med gældende standarder. Rådigver også kunder mundtligt såvel som skriftligt i forhold til fx sikkerhed. Desuden har jeg stor erfaring som mentor for nye medarbejdere og lærlinge.

Erhvervserfaring

Elektriker, Københavns elektrikere
2018 –

 • Reparationer af kredsløb og elektronik gennem diagnosticering
 • Udskiftning af dele, stikkontakter, sikringer og afbrydere
 • Reparationer og erstatning af installationer i boliger
 • Estimater på reparationer, installationer og forbedringer

Elektrikerlærling, Petersen elektrikere
2013-2016

 • Hjalp til med installation og reparation af elektriske systemer
 • Forberede arbejdsdagen gennem organisering af udstyr, værktøj og materialer
 • Fandt løse forbindelser i elektriske kredsløb

Uddannelse

Elektrikeruddannelsen, TEC
Frederiksberg 2010-2013

Gennemsnit: 10

Færdigheder

Professionelle

 • Installation og vedligeholdelse af elektriske systemer, udstyr og enheder
 • Brug og vedligeholdelse af hånd- og elværktøj, såsom skruetrækkere, tænger og boremaskiner
 • Reparation af ledningssystemer
 • Installation af elektriske ledninger, kabler, rør
 • Test af udstyr, instrumenter og systemer
 • Kendskab til programmerbare logiske controllere (PLC)
 • Kendskab til nationale, elektriske sikkerhedsstandarder
 • Kommerciel erfaring, byggeerfaring eller industriel erfaring
 • Kvalitetssikring

Tekniske

 • Microsoft Office (særligt Word og Excel)

Sprog

 • Dansk (fuld professionel færdighed)
 • Engelsk (fuld professionel færdighed) 

Personlige

 • Problemløsning
 • Samarbejde
 • Tidsstyring
 • Kommunikation

Beskæftigelsesfrekvens og lønninger for elektrikere

5,03 % af alle elektrikere var, som tidligere nævnt, uden beskæftigelse i april 2020. Men hvor ligger lønningerne – også i forhold til lignende erhverv? Ifølge tal fundet på ug.dk fra Danmarks Statistik så gennemsnitslønnen for nyuddannede elektrikere og lignende fag således ud i 2019:

Privat Kommune Stat
Alarmtekniker, El tekniker 38.291 kr.
Mechanic/technician, electrical (Offshore) 43.298 kr.
Elektriker 34.944 kr.
Elektrikermester 36.656 kr. 37.682 kr.
Sikrikringsleder 34.944 kr.
Elmekaniker 34.719 kr.
Elmekanikermester 37.836 kr. 37.488 kr.
Alarmmontør 33.206 kr.
Tallene er som sagt fra 2019, men de skulle gerne give en idé om, hvor din løn sådan cirka vil ligge, når du kommer ud og er nyuddannet og skal finde et job.

Sådan udfærdiger du et CV som elektriker

I denne del af vores guide kigger vi nærmere på, hvordan du skriver et godt elektriker CV baseret på den struktur, vi har set ovenfor.

Der er en ting, som det er vigtigt at have i mente, når man skriver et elektriker CV (eller et hvilket som helst andet CV for den sags skyld), og det er, at CV’et skal være skræddersyet til den stilling, som du søger.

Det betyder, at der være de – og kun – de informationer på dit CV, som viser, at du er kvalificeret til den pågældende stilling. Der er altså ikke et CV, der passer til alle elektriker jobs. (Dog kan du anvende det samme til flere stillinger, hvis stillingsbeskrivelserne er ens).

Format, layout og struktur

Hvad er det bedste format eller layout til et godt elektriker CV?

 • Det funktionelle, der giver mest plads til og først præsenterer færdigheder?
 • Det kronologiske, der præsenterer fx erfaring og uddannelse baseret på, hvornår du har gjort dig dem?
 • En blanding af det funktionelle og kronologiske?

Som elektriker vil det næsten altid være korrekt at gå med det omvendt kronologiske CV. Følger man denne model, præsenterer man først sin erhvervserfaring i omvendt rækkefølge, hvilket vil sige, at du præsenterer dine seneste ansættelsesforhold først.

Undtagelsen kan være det tilfælde, hvor du er helt nyuddannet og ikke har den store erhvervserfaring. Der kan man overveje at vælge et funktionelt CV, hvor man præsenterer sine færdigheder først.

Fordi elektrikeruddannelsen og elektrikernes karriereforløb ligger forholdsvis fast (man starter med en elevplads og som lærling), så er der imidlertid ikke nogen forventning om, at man har den store erfaring før man får sit første job som elektriker. Derfor er den omvendte kronologiske model når alt kommer til alt nok at foretrække.

Titel og kontaktoplysninger

Øverst på et elektriker CV skal det fremgå klart, hvem du er, hvad du laver og hvordan man kan få fat på dig. Der skal altså være din professionelle titel, fx elektrikerlærling. Desuden dine  kontaktoplysninger også præsenteres her. Her skal dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mail være at finde, og mange vil i dag også tilføje et link til deres LinkedIn-profil.

🎁 – Bonustip: Tilpas URL’en på din LinkedIn-profil, så den reflekterer dit navn og evt. efternavn. Se hvordan her.

Korrekte og ukorrekte eksempler

KORREKT
 • Elektriker Tim Nielsen | Tim Nielsen, Parkvej 42, 3540 Propby; tlf. 58550060, e-mail tim.nielsen@gmail.com; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/timnielsen/
UKORREKT
 • Elektriker Tim Nielsen | Tim Nielsen, Parkvej 42, 3540 Propby; tlf. 58550060; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/timnielsen/
I det ukorrekte eksempel har Tim glemt at anføre sin mailaddresse. Det er ærgerligt, da det giver den rekrutteringsansvarlige en kontaktmulighed mindre, og det kunne jo være, at det netop var dennes foretrukne måde at kontakte ham på.

Skal jeg inkludere et foto på mit elektriker CV?

På det seneste er det blevet normalt at inkludere et photo på ens CV. Undlader man derfor at gøre det, afviger man derfor fra normalen. “Hvorfor?”, kan man forestille dig den ansættelsesansvarlige spørger sig selv. Måske går overvejelserne på, om du har uforholdsmæssigt mange piercinger eller tatoveringer, der kan skræmme kunderne. Inkludér derfor som udgangspunkt et billede.

Sådan skriver du et CV som elektriker

I  den del af dit CV, hvor du fremviser din erhvervserfaring skal du helt i overensstemmelse med den omvendt kronologiske model præsentere dine ansættelsesforhold med det seneste først. Ved hvert ansætetlses forhold skal du beskrive:

 • hvad din position var
 • hvilken organisation du var ansat i
 • hvornår du var ansat der

Derudover skal du beskrive, hvad du egentlig foretog dig i den rolle, du var ansat i. Hvad var du ansvarlig for? Hvad var dine arbejdsopgaver? Det kan være en god idé at fokusere på bedrifter her og eventuelt at kvantificere dem, dvs. Beskrive i tal, hvilken forskel det arbejde, du foretog, gjorde.

Har du ikke erfaring, kan du overveje at gå funktionelt til værks som beskrevet ovenfor. Dog vil den omvendt kronologiske model være det rette valg i langt størstedelen af alle tilfælde.

Eksempel på en elektriker

Elektriker
Københavns elektrikere 2018 –
København, Danmark

 • Reparationer af kredsløb og elektronik gennem diagnosticering
 • Udskiftning af dele, stikkontakter, sikringer og afbrydere
 • Reparationer og erstatning af installationer i boliger
 • Estimater på reparationer, installationer og forbedringer

Elektrikerlærling
Petersen elektrikere 2013-2016
Ringsted, Danmark

 • Hjalp til med installation og reparation af elektriske systemer
 • Forberede arbejdsdagen gennem organisering af udstyr, værktøj og materialer
 • Fandt løse forbindelser i elektriske kredsløb

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har nogen erfaring

Hvis du ikke har nogen betydelig erhvervserfaring, kan du overveje det funktionelle CV som beskrevet ovenfor. Fordi en elektriker ofte har et klart karriereforløb og der ikke forventes den store erfaring, når du søger om dit første job, er tendensen til at bruge det funktionelle CV imidlertid ikke så stærk som ved andre erhverv. I de fleste tilfælde er det omvendte kronologiske CV helt fint at bruge, selvom du ikke har stor erfaring.

Bruger du det funktionelle layout, kan du præsentere overførbare færdigheder, som du kan læse mere om   her. Tænk over, hvilke du har opnået gennem de erfaringer, du har gjort dig i livet, og kombinér dem så med de hårdere færdigheder du har fået på arkitektskolen.

Fremhæv din uddannelse inden for elektrikerfeltet

I sektionen, hvor du præsenterer din uddannelse, skal du præsentere den uddannelse, du har inden for elektrikerffeltet. Du skal anføre:

 • Hvad du er uddannet som
 • Hvor du har taget uddannelsen
 • Hvornår du har taget uddannelsen
 • (Evt. gennemsnit)
 • (Evt. kurse)

Eksempler

Elektrikeruddannelsen, TEC
Frederiksberg 2010-2013

Gennemsnit: 10

Anbefalede færdigheder på et CV for elektrikere

Der er en række færdigheder, som typisk er forbundet med hverve elektriker; noget, som det forventes, at en elektriker bare kan. Dem vil en arbejdsgiver kigge efter. Det er de professionelle færdigheder.

Dertil kommer en række personlige færdigheder, som de fleste arbejdsgivere vil være glade for at se.

Professionelle færdigheder, eksempler:

 • Installation og vedligeholdelse af elektriske systemer, udstyr og enheder
 • Brug og vedligeholdelse af hånd- og elværktøj, såsom skruetrækkere, tænger og boremaskiner
 • Reparation af ledningssystemer
 • Installation af elektriske ledninger, kabler, rør
 • Test af udstyr, instrumenter og systemer
 • Kendskab til programmerbare logiske controllere (PLC)
 • Kendskab til nationale, elektriske sikkerhedsstandarder
 • Kommerciel erfaring, byggeerfaring eller industriel erfaring

Personlige færdigheder, eksempler:

 • Problemløsning
 • Samarbejde
 • Serviceminded
 • Feedback
 • Kommunikation
 • Planlægning
 • Tidsstyring

Sådan skriver du dit faglige resumé

Det faglige resumé giver dig mulighed for kort at ridse op, hvad det er du kan som elektriker. Her har du mulighed for hurtigt at vise, hvem du er og hvordan du adskiller dig fra andre elektrikere.

Har du ikke en professionel profil på dit CV, frarøver du den, der evt. ansætter dig, muligheden for kort at få et overblik over, hvem du er og hvad du kan. Dertil underbygger det også dine kompetencer udi kommunikationens verden, hvis du kan præsentere dig selv og hvad du kan kort og krystalklart.

KORREKT
Serviceminded elektriker med mange års erfaringer. Installerer, vedligeholder og reparerer fx elektriske kredsløb og udstyr. Al arbejde udføres autoriseret og i overensstemmelse med gældende standarder. Rådigver også kunder mundtligt såvel som skriftligt i forhold til fx sikkerhed. Desuden har jeg stor erfaring som mentor for nye medarbejdere og lærlinge.
UKORREKT
Erfaren elektriker, der har arbejdet hos mange forskellige typer af kunder og altid leverer varen. Vælger I mig, kan I forventet en medarbejder, der passer sit arbejde, spreder godt humør og altid står klar til at imødekomme kundens ønsker,

Problemet med den ukorrekte version er, at det ikke fremgår, hvordan kunderne er blevet hjulpet – og dermed hvad det er du egentlig kan. Derudover er det ikke nødvendigt at bemærke, at du er typen, der passer dit arbejde. Det er en selvfølge og klar forventning at enhver kandidat gør det.

Yderligere afsnit på dit curriculum vitae

Ovenstående er de primære sektion, der bør være på dit CV som elektriker. Afhængig af, hvordan jobopslaget ser ud, er der dog nogle ekstra sektioner, du kan tilføje:

Tekniske kompetencer

Hvis dit arbejde implicerer, at du skal lave tilbud eller på en eller anden måde også arbejde med tal, kan det give mening at anføre evt. er

Sprogfærdigheder

Her præsenterer du, hvilke sprog du kan og hvad dit niveau er i forhold til dem. Beskriv gerne dit niveau så præcist som muligt. Det kan være, at du har et certifikat, så du kan bevise, at du fx har B2 i engelsk. Derudover giver det mening at bruge en standard. Hvis du ikke kan bruge A1-C2-standarden, kan du evt. bruge de beskrivelser, du finder på LinkedIn.

Tips til at forbedre dit elektriker-CV

Der er et par tips, der hurtigt kan gøre en forskel, når det kommer til CV’et til elektrikere.

 • Fremhæv opgaver, du har varetaget ud over de forventlige (måske har du været mentor?
 • Vis, at du har de rigtige “hard skills”
 • Stå ud gennem en professionel profil
 • Brug et billede
 • Anvend det samme design på din ansøgning

Sammenfatning: At skrive et perfekt CV som elektriker

På et godt arkitekt CV finder man som miminium:

 • Kontaktinformation
 • En professionel profil
 • Erhvervserfaring
 • Uddannelse
 • Professionelle, personlige (og tekniske) færdigheder
 • Et foto

FAQ

Skal man bruge et billede?

Igen er svaret nej. Det er ikke et krav. Men det er en god idé, fordi man risikerer at stå ud på en negativ måde, hvis man ikke har et billede på sit CV. Det er fordi det er blevet normalt at have et billede på CV’et.

Er det omvendt kronologiske CV altid bedst?

I 9 ud af 10 tilfælde vil svaret være “ja”. Det er ikke mindst fordi karriereforløbet for en elektriker ligger forholdsvis fast.

Skal jeg have en professionel profil?

Det er en rigtig god idé, fordi det dels kort ridser op, hvem du er og hvad du kan og evt. afslører din store motivation for jobbet og fordi det dels viser, at du kan formulere dig kort, klart og præcist.

Einfache Lebenslaufvorlage für Elektriker

Lebenslauf beispiel für elektriker Elektriker Lebenslauf
Lebenslauf Elektriker herunterladen Ausführliche Lebenslaufvorlage für Elektriker

Otras plantillas 

[dgbm_blog_module posts_number=”3″ type=”3″ include_categories=”19″ show_excerpt=”off” show_categories=”off” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” image_size=”default_image” image_margin=”||16px||false|false” content_margin=”||||false|false” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” title_line_height=”1.3em” global_colors_info=”{}” _i=”1″ _address=”1.2.0.1″ /]