CV som nyuddannet | Skabeloner, tips og tricks til at lykkes

I Danmark er der hvert år mange tusinde, der bliver uddannede indenfor forskellige erhverv og sektorer. Det dækker over akademiske uddannelser og erhvervsuddannelser, der alle er vigtige for samfundet som helhed.

Nota media para esta plantilla

I 2021 påbegyndte 26.700 mennesker en bacheloruddannelse. Ud af de 26.700 forventes det, at et mindre antal gennemfører uddannelsen. Det højeste antal nye studerende på bacheloruddannelser var i 2013, hvor 29.500 personer begyndte.

Efter folkeskole søger størstedelen af alle unge fortsat gymnasiale uddannelser, mens hver femte unge person søger ind på en erhvervsuddannelse. Dette svarer til omkring 20 procent, der varierer en smule fra år til år. Politikerne har en målsætning om, at 25 procent af alle unge skal søge en erhvervsuddannelse inden 2025.

Indholdsfortegnelse

Eksempel på et CV som nyuddannet

En CV-skabelon kan være et rigtigt godt værktøj at benytte i forbindelse med udarbejdelse af et godt CV. Med en CV-skabelon kan du sikre dig et godt og professionelt design, mens processen kan virke mere simpel.

Nedenstående har vi opsat et eksempel på, hvad man kan og bør inddrage i sit CV som nyuddannet. Alt efter hvilket erhverv du har ekspertise indenfor, kan du finde inspiration i dette eksempel. Vi har lavet vejledninger til mere specifikke erhverv, der kan findes på vores hjemmeside ved at trykke på “Genoptag” og derefter “CV eksempler efter branche”.

Du finder blandt andet eksempler og guides til at udarbejde CV som marketingchef, fotograf, byggeleder, lagermedarbejder og meget mere.

Vi har i dette eksempel taget udgangspunkt i en person, der har taget en akademisk uddannelse, men mange af forholdene kan du inddrage i alle typer CV.

Kontaktoplysninger

Psykolog Peter Max Hanstholm, tlf. +45 12 34 56 78, email: Petermax@gmail.com, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/petermaxhanstholm/

Profil

Målrettet og orienteret psykolog, der med den rette faglige profil og strategi vil have en professionel tilgang til alle arbejdsopgaver, hvor patienten altid er i fokus. Med erfaring og uddannelse indenfor feltet, kan der forventes en erfaren psykolog. Pålidelighed og gode relationer mellem patienter såvel som kollegaer er en mærkesag.

Erhvervserfaring

Psykolog, Hejmdal Privathospital

2011-2019

 • Udredning og behandling af voksne
 • Psykoterapeutisk behandling
 • Samarbejde med sygeplejersker

Psykolog, Center for Skole og Dagtilbud Egedal Kommune

2003-2010

 • Forbindelse af psykologi og pædagogik
 • Arbejde med formål om at skabe den bedst mulige hverdag for børn

Uddannelse

Kandidat i Pædagogisk psykologi, Aarhus Universitet (AU)

2000-2002

Særlig interesse indenfor teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi samt undersøgelsesdesign og forskningsmetoder.

Karaktergennemsnit: 9.5

Bachelor i psykologi, Københavns Universitet (KU)

1997-2000

Særlig interesse i praksisfaget pædagogisk psykologi.

Karaktergennemsnit: 10.7

Faglige kompetencer

 • Gode formidlingsevner
 • Praksisorienteret tilgang
 • Erfaring med PSE
 • Kan arbejde tværfagligt

Personlige kompetencer

 • Detaljeorientet
 • Omsorgsfuld
 • Pålidelig
 • Målrettet

Sprog

 • Dansk, modersmål
 • Engelsk, flydende

Tysk, samtale niveau 

Hvis du ikke føler dette eksempel kan hjælpe dig, kan du med fordel tage et kig på vores eksempler på CV’er, der er rettet mod specifikke brancher.

Lønninger som nyuddannet

Lønninger som nyuddannet varierer rigtigt meget, men som ansat er der nogle generelle forhold, der er gældende for rigtigt mange erhverv.

Som nyuddannet starter man som regel på en anden lønmodellen, end dem, der har været ansat i længere tid, der også har mere erfaring. I mange brancher skal man fra lønmodel 1 arbejde sig op, som kan tage flere år. Det er forskelligt hvor mange løntrin, der er i hver organisation.

En nyuddannet jurist tjener som udgangspunkt mere end en nyuddannet sygeplejerske, som skyldes flere ting. I begge roller har man mulighed for at arbejde sig op til at modtage en bedre løn. Det kommer i takt med, at man har været ansat i en given periode og man er mere erfaren.

Det er forskelligt fra branche til branche hvilke muligheder man har for lønforhandling. Hvis man er en af de dygtigste indenfor sit felt, har man som regel et bedre udgangspunkt for en lønforhandling med chef.

imagen 1

Sådan laver du et CV som nyuddannet fra bunden

På baggrund af ovenstående eksempel kan vi nu dykke ned i de enkelte punkter, der til sammen udgør et godt CV. Der er forskellige forhold, der er gældende i forskellige brancher, men der er forventninger fra arbejdsgiver, der er gældende i stort set alle erhverv i Danmark.

Et CV kan se forskelligt ud, alt efter hvilket layout og hvilken stil man går efter. Der er dog en række punkter som man altid bør inddrage i sit CV. Dette gælder uanset hvilken stilling man søger.

 • Erhvervserfaring
 • Uddannelse
 • Sprog
 • Kontaktoplysniner
 • Personlige kompetencer
 • Faglige kompetencer

📌 Dit CV bør altid være skræddersyet den pågældende stilling. Det kan være en god idé at lave et nyt CV, eller rette til, når man søger en ny stilling. På den måde kan du formå at fremhæve de vigtigste punkter.

Vi vil også komme ind på hvad man kan gøre, som nyuddannet, for at skrive et godt CV uden meget erhvervserfaring.

📌 Du kan sagtens skrive et godt CV, selvom du har lidt eller ingen erfaring

Layout

Layout er til et hvis punkt en smagssag, men der er generelle retningslinjer, der bør følges uanset hvilken branche eller sektor du har at gøre med.

Et CV bør altid opbygges med overskrifter, der adskiller de forskellige punkter. Dette er med til at bryde noget af alt teksten og gør det langt nemmere at navigere i.

Som udgangspunkt er det uddannelse, erfaring, kompetencer, profil/resume, sprog og kontaktoplysninger, der skal inddeles under forskellige overskrifter.

Sort/hvid er et sikkert farvevalg, når man skal skrive et godt CV. Det kan dog blive lidt for enkelt og upersonligt. Derfor kan du overveje at udvælge en farve, der med fordel kan kombineres med hvid.

Mørkeblå, mørkegrøn, beige og nedtonet lyserød er nogle af de farver, der kan fungere rigtigt godt sammen med hvid i et CV. En anden farve end blot sort/hvid er med til at sætte et personligt præg på CV’et.

Format og struktur

Når det kommer til format og struktur er der to overordnede måder, hvorpå man kan opbygge sit CV. De to metoder er det kronologiske CV, hvor man viser sin uddannelse og erfaring i en omvendt kronologisk rækkefølge. Den anden metode er det funktionelle CV.

Ved det kronologiske CV lægger man vægt på uddannelse og erhvervserfaring. Her får man det fremlagt på en gode måde og har mulighed for kort at beskrive hvert punkt. Stort set alle jobansøgninger kommer med det kronologiske CV.

📌 Arbejdsgiver efterspørger og forventer at modtage det kronologiske CV. Mange arbejdsgivere vil gerne have et godt indblik i din erfaring og uddannelse.

Det funktionelle CV er oplagt til dig, der ikke har meget erfaring eller uddannelse. Her lægger man i stedet vægt på alle kompetencer man nu engang måtte have, der gør en til en fremragende kandidat. Det funktionelle kan også være værd at benytte, hvis man er i gang med et karriereskift.

💡 Et CV bør ikke være mere end én side langt.

Titel og kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger skal altid inddrages i dit CV, uanset hvilken type CV, der er tale om. Følgende kontaktinformationer forventes som regel af arbejdsgiver:

 • Fulde navn
 • Telefonnummer
 • Email
 • LinkedIn URL

På den måde kan du nemlig kontaktes via flere forskellige medier, der ofte værdsættes af arbejdsgiveren. Yderligere oplysninger såsom adresse bør som udgangspunkt ikke inddrages.

Korrekt eksempel
Psykolog Peter Max Hanstholm, tlf. +45 12 34 56 78, email: Petermax@gmail.com, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/petermaxhanstholm/ 
Ukorrekt eksempel
Peter Hanstholm. Tlf. 12 34 56 78, LinkedIn: Peter Max Hanstholm. 

🎁  Se hvordan du tilpasser din URL til dit navn og efternavn her.

Det illustreres i det korrekte eksempel hvordan og hvilke personlige oplysninger, der som udgangspunkt bør tilføjes under dette punkt.

Kontaktoplysninger er need to have i et godt CV. Det kan være med til at sikre god fremadrettet kommunikation og giver modtageren flere muligheder for at kontakte dig.

Erhvervserfaring – Gode råd

Indenfor mange erhverv kan din erhvervserfaring, være lige så vigtigt som din uddannelse og eventuelle kurser. Det kan fortælle meget om dig som person og hvad du kan udrette indenfor dit erhverv mm.

Når du opramser din erfaring, så bør du så vidt muligt altid inddrage:

 • Periode du har arbejdet et givent sted i årstal (nævn også måneder hvis det har været et kort periode)
 • Navn på virksomhed eller organisation
 • En eller få linjer om hvad dit fokusområde har været
 • Hvad din stilling hed
 • Husk, at du ikke behøver at nævne alle de steder du har arbejdet

Hvis du står som nyuddannet, men ikke har meget erfaring indenfor erhvervet, kan du med fordel lægge vægt på følgende:

 • Dine faglige kompetencer
 • Dine personlige kompetencer
 • Erfaring indenfor andre erhverv, hvor du mener du har lært noget du kan bruge
 • Overvej at skrive det funktionelle CV i stedet for det kronologiske

Psykolog, Hejmdal Privathospital

2011-2019

 • Udredning og behandling af voksne
 • Psykoterapeutisk behandling
 • Samarbejde med sygeplejersker

Psykolog, Center for Skole og Dagtilbud Egedal Kommune

2003-2010

 • Forbindelse af psykologi og pædagogik

Arbejde med formål om at skabe den bedst mulige hverdag for børn

Sådan viser du din uddannelse på dit CV

Ligesom når du skal beskrive din erhvervserfaring, er det vigtigt at inddrage oplysninger såsom nedenstående:

 • Nanv på skole eller universitet
 • Tidsperiode i år
 • Navn på uddannelse
 • 2-3 punkter, der beskriver hvor du har interesse eller styrker
 • Eventuelle ekstra fag eller kurser
 • Afsluttende karaktergennemsnit

Nedenstående ses vores eksempel på hvordan man kan opsætte sin uddannelse i sit CV.

Kandidat i Pædagogisk psykologi, Aarhus Universitet (AU)

2000-2002

Særlig interesse indenfor teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi samt undersøgelsesdesign og forskningsmetoder.

Karaktergennemsnit: 9.5

Bachelor i psykologi, Københavns Universitet (KU)

1997-2000

Særlig interesse i praksisfaget pædagogisk psykologi.

Karaktergennemsnit: 10.7

De mest efterspurgte færdigheder som nyuddannet

Det varierer meget hvilke færdigheder, der er efterspurgt som nyuddannet. Det kommer meget an på hvilket erhverv og sektor, der er tale om. Ved nogle stillinger er det godt at kunne samarbejde, mens det ved andre er mere relevant at kunne arbejde selvstændigt meget af tiden.

Som revisor med eget ansvar kan det f.eks. være en fordel at være god til selvstændigt arbejde. Modsat er det en god ting at kunne samarbejde, hvis man er en del af et team, der sammen skal bygge noget eller udføre en opgave sammen.

Nedenstående har vi opremset en række faglige og personlige kompetencer. Du kan bruge det som inspiration. Husk på, at du altid skal kunne stå inde for det du skriver om dig selv.

For mange vil 2-3 af hver form for kompetence være det mest optimale antal.

Faglige kompetencer

 • Modtagelse af kunder og patienter
 • Rådgivning og vejledning
 • Forståelse for fagets teoretiske modeller og teorier
 • Projektledelse
 • Rapportering til chefer og medarbejdere
 • Supervising
 • Kan arbejde selvstændigt fokuseret
 • Mestrer en lang række programmer og systemer

Personlige kompetencer

 • Omsorgsfuld
 • God til samarbejde
 • Tager hurtigt ved lære
 • Er fleksibel
 • Er motiverende
 • Engageret
 • God til at give feedback
 • God til at lytte

imagen 2 1

Professionelt resumé: Kort præsentationen af dit CV

Dit resumé/profil er den del af dit CV, hvor du med flest ord kan beskrive dig selv og begrunde hvorfor, at du er den rigtige kandidat. Her kan du nemlig på få linjer udfolde dig selv. Det er vigtigt, at du har fokus på at fortælle så meget som muligt, men på lidt plads.

💡 Undgå at bruge fyldord i dit resumé

Du har ikke meget plads at udfolde dig på, så nævn jobspecifikke resultater i ansøgningen/følgebrevet i stedet.

CORRECT
Målrettet og orienteret psykolog, der med den rette faglige profil og strategi vil have en professionel tilgang til alle arbejdsopgaver, hvor patienten altid er i fokus. Med erfaring og uddannelse indenfor feltet, kan der forventes en erfaren psykolog. Pålidelighed og gode relationer mellem patienter såvel som kollegaer er en mærkesag.
INCORRECT
Mit navn er Peter og jeg er uddannet psykolog. Jeg mener selv, at jeg har den rette professionelle profil til at udfylde jeres stilling. Det var en opslået stilling, der straks fangede min interesse. I kan finde et hurtigt indblik i mig som person og mit erfaring samt uddannelse her og resten i min ansøgning, der er det vigtigste dokument. 

Det ukorrekte eksempel illustrerer hvordan man ikke bør skrive sin profil/resume. Der er for mange fyldord og information, der ikke er relevant.

Yderligere afsnit til et CV som nyuddannet

De afsnit vi har nævnt ovenstående er en rigtig god ide at inddrage, da det forventes af arbejdsgiver og kan fortælle meget om dig og dit arbejdsliv samt uddannelse.

Du kan vælge at tilføje yderligere afsnit i dit CV, hvis du har plads til det. Ekstra afsnit i CV’et kan være forskellige ting alt efter, hvad du finder relevant. Som lagermedarbejder kan det f.eks. være en god ide at tilføje et ekstra afsnit med titlen kørekort, hvis du har flere kørekort til f.eks. lastbil, gaffeltruck mv.

Hvis det er relevant for jobbet du søger, kan du også tilføje en ekstra overskrift, der fokuserer på de sprog du taler.

Du kan tilføje et ekstra afsnit så længe du har plads og finder det relevant, for den stilling du søger.

Resumé: Skriv et upåklageligt CV fra nul

På baggrund af ovenstående, kan vi altså nu opsummere hvad, der skal til for at skrive et godt CV som nyuddannet.

Husk at opfylde følgende punkter, når du skal skrive dit CV som nyuddannet, som du skal bruge til at søge nye stillinger:

 • Vær kort og konkret
 • Inddrag altid flere forskellige kontaktoplysninger
 • Skriv et CV til hver stilling du søger
 • Fremhæv kompetencer, der passer til stillingen
 • Benyt en skabelon for at simplificere processen, det er at skrive et godt CV

CTA: Hos os kan du finde den rette skabelon og gå i gang med dit CV i dag. En skabelon er nice to have i forbindelse med udarbejdelse af et godt CV.

Supplér dit CV med en ansøgning

Et CV er essentielt og nødvendigt i forbindelse med jobsøgning. Det er dog i de fleste tilfælde ikke nok, til at kunne skaffe dig et nyt job. En god ansøgning/følgebrev er som regel der, hvor du kan imponere og overbevise arbejdsgiver.

En ansøgning bør meget gerne være i forlængelse af dit CV, hvor der uddybes dine kompetencer og evt. hvad du har fået ud af erfaringen fra tidligere jobs.

💡 En ansøgning bør aldrig være mere end én side

Det vil ofte være oplagt at benytte 2-3 overskrifter i den ansøgning, da dette vil gøre det mindre tungt og nemmere at navigere i.

I dit følgebrev/jobansøgning bør du ikke inddrage/lægge vægt på følgende:

 • Personlige oplysninger såsom: navn, alder, bopæl
 • Kontaktinformation
 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring

Grunden til dette er, at det allerede står beskrevet i dit CV.

CTA: Find den rette skabelon hos CV-skabelon.com idag

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg skrive mine interesser og motivation i CV’et?

I CV’et kan du under uddannelse og erhvervserfaring beskrive med 2-3 punkter, hvad du har fundet interessant og hvilke relevante opgaver, der har motiveret dig. Det er en god måde at inddrage det, uden at tilføje en separat overskrift om interesser og motivation.

Husk at ungå alt for lange sætninger. Du kan altid uddybe det til en jobsamtale. Jobsamtalen varer ofte minimum en time alt efter hvor du søger og hvilken stilling, der er tale om. Ansøgere til en høj lederstilling eller projektleder kan forvente mere end en jobsamtale. Arbejdspladsen bliver nødt til at sikre, at du er den rette person til en rolle som disse.

Hvis du ansøger til et studiejob, kan du godt blive ansat uden eller med kort jobsamtale.

Hvor kan jeg skrive om min personlighed og hvilke værktøjer jeg mestrer?

Du kan vælge at fokusere på dette i din ansøgning. Igen har du også gode muligheder for at uddybe dette til selve samtalen. Du kan gennem en god ansøgning og CV godt formå at give arbejdsgiver en ide om hvem du er.

Otras plantillas 

[dgbm_blog_module posts_number=”3″ type=”3″ include_categories=”19″ show_excerpt=”off” show_categories=”off” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” image_size=”default_image” image_margin=”||16px||false|false” content_margin=”||||false|false” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” title_line_height=”1.3em” global_colors_info=”{}” _i=”1″ _address=”1.2.0.1″ /]