Eksempel på et CV til lærer | Skriveguide med tips, eksempler og skabeloner

Hvordan skal en lærers CV egentlig se ud, hvis det skal begejstre arbejdsgiveren? Det er blandt en række spørgsmål, vi forsøger at besvare i det følgende, så du kan tage næste skridt i dit arbejdsliv. Dog er det spørgsmål er måske lidt sværere at svare på end man umiddelbart skulle tro. Lærernes cv’er er nemlig ikke helt magen til dem, man ser der bruges til jobsøgning i erhvervslivet som sådan.

Nota media para esta plantilla

5.0
Rated 5 out of 5
De 1 reseñas

Det interessante ved jobsøgning for lærere er, at der er stor udskiftelighed på arbejsdspladserne. Som det hedder i en avis: “Som nyuddannet lærer er der stor risiko for, at man ikke bliver i jobbet mere end et år”, og årsagen hertil er bl.a. fordi denne type af job kan være utroligt krævende, ikke mindst mentalt. Skyggesiden, ja eller det gode hvis man er jobsøgende, er, som det hedder i samme avis, at “75% af kommunerne har inden for de seneste år haft svært ved at rekruttere læreruddannede til de ledige stillinger.” Der er altså mangel på lærere, og det er jo godt, hvis man er på udkig efter ansættelse.

Vil man gerne have ajour data på ledigheden blandt lærere, kan man få et overblik her (lærernes a kasse).

Indholdsfortegnelse

Eksempel på et CV lærer

Når man søger job som lærer, er der nogle elementer, man bare må have på cv’et: erfaringer, uddannelse, professionelle, tekniske og personlige kompetencer osv. Her finder du et eksempel, hvor alle de elementer, der udgør et godt cv, er de.

Heldigvis er lærerens CV ikke noget, der kan være så store variationer i som så mange andre, fordi læreruddannelsen er en professionsuddannelse og lærerens vej til læregerningen ofte ikke afviger meget fra hinanden.

Kontaktoplysinger

Signe Thomsenn | Signe Thomsen, Kardybet  16, 2400; tlf. 58530084, e-mail signe.thomsen@gmail.com; Linked In: https://www.linkedin.com/in/signethomsen/

Profil

Matematik, fysik- og kemilærer med 10 års erfaring på alle trin i folkeskolen, fra indskolingen til udskolingen. Samtidig har jeg fungeret som studievejleder, klasselærer, medarbejderrepræsentant, afdelingskoordinator. Desuden har jeg nu taget flere kurser i pædagogik på aftenskole og som efteruddannelse.

Erhverserfaring

Matematik og fysik- og kemilærer, Marievangsskolen
2010 – 2019

 • Teamkoordinator for matematik, fysisk og kemi fagudvalg
 • Klasselærer i udskolingen
 • 5 år som afdelingsrådskoordinator
 • Medarbejderrepræsentant i udviklingsteamet 

Matematik og fysik- og kemilærer, Antvorskovskole
2009 – 2010

 • Klasselærer i indskolingen
 • Medarbejderrepræsentant i udviklingsteamet

Uddannelse

Læreruddannelsen, Københavns Proefssionshøjskole
2005-2009, Frederiksberg

Fagkombination: Matematik, fysik-og kemi

Relevante kurser: Lærer i skolen, dannelse i den mangfoldige skole, almen undervisningskompetence, elevens læring og udvikling, specialpædagogik, undervisning f tosprogede elever, praktisk-musisk kursus.

Færdigheder

Professionelle

 • Pædagogik
 • Præsentation
 • Kommunikation
 • Planlægning

Tekniske

 • Microsoft Office
 • Lectio

Personlige

 • Ledelse
 • Empatisk
 • Kreativ
 • Faglig sparring

Sådan skriver du et cv for lærere

Du har nok fået en idé om layout grundet ovenstående ,en lad os lige zoome ind på dette punkt og præsentere nogle betragtninger, der rationaliserer, hvorfor strukturen på dit cv netop bør være, som den vi har fremsat.

Der findes helt basalt tre typer af CV:

 • Det funktionelle, der giver mest plads til og først præsenterer færdigheder?
 • Det kronologiske, der præsenterer fx erfaring og uddannelse baseret på, hvornår du har gjort dig dem?
 • En blanding af det funktionelle og kronologiske?

Som lærer er det bedste at bruge det kronologiske CV og mere specifikt ét med omvendt kronologi.

Dit CV skal ikke indeholde alle tidligere ansættelsesforhold, al tidligere uddannelse eller alle dine færdigheder. Det skal kun indeholde informationer, der er relevante i forhold til hvad den specifikke arbejdsplads søger. Ansøgningen skal være en målrettet ansøgning, ikke en generel en af slagsen.

Titel og kontaktoplysninger

Ligemeget om man bruger et omvendt kronologisk CV, et funktionelt CV eller en blanding af de to, så skal der altid være en sektion med din titel og dine kontaktoplysninger.

Øverst skal det fremgå klart, hvem du er, hvad du laver og hvordan man kan få fat på dig. Der skal altså være din professionelle titel, fx lærer. Desuden skal dine kontaktoplysninger også præsenteres her. Her skal dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mail være at finde, og mange vil i dag også tilføje et link til deres Linked In-profil.

🎁 – Bonustip: Tilpas URL’en på din Linked In-profil, så den reflekterer dit navn og evt. efternavn. Se hvordan her.
🎁 – Bonustip #2: Link til hjemmesider, hvor du fremviser, at du har god æstetisk sans eller erfaring med design. Det kunne fx være til behance.

Korrekte og ukorrekte eksempler 

Korrekt
Signe Thomsen | Signe Thomsen, Kardybet  16, 2400; tlf. 58530084, e-mail signe.thomsen@gmail.com; Linked In: https://www.linkedin.com/in/signethomsen/
Ukorrekt
https://www.linkedin.com/in/signethomsen/ (LinkedIn), Signe Thomsen | Signe Thomsen, Kardybet  16, 2400; tlf. 58530084, e-mail signe.thomsen@gmail.com

I det ukorrekte eksempel starter Signe med linket til hendes LinkedIn. Det kan man godt, men det er lidt underligt ikke først at få navn, efternavn og adresse. Det er bare den måde man normalt præsenterer denne type af informationer på, så afgivelsen bliver lidt underlig.

Foto eller ej?

I dag inkluderer man som udgangspunkt et foto på sit CV. Gør man ikke det, afviger man fra, hvad der er normalt og det kan få den rekrutteringsansvarlige at undre sig. Hvis man kan undgå det, er det bedste at gøre det.

Nogle gange bør man også overveje, om fotoet virkelig hjælper dig. Et foto kan fx lede til diskrimination og dermed kan du risikere ikke at få stillingen, ikke pga. manglende faglighed, men blot fordi du inkluderede et billede.

Professionel profil: grundlæggende for dit CV som lærer

Den perfekte professionelle profil giver den rekrutteringsansvarlige en kort og præcis oversigt over over hvem du er professionelt eller fagligt og evt. præsentere lidt motivation.

Korrekt eksempel
Matematik, fysik- og kemilærer med 10 års erfaring på alle trin i folkeskolen, fra indskolingen til udskolingen. Samtidig har jeg fungeret som vejleder, klasselærer, medarbejderrepræsentant, afdelingskoordinator. Desuden har jeg nu taget flere kurser i pædagogik på aftenskole og som efteruddannelse.
Ukorrekt eksempel
Folkeskoleærer med mange års erfaring. Jeg forsøger at undervise på en måde, der aktiverer og engagerer eleverne, da jeg har oplevet, at det i sidste ende betyder, at de studerende tager mest muligt med fra undervisningen.

Først og fremmest får man ikke nogen information om, hvad læreren i det ukorrekt eksempel underviser i. Er der tale om én, der primært arbejder med sprogfag? Eller er der taler om en, der underviser i de naturvidenskabelige fag. Dertil kommer, at der i det ukorrekte eksempel er tale om en art erklæring af, hvordan personen ser den gode undervisning, og den fortæller som sådan ikke noget om dennes færdigheder, heller ikke i forhold til at levere det, der beskrives som den gode undervisning.

💡 Nogle organisationer anvender software til at scanne dit CV og finde keyword matches mellem CV’et og stillingsopslaget, men det er uvist, hvor udbredt dette er ift. lærerjobs.

Erhvervserfaring

Under erhvervserfaring skal du præsentere dine erfaringer. Det behøver ikke kun være dine erfaringer som lærer men også andre erfaringer, der er relevante i forhold til det stillingsopslag, du har i kikkerten. Erfaring som pædagogmedhjælper vil måske begejstre en potentiel arbejdsgiver.

Matematik og fysiklærer, Marievangsskolen
2010 – 2019

 • Teamkoordinator for matematik, fysisk og kemi fagudvalg
 • Klasselærer i udskolingen
 • 5 år som afdelingsrådskoordinator
 • Medarbejderrepræsentant i udviklingsteamet 

Matematik og fysik- og kemilærer, Antvorskovskole
2009 – 2010

 • Klasselærer i indskolingen
 • Medarbejderrepræsentant i udviklingsteamet

Hvad skal du gøre, hvis du ikke har erfaring

Hvis du ikke har den store erfaring, er det faktisk en god idé at gribe tingene lidt anderledes an. Kig på, hvad der står i opslaget – hvilke færdigheder efterspørges der i forhold til den ideelle nye medarbejder? Notér det.

Lav derefter et funktionelt CV, hvilket vil sige et CV, hvor du præsenterer kompetencer før erhvervserfaring og uddannelse. De kompetencer, du præsenterer, skal så være dem, dem, der efterspørges og du skal kort forklare, hvorfor du har dem. Måske har du været frivillig eller måske har du lavet noget helt andet før du var lærer, der gør, at du har de relevante kompetencer.

Uddannelse

I denne del af dit CV til lærer anfører du den uddannelse, du har taget dig, for at kunne kan dig selv folkeskolelære, forudsat, at du altså har taget en. Det skal fremgå, hvor du har taget uddannelse, hvornår du har taget den og hvilken fagkombination, du er uddannet i. Derudover er det en god idé at anføre kurser.

Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole
2005-2009, Frederiksberg

Fagkombination: Matematik, fysik-og kemi

Relevante kurser: Lærer i skolen, dannelse i den mangfoldige skole, almen undervisningskompetence, elevens læring og udvikling, specialpædagogik, undervisning f tosprogede elever, praktisk-musisk kursus.

Færdigheder

Under færdigheder skal du fremhæve de færdigheder, der efterspørges i jobopslaget. Du kan ikke bare anføre denne eller hin færdighed. Det skal på en eller anden måde være færdigheder, det er sandsynligt, du har opnået gennem den uddannelse eller de tidligere ansættelsesforhold, du har haft, da det ellers ikke er troværdigt og ender med bare at være påstande, som det kan være svært at verificere. 

Professionelle 

 • Pædagogik
 • Præsentation
 • Kommunikation
 • Planlægning

Tekniske

 • Microsoft Office
 • Lectio 

Personlige

 • Ledelse
 • Empatisk
 • Kreativ
 • Faglig sparring

Yderligere afsnit

Der er ikke noget overraskende her i forhold til denne profession.

Tekniske kompetencer

I nogle fag er der en teknisk dimension, særligt de naturvidenskabelige fag. Her anvendes computere undertiden som værktøjer, fx til at lave mindre øvelser i Excel. Man kan anføre, den erfaring man har med Excel her. Særligt godt ville det være at anføre, hvis man har nogle kurser, der bevidner, at man er god til at lære disse programmer fra sig.

Man kan sige lidt af det samme om Office generelt. Det er en suite af programmer, som eleverne typisk skal have en indføring i for at kunne lave skriftligt arbejde. Fokus her bør være på ens evne til at lære programmerne fra sig.

En tredje ting, man kan anføre, er ens færdigheder i forhold til det program, der anvendes til at planlægge undervisningen digitalt og hvor eleverne kan se, hvad de har for, ændringer i forhold til deres undervisning osv. Lectio er her et eksempel. Leder man i jobopslaget efter en med færdigheder heri, kan man med fordel anføre, at man har erfaring med programmet, ud over lige at vide, hvor man skal login.

Sprogfærdigheder

Undervisning i folkeskolen foregår på dansk. Det er sjældent relevant at anføre yderligere sprog. Man kan anføre lidt ekstra information om sine færdigheder udi de sprog, man underviser i, hvis ens fagkombination er en, der involverer sprog.

Tips til optimering af dit CV som lærer

Her følger et par gode tips til CV’et læreren:

 • Gør det klart, hvad du underviser i
 • Fremhæv andre opgaver, du har varetaget ud over undervisning

Resumé: Skriv det perfekte CV

På et godt CV til grafiske designere finder man som miminium:

 • Kontaktinformation
 • Et foto
 • En professionel profil
 • Erhvervserfaring
 • Uddannelse
 • Professionelle, personlige og tekniske færdigheder

En samlet jobansøgning – supplér dit CV med et følgebrev

I Danmark er det normalt at man sender både et CV og et følgebrev med ansøgninger. Det anbefaler vi også, at du gør i din ansøgning som lærer. Sørg gerne for at CV og følgebrev er to alen af ét stykke i forhold til design så din ansøgning får et homogent og stilfuldt look.

FAQ

Skal man bruge et billede?

Strengt taget behøver du ikke at bruge et billede, men det er en god idé for ikke at stå ud.

Er det omvendt kronologiske CV altid bedst?

Næsten altid. Undtagelsen er det tilfældet, hvor du ikke har nogen betydelig erhvervserfaring. I det tilfælde bør du bruge det funktionelle CV.

Er det nødvendigt med en sektion med sprogfærdigheder?

Fordi undervisningen i den danske folkeskole er dansk, er det ikke strengt taget nødtvendigt med en sektion med sprogfærdigheder. Der er undertiden brug for vikarerer i folkeskolen og har man fx gode tyskkundskaber og mangler, der en til at tage en tysktime, så kan man gøre sig gældende der. I en ansøgningssammnenhæng kan det gøre en mere attraktiv, at man kan udfylde de huller.

eksempel på cv til lærer

Karakteristika for lærerens CV Lærer cv skabelon
Lærer CV Eksempel på lærer-cv

Otras plantillas 

[dgbm_blog_module posts_number=”3″ type=”3″ include_categories=”19″ show_excerpt=”off” show_categories=”off” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” image_size=”default_image” image_margin=”||16px||false|false” content_margin=”||||false|false” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” title_line_height=”1.3em” global_colors_info=”{}” _i=”1″ _address=”1.2.0.1″ /]