CV engelsklærer

I Danmark er der mere end 72.000 lærere på arbejdsmarkedet. Omkring 29.000 af de danske lærere er ansat udenfor folkeskolen. Engelsklærere har ansvar for undervisning af børn, unge og voksne fra omkring 1. Klasse, gennem gymnasiet, på aftenskole og meget mere.

Nota media para esta plantilla

5.0
Rated 5 out of 5
De 1 reseñas

Som engelsklærer kan det være vigtigt at have et skarpt CV, da der kan være høj efterspørgsel på udvalgte stillinger. Særligt når det gælder efterskoler, skoler i de store byer og lignende, er konkurrencen ofte højere om stillingerne.

Læs med for at blive klogere på, hvad du bør inddrage i dit næste engelsklærer CV. Vores organisation er specialiseret i at hjælpe og forenkle processen, det er at få skrevet et godt CV, der kan hjælpe dig videre i jobsøgningen.

engelsklærer cv

Indholdsfortegnelse

Eksempel på CV som engelsklærer

Hvis du ikke har meget erfaring med at skrive et godt CV, så bør du overveje at benytte en CV-skabelon. En sådan skabelon kan hjælpe dig med at få skabt et optimalt layout, samt alt du bør inddrage i dit CV.

Det er vigtigt at få skrevet et godt CV, da man som ansøger nemt kan blive kasseret hvis det ikke står skarpt. CV’et er en god mulighed for at give et godt førstehåndstryk.

Nedenstående ses en illustration af hvordan punkterne i et CV kan være skrevet.

Punkter der bør inddrages i et CV for en engelsklærer er følgende:

Kontaktoplysninger
Engelsklærer Torben Christensen, tlf. +45 14 89 78 51, email torbenchristensen@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/torbenchristensen/

Profil
Pligtopfyldende og omsorgsfuld uddannet engelsklærer der elsker børn og unge. Med stor erfaring indenfor arbejde med børn og unge, kan du forvente en lærer der kan håndtere enhver situation. Pålidelighed og inspiration af unge er en mærkesag.

Erhvervserfaring

Lærervikar, Hornbæk skole
1997-1999

 • Fast undervisning i matematik og engelsk for en 6. Klasse.
 • Vikar i forskellige fag for 1.- 9. klasser

Tennistræner, Hornbæk Tennisklub
1992-1995

 • Undervisning af begynderhold, børn
 • Undervisning af unge på høj plan

Frivilligt arbejde, Red Barnet
1994, juni-juli

 • Frivillig på ferielejr i børnenes sommerferie
 • Planlægning af aktiviteter
 • Afvikling af leg og aktiviteter
 • Evaluering af forløb

Uddannelse

Cand.mag ved Københavns Universitet
Engelsk og matematik, 2005-2009

Karaktergennemsnit: 9.7

Faglige kompetencer

 • Undervisning i engelsk
 • Undervisning i matematik
 • Pædagogisk formidling af viden

Personlige kompetencer

 • Omsorgsfuld
 • Engageret
 • Samarbejdsvillig
 • Udadvendt
 • Kreativ

Sprog

 • Dansk, modersmål
 • Engelsk, flydende
 • Fransk samtalenivau
 • Spansk, begynder
I denne guide vil vi dykke nærmere ned i, hvordan man skriver hver af de ovenstående punkter på en god måde. Læs med for at blive klogere på emnet.

Jobpriser og lønninger for engelsklærere

Lærere er i Danmark som regel ansat med en fast grundløn. Grundlønnen er forskellig, alt efter hvor i landet du er ansat. Find skemaet for hvilket område du tilhører her. Nedenstående er lønninger for nyansatte per måned, i de forskellige områder.

 • Område 0: 384,73 kr.
 • Område 1: 672,48 kr.
 • Område 2: 871,57 kr.
 • Område 3: 159,32 kr.
 • Område 4: 358,48 kr.

Dette gælder for lærere i folkeskolen, ansat i kommuner. Som ansat på en privatskole, gymnasie eller efterskole, er der ofte andre lønmodeller og lønningerne er som regel også højere. Lærernes a kasse sikrer lærere i Danmark økonomisk og giver rådgivning.

Ældre lærere på ekstraordinære ansættelseskontrakter kan have andre lønforhold, end nyere ansatte lærere. Samtidig vil skoleledere og lignende stillinger med større ansvar ofte have en højere løn.

Sådan skriver du et CV som engelsklærer

På baggrund af ovenstående CV-eksempel, vil vi nu kigge nærmere på de enkelte dele der tilsammen udgør et godt CV.

Opstilling af CV kan udføres forskelligt, alt efter hvad man mener er det rigtigt at gøre. Der er dog punkter som altid bør indgå i dit CV:

 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring
 • Kontaktoplysninger
 • Personlige kompetencer
 • Faglige kompetencer
 • Sprog

Som hovedregel er der ikke punkter der er vigtigere end andre, men som engelsklærer bør man som udgangspunkt lægge vægt på personlige kompetencer og erhvervserfaring. Mange engelsklærere har den samme uddannelse og faglige kompetencer, som kan minde meget om hinanden. Det kan derfor være svært at imponere og “sælge” sig på disse punkter.

Med dine personlige kompetencer og erhvervserfaring kan du nemmere skille dig ud og illustrere, hvorfor netop du er den rette kandidat.

📌 Dit CV bør altid være skræddersyet den stilling du søger. Ved at gøre dette, kan du lægge vægt på det som er vigtigt i arbejdsgivers øjne. Ved mere ledende roller er der andre kompetencer som arbejdsgiver kigger efter, end ved en engelsklærer deltidsstilling.

Layout

Når det kommer til layout er der en række punkter der forventes af arbejdsgiver, samt hvordan det er stillet op.

 • Kontaktinformation bør være i toppen eller bunden, hvor det ikke tager for meget fokus
 • Billede bør placeres oppe i højre eller venstre hjørne
 • Erhvervserfaring og Uddannelse skal udgøre en stor del af CV´et og ikke blandes sammen
 • Dit CV skal være nemt og overskueligt at navigere i
 • Brug sort/hvid eller få simple farver

Som regel vil det være mest oplagt at benytte et meget simpelt layout, uden farver der springer for meget frem. Farver og utraditionel opstilling af CV er dog noget man kan benytte, for at skille sig ud. Det kan være en god ting, da det viser en form for mod og arbejdsgiver kan have nemmere ved at huske dig.

⚠️ Pas på med at være for kreativ med dit CV

Format og struktur

Når det kommer til format og struktur, er det kronologiske og det funktionelle de mest anerkendte. Det kronologiske er det klart mest benyttede og hvad mange arbejdsgivere forventer at modtage.

💡 Mange arbejdsgivere forventer, at der skrives et kronologisk CV

Som ansøger til en engelsklærer stilling, på det danske arbejdsmarked, vil det i langt størstedelen af tilfældene være den bedste løsning at skrive det kronologiske CV. Hvis man ikke har noget erhvervserfaring, kan man overveje at skrive det funktionelle eller lave en blanding.

💡 Ved det funktionelle CV lægger man mere vægt på ens færdigheder og kvalifikationer
📌 Typisk anbefales det kun at benytte det funktionelle CV, til folk med ringe eller ingen beskæftigelseshistorie

Titel og kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger skal altid inddrages i et CV. Kontaktoplysninger skal inddrages uanset om der skrives det funktionelle eller kronologiske CV. Vær sikker på at tilføj følgende:

 • E mail adresse
 • Telefonnummer
 • LinkedIn URL

Ved at tilføje flere former for kontaktoplysninger, giver det arbejdsgiver bedre og flere muligheder for at kontakte dig.

Lad os kigge på hvordan det bør se ud og hvordan det ikke bør se ud:

Korrekt 👍
Torben Christensen, tlf. +45 14 89 78 51, email torbenchristensen@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/torbenchristensen
Ukorrekt 🛑
Torben Christensen, Torbenchristensen@gmail.com
LinkedIn: Torben Christensen
🎁 Se hvordan du tilpasser din URL til dit navn og efternavn her

Beskriv din erfaring

I mange tilfælde kan din erhvervserfaring være mindst ligeså vigtigt som uddannelse. Som lærer er dette ofte ikke tilfældet, men kan sagtens være. Som ansøger til et specielt attraktivt gymnasie eller efterskole, kan det være meget vigtigt.

Som nyuddannet lærer kan det være svært at have haft erfaring, da der kræves uddannelse for det fleste rigtige lærerjobs. Hvis du førhen har været vikar bør du fremhæve dette, da det er en rigtigt god ting. Hvis ikke, kan du inddrage følgende punkter:

 • Kurser
 • Frivilligt arbejde
 • Andre erfaringer du har gjort dig, som du mener at gode at have som engelsklærer
 • Som engelsklærer kan det trække op hvis du har boet i udlandet – tag dette med i dit CV

Ud fra din situation bør du vurdere hvilke punkter der kan være gode at inddrage.

engelsklærer cv

Uddannelse: hvordan du medtager din akademiske baggrund

I denne del af dit CV skal du fremhæve din uddannelse, eventuelle videreuddannelse og kurser. Husk at inddrage eventuelle ekstra linjefag, også selvom det ikke har noget med engelskfaget som sådan at gøre.

Når du skal præsentere din uddannelse, så husk at inddrage følgende:

 • Årgang (tidsperiode for studie)
 • Navn på universitet
 • Dit afsluttende gennemsnit
 • Eventuelle kurser og ekstrafag

Nedenstående eksempler viser hvordan man på to forskellige måder, kan angive sin uddannelse.

Eksamensbevis er ikke nødvendigt at vedhæfte, men kan være en god ide at have med til jobsamtalen hvis der skulle blive spurgt efter det.

Eksempel 1

Korrekt
Cand.mag ved Københavns Universitet
Engelsk og matematik, 2005-2009

Relevante kurser: Creative Writing in English Classes v. Leslie Crislip Nielsen og Trine Bierregaard: Halvdags-kursus med henblik på at optimere elevers skrivefærdigheder og lyst til at skrive på engelsk

Karaktergennemsnit: 9.7

Eksempel 2

Korrekt
Cand.mag ved Københavns Universitet
Engelsk og matematik, 2005-2009

Særlig interesse for at fremme elever i udskolingens lyst til at udforske det engelske sprog og inspirere med muligheder udenlands.

Ekstra undervisningsfag: idræt

De bedste færdigheder til et CV for en engelsklærer

Når du skal til at ansøge til en stilling som engelsklærer er der forskellige både personlige og faglige kompetencer, der forventes af dig som person. Forventede kompetencerne kan variere alt efter om du ansøger til en stilling i en folkeskole, gymnasie eller andet.

📌 Man bør som regel ikke inddrage flere end højest nødvendigt, da det kan komme til at virke overfladisk. Udvælg i stedet nogle få som du mener, at du kan stå inde for.

Nedenstående ses eksempler på kompetencer, der kan være gode at nævne som ansøger til engelsklærer-job.

Personlige kompetencer/færdigheder

 • Rummelig
 • Omsorgsfuld
 • Brænder for faget
 • Immødekommende
 • Målrettet
 • Nærværende
 • Fagligt engageret
 • Høj motivation for at motivere unge studerende

Faglige kompetencer/færdigheder

 • Interaktiv undervisning igennem fysisk bevægelse
 • Dygtig til tavleundervisning
 • Mestrer digitale læringsmetoder
 • God til relationsarbejde
 • God kommunikatør

Professionelt resumé

Denne del af CV’et er meget vigtig ikke at undervurdere ved en ansøgning. Her kan du nemlig give arbejdsgiver et indtryk af hvem du er som person, hvad du på nuværende tidspunkt har opnået og hvorfor du er den rette profil til stillingen.

Igen bør denne del være rettet mod en specifik stilling, hvorfor det anbefales altid at skrive et unikt resumé i sit CV.

I resuméet skal du være kort og konkret, men samtidig formå at fortælle så meget om dig selv som muligt. Resuméet skal minde om ansøgningen/følgebrevet, men skal være meget kortere og mere konkret.

Eksempel  1

Korrekt
Omsorgfuld og engageret engelsklærer der har passion for undervisning af udskolingen. Med erfaring som lærervikar og frivillig hos Red Barnet, kan der forventes en ærlig person der har erfaring med børn i alle aldre. Ansvarlig medarbejder der vægter relationer mellem kollegaer såvel som elever meget højt.

Eksempel 2

Ukorrekt
Mit navn er Torben og jeg elsker at undervise børn. Jeg ønsker at videreføre mine sprogfærdigheder til børn og unge i udskolingen. Læreruddannelsen har klædt mig på med de rette faglige færdigheder og jeg glæder mig til at starte.
📌 Beskriv hvorfor du er den rette til stillingen, samt hvordan du kan gøre en forskel som underviser for eleverne

Prøv så vidt muligt at undgå at skrive “jeg”. Dette fremstå i mange tilfælde uprofessionelt. I stedet brug beskrivende ord der matcher dig som person. Det er vigtigt at beskrive dig selv ærligt. Hvis man i ansøgningen har beskrevet sig selv som anderledes, vil der skuffes til jobsamtalen.

Resumé: Skriv det perfekte CV

Nu skal du i gang med at skrive dit CV. Nedenstående ses en opsummering på denne guide. Det kan fordelagtigt benyttes som en checkliste til dit eget CV.

 • Fremfør færdigheder og kompetencer der er relevante for stillingen
 • Lav så vidt muligt et skræddersyet CV til hver jobstilling du søger
 • Uddyb kort og konkret i dit resumé hvorfor du er den rette kandidat til jobbet
 • Vurder hvorvidt du ønsker at tage det sikre valg med kronologisk opstilling og sort/hvid, eller om du vil skille dig ud med farver og anden opstilling
 • Fremhæv kurser, frivilligt arbejde og andre interaktioner du har haft med børn og unge (hvis du ansøger om en stilling i folkeskole, efterskole eller gymnasie)

Supplér dit CV med et følgebrev/ansøgning

Et CV er vigtigt ved jobsøgning og kan sige meget om dig, din uddannelse og erfaring. Et CV er dog som regel ikke nok i sig selv. Du bør altid skrive et følgebrev/ansøgning, når du skal til at finde et nyt job. Dette gælder uanset om det er uopfordret eller ej.

I din ansøgning kan du gå mere i dybden med at udtrykke, hvorfor din netop profil er den rette til den pågældende stilling. Her bør du ikke have fokus på følgende:

 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring
 • Kontaktoplysninger
 • Navn, alder, bopæl mv.
💡 Ovenstående punkter fremgår i cv’et. Derfor du ikke bør inddrage/lægge vægt på det i ansøgningen
📌 Forsøg så vidt muligt ikke at gentage dig selv

Ofte stillede spørgsmål

Hvor i cv’et kan jeg fremhæve hvordan jeg vil forbedre undervisningen for elever?

I dit resumé kan du kort og konkret forklare, hvordan du med din faglighed og interesse for læring kan gøre elevers skolegang bedre. Benyt gerne beskrivende ord og undgå for mange fyldord, det er der ikke plads til. Du kan i din ansøgning/følgebrev gå mere i dybden med det. 

Hvad bør man lægge fokus på som ansøger til en efterskole?

Alt efter hvilken efterskole der ansøges til, vil det være oplagt at nævne ens forhold de forskellige linjer der er på en efterskole.

Hvis man elsker fodbold vil dette være oplagt at fremhæve, hvis man ansøger på en sportsefterskole hvor der dyrkes meget sport med fodbold i fokus. Samtidig kan man gøre det samme hvis man ansøger til en musikefterskole og kan lide musik.

Det betyder som regel ikke det store for selve undervisningen, men elever kan ofte appallere bedre til dig som underviser. Skolen vil i mange tilfælde foretrække lærere som har noget at gøre med linjefagene.

Som ansøger til en efterskole kan det være vigtigt at du er tilbøjelig til at overnatte på efterskolen. Det er ofte et krav, da det som regel er lærerne der er til stede om natten. Man kan i sit CV fremhæve, at man er fleksibel med arbejdstider for at score ekstra points 👍

Kan jeg ansøge til en skole hvor der ikke er ledige stillinger?

Mange attraktive og efterspurgte arbejdspladser har ikke altid stillinger at tilbyde. Du kan derfor blive nødt til at sende en uopfordret ansøgning.

En uopfordret ansøgning viser modtager, at du brænder for en given stilling. De kan ofte hjælpe dig videre, uanset om de kan tilbyde dig noget eller ej. Hvis du sender en uopfordret ansøgning, vil du ofte komme først i køen, hvis der skulle opstå en ledig stilling.

Det er vigtigt for dit arbejdsliv og arbejdsglæde, at du finder et sted du elsker at arbejde. Det er aldrig en dårlig ide at sende en uopfordret ansøgning, du har intet at miste.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg ikke har noget erhvervserfaring?

Hvis du står uden erhvervserfaring du kan præsentere for fremtidig arbejdsgiver, er der forskellige ting man kan gøre. I stedet for at skrive det kronologiske CV, kan man vælge det funktionelle. Dette er oplagt til at fremme færdigheder i stedet for erfaring.

Hvis man har taget ekstra mange fag på sin uddannelse, været frivillig eller kan finde på andre relevante punkter at inddrage, vil dette også være en god ide. Man kan sagtens få en attraktiv stilling uden imponerende erhvervserfaring.

CTA: Find skabeloner som ansøger til engelsklærer hos cv-skabelon.com

Otras plantillas 

[dgbm_blog_module posts_number=”3″ type=”3″ include_categories=”19″ show_excerpt=”off” show_categories=”off” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” image_size=”default_image” image_margin=”||16px||false|false” content_margin=”||||false|false” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” title_line_height=”1.3em” global_colors_info=”{}” _i=”1″ _address=”1.2.0.1″ /]