Ingeniør-CV’er | Eksempler, tips, tricks og skabeloner

Hvordan laver man et godt cv til ingenører? Ligesom det er tilfældet med CV’er til alle andre professioner, er der specifikke do’s and don'ts, der karakteriserer cv’er til igeniører. Uanset, om du er en af de 7 ud af 10 yngre ingeniører, der er klar til jobskifte, eller du allerede har haft en længere karriere som ingeniør, så burde denne artikel være behjælpelig for dig.

Nota media para esta plantilla

5.0
Rated 5 out of 5
De 1 reseñas

Vi præsenterer bl.a. cv eksempler eller cv skabeloner til til ingeniører, kigger på statistikker, der er relevante for din jobsøgning, og kommer med andre tips og tricks, der kan hjælpe dig på vej i din jobsøgning med og udfærdigelsen af et CV.

Lad os komme i gang.

Indholdsfortegnelse

Ingeniør CV eksempel

IngenioerCVer Eksempler tips tricks og skabelone

At the Factory: Male Mechanical Engineer and Female Chief Engineer Work Together on the Personal Computer, They Discuss Details of the 3D Engine Model for Robotic Arm.

Hvilke elementer skal et cv til ingeniører indeholde? Kort sagt: en profil, et afsnit om erhvervserfaring, uddannelse, og kompetencer.

Profil

Opfindsom kemiingeniør med speciale i udviklingen af miljøvenlige byggematerialer. Stor viden om kemi og produktdesign og betydelig erfaring med at udvikle funktionelle produkter og produktionsudstyr: udvikling af prototyper, indsamling af testdata og statistisk analyse og redesign. Sikring af compliance i forhold til gældende sikkerhedsstandarder. Markedsresearch og identificering af desiderata for nye produkter. Løbende efteruddannelse med henblik på tilegnelsen af viden om  nye teknologier og metoder.

Erhvervserfaring

Kemiingeniør,
2020 –

 • Udviklede byggeprodukter af genbrugsmaterialer.
 • Ledede fokusgrupper med entreprenører for at identificere mulige egenskaber for nye produkter.
 • Opfandt metoder til at omdanne metalrester til robuste og funktionelle konstruktionskomponenter.
 • Prototyper i AutoCAD.

Kemiingeniør, XYZ-virksomhed
2018-2020

 • Testede og analyserede hvidevareproduker under udvikling.
 • Direkte eksperimenter, der sammenligner styrkeniveauerne på forskellige formler.
 • Vurderede formler for rengøringseffektivitet.

Kemiingeniør, XYZ-virksomhed
2016-2018

 • Undersøgte egenskaber ved og funktioner af kemiske forbindelser.
 • Foreslog plan for at starte linje med udendørs rekreationsprodukter.
 • Formulerede forbindelser, der forbedrede vandtætningsteknologier.

Uddannelse

MSc Kandidat i Kemisk og Biokemisk Teknologi, DTU
Lyngby 2020-2022

Relevante kurser:

Organisk og uorganisk syntese, Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer, Kemisk og bioteknologisk procesteknik, Teknisk termodynamik, Introduktion til statistik, Reaktionsteknik, Bioteknologi og procesdesign Materialelære, Procesdesign, Regulering og styring af kemiske processer

Gennemsnit: 10. 2

BSc i Kemi og bioteknik, DTU
Lyngby, 2018-2020

Relevante kurser: Basismat 1, Fysik 1, Almen kemi, Uorganisk kemi, Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser), Kemisk og bioteknologisk produktion, Basismat 2, Biologisk kemi, Fysisk kemi, Laboratorie-kursus, Organisk kemi.

Gennemsnit: 7.4

Færdigheder

Professionelle

 • Produktdesign
 • Prototyping og testning
 • Compliance
 • Markedsresearch

Tekniske

 • CAD
 • AutoCAD
 • VBA
 • JMP In (program til statistisk analyse)
 • Microsoft Office

Sprog

 • Dansk (fuld professionel færdighed)
 • Engelsk (fuld professionel færdighed)

Personlige

 • Problemløsning
 • Analyse
 • Kreativ
 • Ledelse
 • Detaljeorieteret
🎁 – Bonustip: Undervudér ikke vigtigheden af at fremhæve dine personlige kvaliteter. Der er en generel tendens til at udelade personlige oplysninger, måske særligt blandt ingeniører og naturvidenskabsfolk, hvor objektivitet vægtes højt. Men for mange organisationer er det afgørende, at de finder det helt rigtig match til deres team personlighedsmæssigt.

Beskæftigelsesfrekvens og lønninger for ingeniører

Ifølge en analyse udfærdiget af ingeniørforeningen IDA og dansk industri DI tegner det godt for ingeniører og naturvidenskabsfolk i de kommende år. Analysen viser således,

“at der på trods af stigningen i optaget de seneste år samlet vil mangle 10.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025. Heraf vil 6.500 være ingeniører og 3.500 naturvidenskabelige kandidater.”

Som det ser ud lige nu, er beskæftigelsesraten ifølge samme analyse ganske, ganske fin for ingeniører, idet hele 91 % af de danske ingeniører og naturfagligt uddannede er i arbejde.

Ifølge AU Engineering fik nyuddannede civilingeniører fik i 2020 i gennemsnit 41.100 kr., og den vejledende minimalløn for nyuddannede diplomingeniører lå på 38.900 kr.

I gennemsnit tjente ingeniører i 2020 59.000 kr. om måneden. Desuden får halvdelen af alle ingeniører en bonus på i gennemsnit 60.000 kr. om året.

Sidst men ikke mindst kan ingeniører på det danske arbejdsmarked forvente personalegoder à la:, firmabetalt pc,, sundhedsforsikring, fitness, og medarbejderaktier/-obligationer

Sådan laver du et CV som ingeniør

I denne sektion kigger vi nærmere på, hvordan du udfærdiger et CV som ingeniør. Baseret på vores skabelon eller eksempel på CV til ingeniører ovenfor har du måske allerede en idé, men her tager vi dig igennem processen skridt for skridt.

Generelt er der én gylden regel: en jobansøgning, et CV. Dit CV skal udfærdiges så det passer til de specifikke ting, der efterlyses i jobopslaget. Det vil sige, at du sjældent, hvis nogensinde, kan sende det samme CV til to forskellige jobopslag. Du kan dog skære hjørner ved at have et master CV med alle de oplysninger om dig, der kunne være relevant i en jobansøgningssituation. Det CV kan du så tilpasse til den enkelte virksomhed ved at fjerne de ting, der ikke er relevante i forhold til det specifikke job, du gerne vil søge.

Et CV til ingeniører vil desuden ofte have en tendens til at indeholde en række oplysninger, som man ikke nødvendigvis på en humanists eller en djøfers CV. Det drejer sig om fx laboratorierfaring, laboratoriefærdigheder, ingeniørerfaring osv.

Format, layout og struktur

Hvad er det ideelle format eller layout for et CV til ingeniører?

 • Det funktionelle, der giver mest plads til og først præsenterer færdigheder?
 • Det kronologiske, der præsenterer fx erfaring og uddannelse baseret på, hvornår du har gjort dig dem?
 • En blanding af det funktionelle og kronologiske?

Det bedste CV til ingeniører er stadig det kronologiske CV, men dog med omvendt kronologi, hvilket vil sige, at du anfører dine seneste aktiviteter først. På den måde fokuserer du på aktualitet og gør det let for HR-medarbejderen at finde ud af, hvilke overlap der er mellem en evt. nuværende position og den de søger én til at varetage. Dog skal det tilføjes, at der på denne type af CV stadig skal tilføjes tilstrækkelige oplysninger om fx tekniske færdigheder.

💡 – Det grundlæggende rationale bag dette valg er simpelthen det, at virksomheder først og fremmest kigger efter en profil, der kan udføre en opgave og ikke først og fremmest på en profil, der har x, y eller z færdigheder. De færdigheder kan være en hjælp i forhold til udførelsen af opgaven, men strengt taget kunne udførelsen af opgaven ske ved brug af flere forskellige tekniske færdigheder. Fx vil en statistisk analyse kunne udfærdiges i Excel, Python eller R.

Titel og kontaktoplysninger

Øverst skal det fremgå klart, hvem du er og hvad du laver. Der skal altså være din professionelle titel, fx kemiingeniør. Derudover skal der være dine kontaktoplysninger. Der skal være dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mail og mange vil i dag også tilføje et link til deres LinkedIn-profil.

🎁 – Bonustip: Modificér URL’en på din LinkedIn-profil, så den reflekterer dit navn og evt. efternavn. Se hvordan her.

Korrekte og ukorrekte eksempler

Korrekt
Kemiingeniør Thomas Iversen | Thomas Iversen, vejvej 1, 1000; tlf. 12345678, e-mail thomasiversen@x.x; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomasiversen/
Ukorrekt
Kemiingeniør Thomas Iversen | Thomas Iversen, vejvej 1, 1000; tlf. 12345678; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomasiversen/

I det ukorrekte eksempel har Thomas Iversen glemt at anføre sin mailadresse. Det behøver ikke at være et problem, fordi han har angivet to andre kontaktmuligheder på hans ingeniør CV, nemlig telefonnummer og LinkedIn-profil. Men i tilfælde af, at HR-medarbejderen havde tænkt sig at sende en mail, er det ærgerligt, at denne ikke bliver præsenteret for den mulighed.

Skal jeg inkludere et foto i min ingeniørs cv?

Over de seneste år er det blevet normalt at inkludere et foto sammen med eller på dit CV. Fordi det nu er blevet normalt at inkludere et foto, betyder det, at du ikke inkluderer et foto, at du afviger fra normalen. Det kan give anledning til at en HR-medarbejder spørger sig selv: “Hvorfor har denne kandidat ikke inkluderet et billede?”. Generelt er det ønskværdigt, at HR-medarbejderen ikke stiller sig selv den slags spørgsmål. Denne skulle helst ikke studse over noget.

Det bedste foto er:

 • Professionelt: Billedet af dig skal virke professionelt.
 • Taget af en fotograf: Det kan forstærke din professionalisme.
 • Sort/hvid: Mange arbejdsgivere printer ansøgninger ud uden farver.
 • Repræsentativt: Sørg for, at du ligner dig selv på billedet og brug ikke et gammelt billede.

Dertil kommer – og det er særligt vigtigt – at billedet af dig viser, at du passer ind. Hvordan ser ingeniører typisk ud? Hvordan er de typisk klædt? Ofte vil ingeniører ikke være klædt på samme måde som fx advokater eller folk, der arbejder i en investeringsbank. Her bliver du nødt til at sætte dig ind i, hvordan folk fx er klædt i den organisation, du henvender dig til. Kig evt. på LinkedIn og find ud af, hvad billeder af folk, der arbejder i den afdeling, som du kommer til at arbejde i, har på.

I Danmark er der ikke rigtig nogen grund til ikke at inkludere et billede. Det forholder sig anderledes i andre lande. Se

Fremhæv din erfaring inden for ingeniørarbejde

I sektionen, der fremhæver din erhvervserfaring, skal du præsentere dine forskellige ansættelsesforhold med omvendt kronologi (seneste først). Det skal fremgå,

 • hvad din position var
 • hvilken organisation du var ansat i
 • hvornår du var ansat der

Derudover skal du beskrive, hvad du helt konkret lavede i den position, du var ansat i. Hvilken opgaver varetog du? Hvad havde du ansvaret for. I de senere år er det blevet mere vigtigt at fremhæve achievements. Hvad opnåede du i positionen? Kan det kvantificeres?

Hvis du ikke har nogen nævneværdig erhvervserfaring er der alligevel noget, du kan gøre. I sidste ende handler det om at overbevise arbejdsgiveren om, at du har eller kan, hvad der skal til. Du skal vise, at du har relevante overførbare færdigheder (transferable skills). Dem kan du have fået gennem et internship eller praktik. Det kan også godt være, at du ikke har erfaring med at arrangere events fra dit tidligere job, men det kan være, at du har det fra din tid som spejder. I så fald kan du anføre den erfaring. I sidst ende er det den samme færdig bare under forskellige omstændigheder.

Eksempler for ingeniører på begynderniveau

Kemiingeniør Intern
ABC 1/1-2001 – 2/2 2002
København, Danmark

 • Arbejdede i et team med andre ingeniører og designer, hvor vi udviklede funktionelle produkter og produktionsudstyr.
 • Indsamlede al testdata og gjorde det klar til analyse.
 • Brugte AutoCAD og Revit til at tegne prototyper.

Eksempel for ledende ingeniører

Ledende kemiingeniør
CBA 11/11-2011 – 12/12 2012
København, Danmark

 • Ledede et team af ingeniører og designer, der udviklede funktionelle produkter og produktionsudstyr.
 • Udviklede byggeprodukter af genbrugsmaterialer.
 • Ledede fokusgrupper med entreprenører for at identificere eftertragtede egenskaber for nye produkter.
 • Opfandt metoder til at omdanne metalrester til robuste og funktionelle konstruktionskomponenter.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har nogen erfaring

Vi har været lidt inde på, hvad du kan gøre, hvis du ikke har nogen erfaring. Har du ikke nogen erhvervserfaring, kan du trække på anden erfaring. Måske har du erfaring med AutoCAD fra et tidligere ansættelsesforhold, men det kan være, at du på en eller anden måde har denne erfaring fra et frivilligt arbejde. I så fald kan du anføre det. Du skal bare bevise, at du har færdighederne.

Fremhæv din ingeniøruddannelse

Ingeniør

Ingeniør

I afsnittet om uddannelse på et CV til ingeniører skal du beskrive din uddannelse i omvendt kronologisk rækkefølge. Du skal skrive, hvilken BSc og hvilken MSc du har, hvor du har den fra og i hvilken periode du har færddigjort dem. Derudover kan du tilføje information om kurser og gennemsnit.

Eksempler

BS.c. i Kemi og bioteknik 2013, DTU
Lyngby, 2018-2020
Relevante kurser: Basismat 1, Fysik 1, Almen kemi …
Gennemsnit: 10. 5

MSc Kandidat i Kemisk og Biokemisk Teknologi, DTU
Lyngby 2020-2022
Relevante kurser: Chemical engineering and model analysis, Transport Processes, Chemical and Biochemical Product Design
Gennemsnit 9.4

De bedste kompetencer at skrive på en ingeniørs CV

I kompetence-sektionen anføres kompetencer. Det er en god idé at inddele kompetencerne i professionelle kompetencer, tekniske kompetencer, personlige kompetencer og sprog.

Professionelle kompetencer, eksempler:

 • Kvalitetskontrol
 • Robotics
 • Programming
 • Projektledelse
 • Design
 • Troubleshooting
 • Compliance
 • Lagerstyring
 • Dataanalyse

Personlige kompetencer, eksempler:

 • Problemløsning
 • Analyse
 • Kreativ
 • Feedback
 • Kommunikation
 • Teamwork
 • Planlægning
 • Organiseret

Sådan skriver du din professionelle profil

Med den professionelle profil har du mulighed for at give HR-medarbejderen et indblik i, hvem du er fagligt. Det er en nedkogning af de informationer, der også findes i CV’et. Hvad er din bedste kompetence, hvad excellerer du i, hvad har du opnået og hvad er du for en type person?

Denne sektion må ikke undervurderes, idet den typisk er den første, som HR-medarbejderen kommer på tværs af. Er der ikke interessant information her, læser medarbejderen formentlig ikke videre. Dertil kommer, at der er meget software, der blot scanner for keywords og den professionelle profil er din mulighed for at sikre, at du matcher her.

Korrekt
Opfindsom kemiingeniør med speciale i udviklingen af miljøvenlige byggematerialer. Stor viden om kemi og produktdesign og betydelig erfaring med at udvikle funktionelle produkter og produktionsudstyr: udvikling af prototyper, indsamling af testdata og statistisk analyse og redesign. Sikring af compliance i forhold til gældende sikkerhedsstandarder. Markedsresearch og identificering af desiderata for nye produkter. Løbende efteruddannelse med henblik på tilegnelsen af viden om teknologier og metoder.
Ukorrekt
God ingeniør med stor erfaring, der leder efter den næste udfordring. Jeg har tidligere har tidligere arbejdet som mekanisk ingeniør og været en afgørende faktor i leveringen af flere store projekter. Jeg bestræber mig på altid at levere de projekter, jeg arbejder på, til tiden og på en måde, der er tilfredsstillende for dem, der modtager mit output.

Det ukorrekte eksempel er dårligt af flere grunde. Først og fremmest er det ukonkret. Hvad kan personen egentlig? Derudover er det trivielt. Alle forsøger at levere deres projekter til tiden og på en tilfredsstillende måde. Til sidst er det tvivlsomt, om det rammer nogle af de keywords, der kunne være specificeret i et jobopslag. Her er det første bedre med fraser som “udvikling af prototyper”, “sikring af compliance” og “markedsresearch”.

Yderligere afsnit

Ovenstående er de primære afsnit. Det kan dog være relevant at tilføje andre sektioner afhængig af det specifikke jobopslag.

Tekniske kompetencer

Er der tale om meget teknisk ingeniørarbejde, er det en god idé at tilføje en sektion om fx tekniske færdigheder og computerkompetencer. Her kan der tilføjes informationer om programmeringssprog og fx evner i forhold til anden software (AutoCAD er et godt eksempel).

Sprogfærdigheder

Her fremhæver du dine sprogfærdigheder. Det er vigtigt at du beskriver, hvilket niveau du har. Er det dit modersmål? Har du fuld professionel færdighed? Eller er det et sprog, du kun har begrænset færdighed i?

Tips til at forbedre dit ingeniør-CV

Der er et par tips, der hurtigt kan gøre en forskel, når det kommer til CV’et.

 • Tilføj et billede
 • Sørg for at lade din personlighed skinne igennem
 • Sørg for at det er sprogligt raffineret og korrekt
 • Sørg for at det ser godt ud grafisk
 • Anvend evt. samme design i ansøgningen

Sammenfatning: At skrive et perfekt CV som ingeniør

På det perfekte ingeniør CV finde man som miminium:

 • En professionel profil
 • Erhvervserfaring
 • Uddannelse
 • Tekniske færdigheder
 • Et foto

Se andre skabeloner til dit CV

Ingeniør CV (DK)-Rotterdam.pdf Ingeniør CV (DK)-Riga.pdf
Ingeniør CV (DK)-Chicago.pdf Ingeniør CV (DK)-Sydney.pdf

Otras plantillas 

[dgbm_blog_module posts_number=”3″ type=”3″ include_categories=”19″ show_excerpt=”off” show_categories=”off” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” image_size=”default_image” image_margin=”||16px||false|false” content_margin=”||||false|false” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” title_line_height=”1.3em” global_colors_info=”{}” _i=”1″ _address=”1.2.0.1″ /]