Eksempel på et praktikplads-CV | Guide til opbygning af dit CV

Hvordan laver man et godt praktikplads cv? Der er aldrig nogen formular, der virker i 100 % af tiden, men der er dog noget man kan gøre for at gøre sit cv så potent og kompetitivt som muligt.

Nota media para esta plantilla

5.0
Rated 5 out of 5
De 2 reseñas

Når vi taler i generelle termer som “cv praktikplads” og ikke specificerer, hvilket område praktikken foregår inden for, er vi naturligvis ​​nødt til at være mindre præcise end vi til tider gerne vil være.

Alligevel vil vi komme med nogle tips lidt længere nede, der kan hjælpe dig med at skræddersy til ansøgning til en praktikplads som x lidt længere nede.

Men hvordan er det nu med at få en praktikplads? Er det svært? Det synes tilsyneladende 38 % af alle erhvervsskoleelever, der i gennemsnit søger 14,2 elevpladser. En af de årsager, der bliver fremsat hertil er, at der er stor konkurrence, en anden er, at det er svært at skrive en god ansøgning.

Der er ingen tvivl om, at du med denne guide vil stille dig selv bedre, fordi du får hjælp til en del af ansøgningen, dit CV, og dermed får hjælp til at stå ud blandt konkurrenterne.

Lad os uden videre gå til sagen selv.

Indholdsfortegnelse

Praktikplads CV eksempel

Hvordan ser det gode praktikplads CV ud, eller, rettere, hvilke elementer indeholder det som minimum? Det kigger vi nærmere på her. Ofte kan det dog give mening at bruge en skabelon, så man er sikker på at få det hele med i den rigtige rækkefølge.

Nedenfor gennemgår vi elementerne et efter et.

Kontaktoplysninger

Kenneth Iversen | Kenneth Iversen, Kongesvej 21, 4220; tlf. 55508877, e-mail kenneth.iversen@gmail.com; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kennethiversen/

Profil

Ihærdig og entusiastisk studerende ved Copenhagen Business School, der er i færd med at studerede en HA i markeds- og kulturanalyse. Jeg er stærk ud i kulturanalyse, forbrugeranalyse og strategisk tænkning inden for marketing og vil gennem mine færdigheder kunne hjælpe med at løfte jeres allerede stærke marketingsindsatser gennem hårdt arbejde, samarbejde og min erfaring med markeds- og forbrugeranalyse.

Færdigheder (faglige og personlige kompetencer)

Professionelle kompetencer

 • Markedsanalyse
 • Marketingsstrategi
 • Sociale medier
 • Innovation og designtænkning
 • Formidling

Tekniske kompetencer

 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Google Analytics
 • Talkwalker
 • Hootsuite

Sprogkompetencer

 • Dansk (modersmål)
 • Engelsk (fuld professionel færdighed)
 • Fransk (begrænset professionel færdighed)

Personlige kompetencer

 • Disciplin
 • Samarbejde
 • Kommunikation
 • Kvantitativ og kvalitativ analyse

Uddannelse

HA i markeds- og kulturanalyse, CBS
København 2015-2018

Relevante kurser: Kultursociologisk teori, Politisk Markedsøkonomi, Kommunikationsteori, Statistics, Consumer Insights and Behavioral Studies, Global marketingsstrategi, Regnskab, Forbrugerindsigt i praksis: Case Analyse, Kultur og kommunikation i organisationer, Strategisk innovation og designtænkning, Kommunikation af kompleks data og viden, Kundeoplevelser og relationer.

Gennemsnit: 10.2

Erhvervserfaring

Studentermedjælper, Medieanalytiker, Retriever Group
2015 –

 • Ansvarlig for et analyse-team af studerende
 • Koordinerer teamets arbejde og planlægger møder
 • Analyserer mediedata kvalitativt og kvantitativt
 • Udfærdiger rapporter til nogle af Danmarks største virksomheder

Servicemedarbejder, Det Berlingske Officin
2012-2015

 • Kundeservice pr. telefon og e-mail
 • Indtastede forskellige af typer af data

Sådan skriver du et CV til din praktikplads jobansøgning

I denne sektion zoomer vi lidt mere ind på, hvordan du laver et praktikplads CV. Vi uddyber, hvad de forskellige sektioner, vi har præsenteret ovenfor, bør bestå af.

Der er en ting, som man aldrig bør afvige fra, og det er at ens CV, ligesom en ansøgning i øvrigt, skal være skræddersyet til den organisation eller virksomhed, man sender CV’et og ansøningen til. Dog kan du bruge det samme målrettede CV til flere stillinger, forudsat at de forskellige stillinger er tilstrækkeligt ens i forhold til jobbeskrivelsen.

Du kan gøre din ansøgningsproces noget lettere ved at have et master CV, hvor al dine data eller al din uddannelse, alle dine ansættelsesforhold og alle dine færdigheder fremgår er på. Har du det kan du blot copy/paste og skære fra og til, så det passer til den stilling, du søger.

Format, layout og struktur

Hvad er det ideelle format eller layout for et godt praktikplads CV? Hvilke af nedenstående bør man vælge?

 • Det funktionelle, der giver mest plads til og først præsenterer færdigheder?
 • Det kronologiske, der præsenterer fx erfaring og uddannelse baseret på, hvornår du har gjort dig dem?
 • En blanding af det funktionelle og kronologiske?

I langt de fleste tilfælde er det omvendt kronologiske layout den bedste løsning, men når man er på udkig efter en praktikplads og ikke har den store erfaring, er dette layout faktisk ikke det bedste.

Det bedste layout, når det kommer til et godt CV til en ansøgning som praktikant er helt klart det funktionelle. Det skyldes alene det faktum, at du som studerende og praktikpladssøgende endnu ikke har den store erfaring. Fordi du ikke har den store erfaring, gør du klogt i at først præsentere og fokusere på din faglighed gennem dine færdigheder snarere end din erhvervserfaring.

Oven for vil du også se, at vi har placeret erhvervserfaring til sidst, og det er netop fordi du bør fokusere på først at præsentere dine færdigheder og derefter din uddannelse, hvor læseren overskueligt kan se kurserne på dit studie.

Titel og kontaktoplysninger

Øverst på dit praktikplads CV skal det fremgå klart, hvem du er og hvordan man kan få fat på dig. Her skal dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mail være fremgå, og mange vil i dag også tilføje et link til deres profil på LinkedIn.

🎁 – Bonustip: Tilpas URL’en på din LinkedIn-profil, så den reflekterer dit navn og evt. efternavn. Se hvordan her.
🎁 – Bonustip #2: Link til hjemmesider, hvor du fremviser, at du har god æstetisk sans eller erfaring med design. Det kunne fx være til behance.

Korrekte og ukorrekte eksempler

Korrekt
Kenneth Iversen | Kenneth Iversen, Kongesvej 21, 4220; tlf. 55508877, e-mail kenneth.iversen@gmail.com; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kennethiversen/
Ukorrekt
Kenneth Iversen | Kenneth Iversen, Kongesvej 21, 4220; e-mail kenneth.iversen@gmail.com; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kennethiversen/

I det ukorrekte eksempel har Kenneth ikke anført hans telefonnummer. Fordi han har angivet både et link til hans profil på LinkedIn og til hans e-mail kunne man ledes til at tro, at det ikke er noget større problem.

Men hvad hvis den rekrutteringsansvarlige foretrækker at kontakte Kenneth telefonisk, fx fordi det er en mere personlig kommunikationsform og kan give denne en bedre idé om, hvem Kenneth er. Kenneth risikerer at blive valgt fra på grund af en forglemmelse.

Skal jeg inkludere et foto på mit praktikplads CV?

Det blevet normalt at inkludere et foto på CV’er de senere år. Da det nu er blevet normalt at inkludere et foto, vil du udmærke dig selv på en negativ måde, hvis du ikke har et billede på dit CV.

Sagen er den, at det kan få den rekrutteringsansvarlige til at stille spørgsmål, hvis der ikke er et billede på CV’et. “Hvorfor er der mon ikke det?”, “Har vedkommende et ekstremt udseende med mange piercinger eller tatoveringer eller noget andet?”.

Sådan skriver du et CV som håbefuld praktikant

I den del af dit CV, hvor du fremhæver din erhvervserfaring, skal du skrive dine ansættelsesforhold i omvendt kronologisk rækkefølge. Altså skal du først præsentere dit seneste ansættelsesforhold.

Det, der skal fremgår, er:

 • hvad din position var
 • hvilken organisation du var ansat i
 • hvornår du var ansat der

Derudover skal du skrive, hvad du egentlig lavede på dit arbejde. Hvad var dine arbejdsopgaver? Og var du god til dem? I forhold til om du var god til dem eller ej, er det en god idé at anføre bedrifter og helst kvantificeret.

Eksempel på en erhvervssektionen på et praktikplads CV

Studentermedjælper, Medieanalytiker
Retriever Group 2015 –
København, Danmark

 • Ansvarlig for et analyse-team af studerende
 • Koordinerer teamets arbejde og planlægger møder
 • Analyserer mediedata kvalitativt og kvantitativt
 • Udfærdiger rapporter til nogle af Danmarks største virksomheder

Servicemedarbejder
Det Berlingske Officin 2012-2015
København, Danmark

 • Kundeservice pr. telefon og e-mail
 • Indtastede forskellige af typer af data

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har nogen erfaring

Når du søger en praktikplads, er det først og fremmest vigtigt at vide, at der ikke er nogen, der forventer, at du har betydelig erfaring.

Fordi der ikke er denne forventning og fordi du ikke har erhvervserfaring, er det, at det anbefales, at du vælger det funktionelle CV, da det fokuserer på dine færdigheder. Hvilke fag har du på din skole? Og hvilke overførbare færdigheder har du? Dvs. hvilke færdigheder eller kompetencer har du opnået på tværs af al den erfaring du har fra de aktiviteter, du har været involveret i, fx frivilligt arbejde? Du kan læse mere om overførbare færdigheder her.

Præsentér din uddannelse

I sektionen, der går på uddannelse på dit CV, skal du nedfælde de uddannelser, du har taget, i omvendt rækkefølge. Hvilken bachelor er du i gang med eller færdig med? Og i forhold til denne er det en god idé at skrive dit gennemsnit, så den potentielle arbejdsgiver kan se, at du er seriøs og dygtig, og samtidig de fag du har haft, så denne kan se, hvilke fag du har haft og dermed indirekte konkludere noget om dine færdigheder.

Eksempler

HA i markeds- og kulturanalyse, CBS
København 2015-2018

Relevante kurser: Kultursociologisk teori, Politisk Markedsøkonomi, Kommunikationsteori, Statistics, Consumer Insights and Behavioral Studies, Global marketingsstrategi, Regnskab, Forbrugerindsigt i praksis: Case Analyse, Kultur og kommunikation i organisationer, Strategisk innovation og designtænkning, Kommunikation af kompleks data og viden, Kundeoplevelser og relationer.

Gennemsnit: 10.2

Anbefalede færdigheder på et praktikplads CV

Det er svært at sige noget generelt med om, hvilke færdigheder du skal præsentere. Det afhænger helt og holdent af, hvor du søger praktik henne. Derfor er nedenstående blot forslag på nogle kompetencer eller færdigheder, man kunne præsentere, og hvordan man bør præsentere dem.

Professionelle færdigheder, eksempler:

 • Kvantitativ analyse
 • Kvalitativ analyse
 • Problemløsning
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • Strategisk tænkning
 • Rådgivning

Tekniske færdigheder, eksempler:

 • Microsoft Excel
 • R
 • Hootsuite
 • Talkwalker
 • Microsoft Word
 • Microsoft PowerPoint
 • Eloomi

Personlige færdigheder, eksempler:

 • Samarbejde
 • Kreativ
 • Feedback
 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Planlægning
 • Innovativ

Sådan skriver du dit faglige resumé

Det perfekte professionelle resumé giver et hurtigt overblik over hvem du er professionelt og hvad du kan. Som en, der søger praktikplads, har du formentlig ikke stor erfaring. Ligesom på resten af det funktionelle CV, skal du derfor her fokusere på det at præsentere dine færdigheder og kompetencer.

Den faglige profil eller det faglige resumé er også en vigtig del af et CV, fordi nogle større organisationer bruger software til at scanne CV’er efter keyword matches mellem det, der står på CV’et og det, der står i jobopslaget.

Du bør prioritere at skrive en godt fagligt resumé, fordi det er det første, som den rekrutteringsansvarlige kommer på tværs af, og bliver de ikke fanget af, hvad de læser her, så læser de formentlig ikke videre, så sigt efter en kort og præcis præsentation.

Afslutningvis skal det lige bemæekes, at

Korrekt
Ihærdig og entusiastisk studerende ved Copenhagen Business School, der er i færd med at studerede en HA i markeds- og kulturanalyse. Jeg er stærk ud i kulturanalyse, forbrugeranalyse og strategisk tænkning inden for marketing og vil gennem mine færdigheder kunne hjælpe med at løfte jeres allerede stærke marketingsindsatser gennem hårdt arbejde, samarbejde og min erfaring med markeds- og forbrugeranalyse.
Ukorrekt
Erfaren x med flere års erfaring, der har en velassorteret værktøjskasse inden for markekting. Jeg excellerer i alle aspekter af marketingshvervet og under min seneste ansættelse var mine initiativer direkte ansvarlige for en stigning i omsætningen på 25 %. Jeg holder af at løbe, svømme og cykle og læser gerne om forretning og selvudvikling.

Problemet med den ukorrekte version er først og fremmest, at den ikke fokuserer konkret på færdigheder. Der bliver talt i meget generelle vendinger, og det er næsten usandsynligt, at der er noget individ, der plausibelt kan sige, at dette “excellerer i alle aspekter af marketingshvervet” – og da slet ikke en, der søger en praktikplads og må antages ikke at have nævneværdig erfaring.

Yderligere afsnit på dit curriculum vitae

Det er svært at forestille sig et komplet CV, der ikke indeholder de sektioner, vi har anført ovenfor. Men er der nogle ekstra afsnit, man kan overveje? Her er et par bud.

Tekniske kompetencer

Hvis der er tale om et arbejde, der kræver betydelige tekniske kompetencer, er det en god idé ikke alene at beskrive, at du er bekendt med fx Excel men også hvad du kan i Excel. Der er en kæmpe forskel på en kandidat, der kan lægge to og to sammen i programmet og en, der kan automatisere opgaver gennem fx VBA-programmering. “Begynder”, “øvet” og “avanceret” er det blotte minimum, du bør anføre, men selv disse beskrivelser er ret vage. 

 • Microsoft Excel (avanceret)
 • Microsoft PowerPoint (øvet)
 • Google Analytics (avanceret)

Sprogfærdigheder

Her anfører du dine sprogfærdigheder. Det er vigtigt at du beskriver, hvilket niveau du har, og gerne så præcis som mulig. Det er ikke nok bare at skrive “fransk” Det kan være, at du har et certifikat, så du kan vise, at du f.eks. har A1 i spansk. Har du ikke et certifikat, er det en god idé at bruge en standard, der ofte ses: 

 • Dansk (modersmål)
 • Engelsk (C2)
 • Tysk (begrænset professionel færdighed)

Tips til at forbedre dit CV som praktiksøgende

Der er et par råd, der hurtigt kan gøre en forskel, når det kommer til CV’et.

 • Overdriv ikke din erfaring
 • Brug et funktionelt layout
 • Husk at anføre kurser under uddannelse
 • Gør brug af et billede
 • Anvend det samme design på din ansøgning

Sammenfatning: At skrive et perfekt CV som praktiksøgende

På et godt praktikplads CV finder man som mininium:

 • Kontaktinformation
 • En professionel profil
 • Professionelle, personlige og tekniske færdigheder
 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring

FAQ

Skal jeg have en professionel profil?

Ja, du vil stille dig selv meget dårligere hvis du ikke har det. Først og fremmest får den rekrutteringsansvarlige ikke en kondenseret, informationsrig passage, som denne kan danne sig et førstehåndsindtryk ud fra. For det andet, så er der nogle organisationer, der bruger software, der matcher keywords på CV’et med keywords i jobopslaget, og den professionelle profil er et helt oplagt sted at placere sådanne keywords.

Skal man bruge et billede?

Igen er svaret nej. Du kan sagtens få en praktikplads eller et internship uden. Men logikken er, at du bør have det, hvis du vil maksimere dine chancer, da du, hvis du ikke har et foto på dit CV, kommer til at udmærke dig negativt, når det er normen.

Er det omvendt kronologiske CV altid bedst?

Nej, har du ikke stor erfaring bør du bruge et funktionelt CV, der lægger større vægt på dine kompetencer frem for dine erhvervsmæssige erfaringer. Og det er i den grad tilfældet, når vi taler om CV til praktikplads.

Curriculum vitae praktik Download praktikpladsens CV
Livsforløbsmodel for praktikophold Livsforløbsmodel for praktikophold

Otras plantillas 

[dgbm_blog_module posts_number=”3″ type=”3″ include_categories=”19″ show_excerpt=”off” show_categories=”off” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” image_size=”default_image” image_margin=”||16px||false|false” content_margin=”||||false|false” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” title_line_height=”1.3em” global_colors_info=”{}” _i=”1″ _address=”1.2.0.1″ /]