CV skabelon ungarbejder – land dit første arbejde

Undarbejder CV’et er vel nok det første CV de fleste af os kommer til at skrive. Det er en lidt speciel størrelse, fordi det ikke har så meget at gøre med andre former for CV’er udover det, at det selvfølgelig også skal hjælpe en med at ffå et job.

Nota media para esta plantilla

5.0
Rated 5 out of 5
De 1 reseñas

Man har endnn ingen uddannelse og måske endnu ingen erhvervserfaring, så hvordan kan man sandsynliggøre, at man er den rette til at varetage det job,

Det er med det formål at give dig råd og vejledning til at skrive et godt CV, der kan overbevise en arbejdsgiver om, at du kan varetage et arbejde uden at trække for meget på din uddannelseshistorik eller erhvervserfaring, at vi har udfærdiget denne guide.

Lad os komme i gang og se, hvordan du kan forbedre dine ansøgninger med det gode cv.

Indholdsfortegnelse

CV’et – hvad formål tjener det egentlig?

Det lønner sig i denne sammenhæng at komme med nogle basle betragtninger over, hvad et CV eller et curriculum vitaa egentlig er for en størrelse. Et CV er et rids af din erhvervserfaring, uddannelse samt færdigheder og kompetencer.

Sammen med jobansøgnigen tjener CV’et det formål, at det skal overbevise den potentielle arbejdsgiver om, at du kan varetage de arbejdsopgaver, der er forbundet med det job, som du søger og excellere bedre i dem end de andre kandidater.

Det er blot det, at du skal sandsynliggøre.

Grunden til at man skriver erhvervserfaring og uddannelse på et CV er, at det alt andet lige er de to ting, der bedst sandsynliggører, at man kan varetage et givent job.

Kan du med din erhvervserfaring vise, at du på succesfuld vis allerede har arbejdet som tømrer, så er det nok sandsynligt, at du ville kunne gøre det igen.

Selvom du ikke ville være lige så godt stillet som en, der har arbejdet som bogholder, så vil det, at du som en del af din uddannelse har haft kurser i bogholderi, sandssynliggøre, at du kan føre bogholderi.

Faglige og personlige kompetencer – det, det hele handler

Forestil dig en dag i fremtiden, hvor man kan downloade forskellige kompetencer til ens hjerne fra et sted på internettet, et sted i skyen. Hvis – eller når? – det sker kunne man argumentere for, at der ikke vil være behov for, at man selv går ud og får sig erhvervserfaring selv, da man jo bare kan downloade det til ens hjerne. I sidste ende er det ikke erfaringen det drejer sig om, men det, erfaringen giver en.

Nej, i sidste ende skal både din erhvervserfaring og din uddannelseshistorik underbygge, at du har visse færdighder, fx at du er godt til at analysere data eller god til at styre projekter.

Fordi det ikke er din erhvervserfaring eller din uddannelseshistorik selv, der er afgørende, men dine færdigheder eller kompetencer, så betyder det også, at du i princippet sagtens kan vise, at du har fx visse personlige kompetencer uden at du har dem fra tidligere ansættelsesforhold eller uddannelser.

(Vi skriver i princippet, fordi det er muligt men det er ofte svært. Erhververfaringen og uddannelsesforholdet er oftest nøglerne til at få visse kompetencer på dit cv.)

Ungarbejder CV’ets layout

Når man skal skrive et CV, bør man overveje hvilken af de følgende tre populære former or layouter, der passer bedst i forhold til ens

 • Det kronologikse
 • Det funktionelle
 • Det blandede

Langt de fleste CV’er bør gøre brug af den kronologiske layout, fordi det er den layout, der er bedst til at fremhæve ens erhvervserfaring og ansættelsesforhold og ens uddannelseshistorik og uddannelser – de to størrelser, der igen fungerer som de stærkeste argumenter for, hvorfor man kan varetage og excellere i et givent job.

Men når nu man ikke har den omtalte erhvervserfaring eller en kort en længere uddannelseshistorik, ja så må man gå med en af de andre layouts, nemlig den funktionelle eller kompetencebaserede layout.

I stedet for at fremhæve din erhverserfaring og din uddannelse, så er formålet med det kompetencebasede CV at fremhæve dine kompetencer. Det er selvsagt fordelagtigt, når man ikke har den store erhverserfaring eller uddannelse men måske har nogle kompetencer af anden vej.

Derfor bør man bruge dette layout, når man skriver et undarbejder CV og deror kan undarbejder CV’et siges at været en variant af det kompetencebaserede CV.

Det kompetencebaserede CVs struktur

 • Personlige oplysninger
 • Professionel profil
 • Kompetencer
 • Aktiviteter
 • Uddannelse
 • Erhvervserfarig

(Såfremt du har nogen erhverserfaring fra et tidligere ungarbejde fx, skal disses listet i omvendt kronologisk rækkefølge, dvs. med det seneste ungarbejde først.)

CV til ungarbejder – eksempel

Kontaktoplysninger
Morten Nielsen, Strandvejen 56, 4080 Travå; telefonnummer 28901516, e-mail morten.nielsen@gmail.com

Professionel profil
Jeg er en ung mand på udkig efter mit første job, hvor jeg kan omsætte den virkelyst, jeg har udvist i min funktion som elevrådsformand og som initiativtager til bl.a. diskussionsklubber om læringsmiljøet på Gammelhøj skole, professionelt. Jeg er som elevrådsformand vant til at organisere, planlægge og ordstyre, og som kaptajn på Stridslev juniorhold, har jeg været vant til at gå forrest og installere kampgejst og sejrsvilje i mine holdkammerat Med et job hos Radio & TV ville tillade mig at bringe min teknologiske snilde i spil samt give afløb for min virkelyst på en konstruktiv måde gennem en engageret serviceringen af forretningens kunder.

Kompetencer

 • Faglige
  • Intern kommunikation: Jeg har i forbindelse med min tilknytning til elevrådet været vant til at udtænke og udsende forskellige former for kommunikation angående skolens og elevrådets tiltag og dagsordener og har lært lidt om, hvad der får lærer og elever til at åbne e-mails og læse dem.
 • Personlige
  • Initiativrig: Initiativrig og vil selv hurtigt kunne danne mig en idé om, hvor jeg vil kunne hjælpe til i en virksomhed. Den evne har jeg opøvet som elevrådsformand, hvor det har været op til mig at tage initiativ til møder og dagsordener.
 • Tekniske
  • Excel: Jeg har gennem min uddannelse på Medie og IT-linjen på 10. klassecentret Kalundborg samt min opsætning af et familiebudget (se bilig) opnået et grundlæggende Excel-kendskab, der gør mig i stand til at sortere og filtrere data samt opsætte og justere Pivottabeller, der hurtigt kan give et overblik over forholdet mellem forskellige variabler.

Uddannelse

Medie og IT-linjen, 10. Klassecentret
Kalundborg 2014-

 • Al traditionel undervisning plus er særligt fokus på medier og IT (basale programmeringskoncepter) 

Søvanggskolen, Korsør
2003-2013

Erhvervserfaring

Såfremt du har nogen erhvervserfarinig, anfører du her hvor du var ansat, hvornår du var ansat der, hvilken stilling du var ansat i og hvilke opgaver du varetog eller havde ansvaret for.

Avisomdeler, Sjællands Tidende
2012-2013, Korsør

 • Jeg omdelte reklamer og aviser
 • Jeg rapporterede tilbage på omdelingen til kontoret

Gennemgang af sektionerne på et ungarbejder CV

Kontaktoplysninger

Under kontaktoplysninger skriver du dit navn, din adresse og hvordan man kan få fat på dig.

Eksempel

Korrekt
Morten Nielsen, Strandvejen 56, 4080 Travå; telefonnummer 28901516, e-mail morten.nielsen@gmail.com
Ukorrekt
Morten Nielsen, Strandvejen 56, 4080 Travå; telefonnummer 28901516

I det ukorrekt eksempel har Morten ikke anført sin e-mailadresse. Det gør at kontaktooplysningerne er ufuldstændige og hvis det nu var tilfældet, at den, der er ansvarlig for ansættelsen helst ville kontakte ansøgerne per e-mail, så kan det blive et problem.

Professionel profil

“Professionel profil” er måske så meget sagt, da man som ungarbejder ikke har den store historie at fortælle om sig selv fagligt. Ikke desto mindre kan det, at la noget lign. en professionel profil give et skær af professionalisme. Du skal fokusere på at skrive kort om, hvilke erfaringer og kompetencer du har, der er relevante for jobbet, lidt om dig som person og så lidt ekstra om din motivation.

Eksempel

Korrekt
Jeg er en ung mand på udkig efter mit første job, hvor jeg kan omsætte den virkelyst, jeg har udvist i min funktion som elevrådsformand og som initiativtager til bl.a. diskussionsklubber om læringsmiljøet på Gammelhøj skole, professionelt. Jeg er som elevrådsformand vant til at organisere, planlægge og ordstyre, og som kaptajn på Stridslev juniorhold, har jeg været vant til at gå forrest og installere kampgejst og sejrsvilje i mine holdkammerat Med et job hos Radio & TV ville tillade mig at bringe min teknologiske snilde i spil samt give afløb for min virkelyst på en konstruktiv måde gennem en engageret serviceringen af forretningens kunder.
Ukorrekt
Mit navn er Morten Nielsen. Jeg søger mit første job som medarbejder i Radio & TV. Selvom jeg ikke har nogen erhvervserfaring, er jeg en god arbejder, og jeg er sikker på, at jeg vil kunne blive en god medarbejder hos jer.

Problemet med den ukorrekte version er, at Morten ikke kommer med nogle grunde til, hvoror han kunne være en god medarbejder. I den korrekte version, fremgår det, at Morten er virkelysten og hvorfor eller hvordan han har vist, at han er det og at Morten er vant til at gå forrest og hvorfor eller hvordan han har vist det.

Kompetencer

 •  Faglige
  • Intern kommunikation: Jeg har i forbindelse med min tilknytning til elevrådet været vant til at udtænke og udsende forskellige former for kommunikation angående skolens og elevrådets tiltag og dagsordener og har lært lidt om, hvad der får lærer og elever til at åbne e-mails og læse dem.
 • Personlige
  • Initiativrig: Initiativrig og vil selv hurtigt kunne danne mig en idé om, hvor jeg vil kunne hjælpe til i en virksomhed. Den evne har jeg opøvet som elevrådsformand, hvor det har været op til mig at tage initiativ til møder og dagsordener.
 • Tekniske
  • Excel: Jeg har gennem min uddannelse på Medie og IT-linjen på 10. klassecentret Kalundborg samt min opsætning af et familiebudget (se bilig) opnået et grundlæggende Excel-kendskab, der gør mig i stand til at sortere og filtrere data samt opsætte og justere Pivottabeller, der hurtigt kan give et overblik over forholdet mellem forskellige variabler.
💡 – Pointen er her, at du ikke alene skriver, hvad det er for nogle færdigheder, du har, men også grundende til at du har dem, så læseren kan se, at det ikke bare er noget, du hiver ud a den blå luft.

Uddannelse

Under uddannelse anfører du den uddannelse, du har afsluttet eller er i gang med. Det skal fremgå, hvilken uddannelse, der er tale om, hvor du har taget eller tager den, hvornår du har taget den eller hvornår du regner med at være færdig med den.

Medie og IT-linjen, 10. Klassecentret
Kalundborg 2014-

 • Al traditionel undervisning plus er særligt fokus på medier og IT (basale programmeringskoncepter) 

Søvanggskolen, Korsør
2003-2013

Erhvervserfaring

Såfremt du har nogen erhvervserfarinig, anfører du her hvor du var ansat, hvornår du var ansat der, hvilken stilling du var ansat i og hvilke opgaver du varetog eller havde ansvaret for.

Eksempel

Korrekt
Avisomdeler, Sjællands Tidende
2012-2013, Korsør

 • Jeg omdelte reklamer og aviser
 • Jeg rapporterede tilbage på omdelingen til kontoret
Ukorrekt
Avisomdeler, Sjællands Tidende
Korsør

 • Jeg omdelte reklamer og aviser
 • Jeg rapporterede tilbage på omdelingen til kontoret
I den ukorrekte version fremgår det ikke, hvornår Morten har arbejdet som Avisomdeler for Sjællands Tidende. Det kunne være interessant at vide for den, der skal ansætte Morten, da der er omkostninger forbundet med at ansætte en ny medarbejder, og arbejdsgiveren gerne vil undgå at skulle betale de omkostninger for ofte.

Vis du er kompetent – 3 måder

Du har ikke erhvervserfaring og du har helleringen uddannelse, hvordan kan du så vise, at du kan noget, at du er kompetent? Der er andre veje til kompetencer, og her lister vi nogle mulige veje.

Frivilligt arbejde / fritidsjob

Det kan godt være, at du endnu ikke har haft et rigtigt arbejde, men det kan være, at du har lavet en eller anden form for frivilligt arbejde. Tænk over, hvilke arbejdsopgaver, du havde og hvilke færdigheder eller kompetencer de implicerede.

Eksempelvis kunne du have været Indsamler or Røde Kors. Gennem dit frivillige arbejde som Indsamler kan du argumentere for, at du har lært at præsentere en sag, nemlig Røde Kors’, og tale med mange forskellige mennesker.

Extra-curriculære aktiviteter

Der er flere måder at engagere sig i sit skoleliv på. Disse kan man kalde extra-curriculære aktiviteter – det vil i sidste ende sig aktiviteter, der ligger udover det, der så at sige er skemalagt.

Måske har du spillet skolefodbold og været kaptajn på skolefodboldholdet? Måske har du været en del af elevrådet, ja eller sågar været elevrådsformand? Det er ting, der viser ekstra engagement og som tillader dig at tilegne dig forskellige kompertencer. I forhold til at være kaptajn for skolefodboldholdet, kan man sige, at du har tilegner dig nogle færdigheder inden for lederskab.

Hobbyer

Ligesom frivilligt arbejde og extra-curriculære akticitter er hobbyer også noget, der kan give færdigheder, der er værd at sætte på dit CV. Det handler bare om at se, hvad det er din hobby går ud på og så præsenteret det korrekt.

Lad os antage at du spille computerspil. Der er faktisk rigtig mange ting, du kan lære derigennem. Du kan fx lære noget om samarbejde, hvis I sammen skal navigere igennem en verden og de udfordringer, den består af. Eller du kan lære noget om at træffe beslutninger under pres, når et uforudset scenarie opstår i spilverdenen.

Eller lad os antage, at du spiller violin. I så fald kunne du argumentere for, at du er disciplineret er vedholdende, da denne hobby er kendt for at tage tid og dedikation. Disciplin og vedholdenhed er godt i alle jobs og noget det er særligt godt at vise som ungarbejder.

Opsummering

Det er ikke alle brancher, der tilbyder ungarbejde, men uanset hvilken af de forskellige brancher or arbejdsgiverne, der udgør dem, man sender et CV til, så gør man klogt i at præsentere sig selv professionelt – også selvom man er ung. Her er den professionelle profil, som mange nok vil mene er et overkill i forhold til denne type af job et godt eksempel, fordi det trods alt stadig viser, at du tænker professionelt.

Når alt kommer til alt er det vigtigste, at du får fremhævet dine kompetencer, og her er den funktionelle CV, som vi har nævnt, det bedste, så fokusér på de forskellige færdigheder du har, uagtet hvor du har dem fra og præsentér dem overbevisende.

God jagt.

Ungdomsarbejder CV eksempler

skriv ungdomsmedarbejder cv cv med erfaring til ungdomsmedarbejder
ungdomsarbejder cv skabeloner ingen erfaring cv for ungdomsmedarbejder

Otras plantillas 

[dgbm_blog_module posts_number=”3″ type=”3″ include_categories=”19″ show_excerpt=”off” show_categories=”off” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” image_size=”default_image” image_margin=”||16px||false|false” content_margin=”||||false|false” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” title_line_height=”1.3em” global_colors_info=”{}” _i=”1″ _address=”1.2.0.1″ /]