Skal man have certifikater med på sit CV? Hvis ja, hvilke skal man så have med? Og hvor skal man placere dem på ens curriculum vitae? Det er alle spørgsmål, det er godt at have styr på svarene på, og derfor forsøger vi at besvare dem i dette korte skrift, der altså overvejer, om man skal have ceritikater på sit CV.

Indholdsfortegnelse

CV certifikater – derfor er de en god idé

Når en rekrutteringsansvarlig træffer en beslutning om, hvem han eller hun skal hyre, så er der et fundamentalt spørgsmål, der ganske vist kan tage sig ud på forskellige måder, denne søger at besvare. Det er:

“Kan denne kandidat varetage de arbejdsopgaver, jobbet implicerer, og excellerere i dem bedre end de andre kandidater?”

Ens erhvervserfaring, uddannelse, færdigheder og kompetencer er alle med til at afgøre, om det er tilfældet, og jo mere relevvant man kan føje til den liste, desto større er sandsynliggheden for, at den rekrutteringsansvarlige vil sige: “Ja, dette er den bedste kandidat”.

Det er i det lys certifikater, der kan få dig til at fremstå ekstra kvalificeret, skal ses.

Certificering, et bevis på dine færdigheder og kompetencer

“Jeg ved, hvad jeg kan, og har ikke behov for en certificeringer” er en sætning, man sagtens kunne forestille sig ytret, når en person erfarer, at et certifikat koster penge. Men hele pointen er jo den, at et certifikat er et bevis på, at der er andre sagkyndige, der direkte, eller måske indirekte gennem en eksamen, siger god for, at man nu rent faktisk kan det, man går rundt og tror og måske påstår at man kan.

Det relaterer sig igen til den idé vi fremsatte i det foregående, at det handler om at bevise, at man er den bedste kandidat. Der er mere grund til at tro på, at du har de færdigheder kompetencer, du påstår, at du har, hvis en tredjeperson eller organisation bevidner det, og derfor mere grund til at tro, at du er den bedste mand eller kvinde til jobbet.

At få et certifikat koster måske noget, men det kan være godt givet ud.

Ikke alle certificeringer er født lige…

Det er rigtigt, men hvilke certifikater, der er bedre end andre afhænger af, hvilket job man søger. Man siger gerne, at der for hvert job, man søger, skal foreligge et CV og en ansøgning, fordi CV’et og ansøgningen skal være målrettet til jobbet og virksomheden og skræddersyet, så det passer specifikt til det pågældende stillingsopslag.

Det er en konsekvens heraf, at de certifikater, man skal have på sit CV skal være relevante certifikater, hvor relevansen at en certificering eller et certifikat altså bestemmes ud fra det specifikke job, man søger.

Har du et certifikat, der tilsiger, at du har fransk på C2 niveau, så er det alt andet lige gyldigt, hvis du søger et job som lastbilschaffeur eller smed.

Det samme certtifikat ville dog være yderst relevant, hvis du skal sidde som kundeservicemedarbejder i et dansk callcenter og hjælpe franske kunder. I den sammenhæng vil det i den grad kunne være med til at få dig til at stå ud.

Dér hører certifikater hjemme på dit CV

Der er to perspektiver på, hvor certifikater hører hjemme på dit CV. Nogle vil sige, at certifikater skal anføres uddannelse, da det jo er en form for uddannelse eller faglig udvikling, andre vil sige, at de skal anføres under en sektion, der hedder “andet” eller “andre aktiviteter. På den måde er certifikater ligesom relevante kurser (ja nogle vil sige, at et certifikat bare er et bevis på, at man har gennemført et kursus.)

CV’ets opbygning

Lad os lige tage et kig på CV’ets overordnede struktur, så du har en idé om, hvad det er vi taler om. Der findes to primære måde at udfærdige den overordnede struktur på: den omvendt kronologiske og den kompetence-baserede eller funktionsopdelte.

Det omvendt kronologiske CV

Den overordnede struktur på det omvendt kronologiske CV ser således ud:

 • Personlige oplysninger
 • Professionel profil
 • Erhvervserfaring
 • Uddannelse
 • Færdigheder / kompetencer
 • Andet / andre aktiviter
 • Referencer

*Det omvendt kronologiske kommer ind i sektionerne “erhvervserfaring” og “uddannelse” og relaterer sig til, hvad man lister først, og denne type layout tilsiger, at man skal angive ens seneste, snarere end ens første, aktiviteter, først.

Kompetence CV’et eller det funktionsopdelte CV

 • Personlige oplysninger
 • Professionel profil
 • Færdigheder / kompetencer
 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring
 • Andet / andre aktiviter
 • Referencer

*Her prioriterer man færdigheder og kompetencer, fordi man måske ikke har den store erhvervserfarinig ved at præsentere dem først strukturel.

Om et certifikat anføres det ene eller det andet sted kan man afgøre ved at tænke over kurset og certifikatets omfang: Er der tale om et længere kursus og certifikat? I så fald kan det være en god idé at anføre det under uddannelser (eksamensbeviser er jo også bare en art certifikat). Er det tale om et kortere kursus og certifikat? I så fald er det måske en bedre idé at anføre det under “andet” eller “andre aktiviteter”. En anden grund til at vælge den anden, snarere end den første, mulighed er, at man allerede har en “andet” eller “andre aktiveter”-sektion, hvor man allerede har valgt at anføre frivilligt arbejde og derfor har valgt ikke at tælle det som reel erhvervserfaring og derved, for at følge samme logik, ikke anser et kursus og certifikat som reel uddannelse.

Eksempler på CV certifikat

Her følger to eksempler på certifikater på et CV: ét, der angiver certifikater under uddannelse og ét, der lister dem under “andet” eller “andre aktiviteter”.

Certifikater anført under “uddannelse”

BS.c. i Kemi og bioteknik 2013, DTU
Lyngby, 2018-2020

Relevante kurser: Basismat 1, Fysik 1, Almen kemi …

Gennemsnit: 10. 5

MSc Kandidat i Kemisk og Biokemisk Teknologi, DTU
Lyngby 2020-2022

Relevante kurser: Chemical engineering and model analysis, Transport Processes, Chemical and Biochemical Product Design

Gennemsnit 9.4

PRINCE2® Foundation and Practitioner, The Knowledge Academy
May – 2022. Udløb: 2027

*Du behøver ikke nødvendigvis anføre udløbsdato, men det anbefales ved PRINCE2®, og derfor har vi, for at være så realistiske som mulligt, gjort det her.

Certifikater angivet under “andet” eller “andre aktiviteter”

Tech-ansvarlig, Tænketanken Øst-Vest
København, 11/11-2011 – 12/12 2012

 • Ansvarlig for backend-delen af Øst-Vest.dk
 • Hjalp tænketanken med troubleshooting af diverse IT-relaterede problemer
 • Installation og forberedelse af nye computere

PRINCE2® Foundation and Practitioner, The Knowledge Academy

May – 2022. Udløb: 2027

*Du behøver ikke nødvendigvis anføre udløbsdato, men det anbefales ved PRINCE2®, og derfor har vi, for at være så realistiske som mulligt, gjort det her.

Relevante certifikater

Hvordan ved man, hvilke certifikater, der er relevante? Og hvor får man dem? Læs jobbeskrivelsen grundigt. Her et et eksempel taget fra Jobindex:

Eksempel fra Jobindex

Vi forestiller os, at du

 • Har solid erfaring (5+ år) med SAP inden for modulet Salg og Distribution (SD), og gerne andre logistik områder eller SAP produkter
 • Har erfaring med at arbejde med Support – enten fra en intern IT afdeling eller som konsulent
 • Er serviceorienteret og ved, hvad der skal til for at yde god service
 • Behersker engelsk i skrift og tale
 • Evner at have mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Er ansvarlig og engageret

Her vil det fx være en fordel, hvis du har et SAP-certifikat, der beviidner, at du er ferm, når det kommer til modulet Salg og Distribution (foruden de 5 års erfaring, der efterspørges).

Søger man på “sap certificates” på Google bliver man mødt med et væld af mulighder. SAP-certifikater, beskrives det

help validate the expertise and experience of SAP partners, software users, customers and professionals who are looking to be placed in a SAP environment. The certification is recognized globally and is a standardized criterion for several roles and responsibilities.”

Med et sådanne certifikat vil du altså helt officielt kunne bevise, at du har visse færdigheder.

Sprog

Et andet eksempel er certificeringer af dine sprogkundskaber – helst sprog, der på den ene eller anden måde er relevante for virksomhedens gøren og laden naturligvis.

Hvis du skal bevise, at du har gode færdigheder inden for et sprog, er det sjældent nok at skrive, at du har boet i et givent land i en periode eller arbejdet i en x-talende virksomhed. Du kan trods alt sagtens bo et sted uden at lære tale sproget der eller tale sproget uden at du har et niveau, der er tilstrækkeligt i en professionel sammenhæng.

Derfor er en CEFR-certificering en god idé, da den ikke alene beviser, at du har de påståede færdigheder men også gør det klart præcis, hvad dit niveau er, når det komme til at lytte, tale og skrive. Det giver den virksomhed, du søger hos, et godt grundlag at vurdere, om dine færdigheder er tilstrækkelige, ud fra.

Det kunne være relevant i flere sammenhænge men nok særligt, hvis du skal arbejde med udadrettet kommunikation eller sidder i en stilling, der implicerer kundekontakt på det pågældende sprog.

Opsummering

I denne artikel har vi set, hvordan man finder ud af, om et certifikat er relevant, hvor man anfører certifikater og hvorfor man i det hele taget bør liste dem på ens CV. Certifikater kan hjælpe dig med at fremstå som den bedste kandidat, og derfor kan de være en rigtig god ting at få med på ens CV, når man er ude og jagte drømmejobbet.