Når du har læst denne guide vil du være i stand til at skræddersy dit

Indholdsfortegnelse

Layout

Mange går rundt og tror, at det kronologiske cv eller cv’et, der præsenterer oplysninger i omvendt kronologisk rækkefølge, er det eneste CV-layout, der findes. Det er det ikke, men det er korrekt, at det er det hyppigst anvendte layout og det layout, der passer til de fleste situationer.

Lad os kigge på det kronologiske CV og alternativet: Det funktionsopdelte CV.

Omvendt kronologisk rækkefølge

Det kronologiske CV ser overordnet set sådan her ud:

 • Kontaktoplysninger
 • Personlig profil
 • Erhvervserfaring
 • Formelle uddannelse
 • Færdigheder (personlige kompetencer og faglige…)

Inden for de forskellige kategorier præsenterer du også de forskellige informationer i kronologisk eller omvendt kronologiske rækkeføgle. Det vil sige, at du fx præsenterer din seneste ansættelse eller din seneste uddannelse først.

Kompetence CV

Hvor et kronologisk CV præsenterer erhvervserfaring og uddannelse før dine kompetencer, så præsenterer kompetence CV’et dine færdigheder først. Det vil sige, at rækkefølgen ser således ud:

 • Kontaktoplysninger
 • Personlig profil
 • Dine kompetencer
 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring

Det funktionsopdelte CV præsenterer stadig oplysninger inden for kategorierne erhvervserfaring og uddannelse i kronologisk rækkefølge (eller omvendt kronologisk rækkefølge).

CV’ets forskellige elementer

Kontaktoplysninger

Under kontaktoplysninger skal du have en række personlige data. Det skal fremgår, hvad din stillingsbetegnelse er, hvad du hedder, hvor du bor og hvordan man kan kontakte dig. Under kontakt anbefales det, at du anfører dit telefonnummer, din e-mailadresse og din LinkedIn-profil. Her et et eksempel:

Eksempel

Arkitekt Lone Jepsen | Lone Jepsen, Dalsvinget 36, 3210; tlf. 58539940, e-mail lone.jepsen@gmail.com; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lonejepsen/

Personlig profil

Den personlige profil er en art kort resume, der siger lidt om dig personligt og fagligt og lidt om din motivation, og det gør den ganske overskueligt, så husk en god struktur og brug snarere få linjer frem for mange.

Eksempel

Hårdtarbejdende og dedikeret advokat med sunde værdier, internationalt udsyn og veludviklet retfærdighedsfølelse og forståelse. 7+ års erfaring med fokus på og betydelig juridisk viden inden for fast ejendom, herunder – og særligt – køb og salg af erhvervsejendomme, ejendomsprojekter, erhvervslejeforhold, enterpriseret og miljøret. Jeg ser advokathuset Ret skal være ret som et sted, hvor mine kompetencer kan blive brugt til deres yderste, fordi I også er fuldstændig specialiseret i fast ejendom. Jeg har i mit virke rådgivet nogle af Danmarks største organisationer, herunder C20-virksomheder. Jeg er videbegærlig og søger altid at dygtiggøre mig – bl.a. gennem efteruddannelse og kurser inden for enterpriseret.

Erhvervserfaring

Under arbejdserfaring lister du dine ansættelser. Det skal i forhold til hvert ansættelsesforhold fremgå, hvad din stilling var, hvor du arbejdede, hvornår du arbejde, hvad du lavede (ansvar og opgaver) og vigtigste resultater. (Du kan også overveje at anføre frivilligt arbejde her).

Eksempel

Sygeplejerske,
Roskilde hospital 2014-2016
Roskilde, Danmark

 • Registrerede oplysninger om patienter, efterhånden som de kom sig efter sygdom på hospitalet, såsom kost, fysisk aktivitet, milepæle og mere.
 • Fulgte en behandlingsplan og medicinplan udfærdiget af afdelingens læge og vurderede patientens smerteniveau under indlæggelsen.
 • Søsatte et initiativ på hospitalet, der gik ud på at forbedre kommunikationen mellem patienterne, deres familie og det medicinsk personale gennem bl.a. seminarer og workshops.

Uddannelse

Under uddannelse skal du anføre alle dine uddannelser. Du skal skrive, hvilken uddannelse du har taget og på hvad niveau (fx MSc vs BSc), hvor du har taget uddannelse, hvornår du har taget den, hvilke kurser du har haft og hvilket gennemsnit du har opnået.

MSc i Kemisk og Biokemisk Teknologi, DTU

Lyngby 2020-2022

Relevante kurser:

Organisk og uorganisk syntese, Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer, Kemisk og bioteknologisk procesteknik, Teknisk termodynamik, Introduktion til statistik, Reaktionsteknik, Bioteknologi og procesdesign Materialelære, Procesdesign, Regulering og styring af kemiske processer

Gennemsnit: 8.6

Færdigheder / kompetencer

Under færdigheder og kompetencer skal du anføre dine faglige kompetencer, dine personlige færdigheder, eventuelle tekniske kompetencer og så dine sprogfærdigheder. Her er et eksempel:

Faglige kompetencer:

 • Medieovervågning
 • Kvantitativ analyse
 • Kvalitativ analyse
 • Rådgivning
 • Salg

Personlige færdigheder:

 • Kommunikation
 • Kritisk tænkning
 • Tidsstyring
 • Samarbejde
 • Ledelse

Tekniske kompetencer:

 • R
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Talkwalker
 • Hootsuite

Sprogfærdigheder:

 • Dansk (fuld professionel færdighed)
 • Engelsk (fuld professionel færdighed)
 • Tysk (begrænset professionel færdighed)

Husk målrette cv’et

Udover at vælge det rette layout, så er det også af største vigtighed, at du målretter dit cv. Der er sjældent to stillingsopslag eller jobopslag, der er ens; der er tale om tilpassede annoncer, der leder efter en specifikt kandidat. Derfor bør dit CV også være unikt og skræddersyet til det specifikke job og den potentielt kommende arbejdsgiver. Men hvordan målretter man et CV? Det kigger vi på her.

Først og fremmest får du dog lige et tip, der kan spare dig en masse tid i ansøgningsprocessen, når du forsøger at sende unikke cvs ud. Du bør lave et “master cv”. På dit brutto cv, som vi også kan kalde det, anfører du al din erhvervserfaring, al din uddannelse og alle dine kompetencer eller færdigheder. Dette curriculum vitae skærer du så til, så det passer til det job, du ønsker at søge, du laver med andre ord et netto cv.

Hvad skal målrettes under CV opbygning?

Kort sagt skal alt bortset fra dine kontaktoplysninger målrettes. Det vil sige, at du skal målrette din personlige profil, din erhvervserfaring, din uddannelse og dine færdigheder – og evt. frivilligt arbejde, fritidsinteresser og hobbyer.

Din personlige profil

Din personlige profil skal målrettes, så den er stilet specifikt til den virksomhed, du ansøger hos. Du skal lave jobopslaget grundigt og lede efter nøgleord og så sørge for, at nogle af de nøgleord, der fremgår af stillingsopslaget, går igen i din personlige profil. Leder virksomheden efter en kandidat, der har “gode skriftlige færdigheder”, så kan du fx skrive, at du er en copywriter med “godt skriftlige færdigheder”. Derudover skal du også vise, at du er motiveret ikke bare for det job, du søger, men også for den virksomhed, du søger hos. Hvad er det specifikt ved det job og den virksomhed, der titaler dig? Hvordan adskiller deres approach sig fra andres?

Din erhvervserfaring

Som den personlige profil, så skal din arbejdshistorik også målrettes. Du skal ikke anføre alle dine ansættelsesforhold men kun dem, der er relevante i forhold til det job, du søger. Har du arbejdet i Frugt og grønt i Bilka og søger du et job som øjenlæge, så er dit arbejde hos Frugt og grønt nok mindr relevant. I stedet kan du anføre, at du tidligere har arbejdet som øjenlæge et andet sted.

De ansættelse, der skal fremhæves, er dem, der sandsynliggøre, at du kan varetage jobbet og excellere i det. Fremhæv tidligere ansvarsområder og opgaver, der er ligesom dem, der efterspørges i forhold til det job, du søger.

Din uddannelse

Det af din uddannelse, der kan målrettes bør også målrettes. Det er dog ikke muligt at skræddersy så meget på dette punkt. Det vil ofte kun være de kurser, du fx har haft på universitetet, der kan målrettes. Efterspørger de en grafisk designer med gode evner indenfor typografi, og har du studeret typografi som et kursus eller led i din uddannelse, så anfører du det.

Dine kompetencer eller færdigheder

De færdigheder eller kompetencer, du anfører, skal kun være dem, der efterspørges i stillingsopslaget. Leder man efter en kandidat, der er god til at samarbejde, og har du under fx erhvervserfaring sandsynliggjort, at du er god til samarbejde, fordi du fx har indgået i et team af specialister, der havde ansvaret for x, y eller z, så kan du anføre det. Det er fx ikke relevant, at du er god til at sy, hvis du skal undervise i kampsport.

Fritidsaktiviteter – frivilligt arbejde, interesser, hobbyer

Der er mange, der er i tvivl om, om denne type af aktiviteter overhovedet er relevante, når det kommer til at søge arbejde. Sandheden er, at de kan være det, såfremt de præsenteres korrekt. Det første skridt på vejen til at præsentere dem korrekt er, at de målrettes. Dvs. at man kun præsenterer fritidsaktiviteter, der sandsynliggør, at man kan varetage det job, man søger, og excellere i det. Med andre ord skal du præsentere denne type af aktiviteter og i præsentationen af dem vise, hvordan du gennem dem har opnået nogle af de kompetencer eller færdigheder, jobbet kræver, eller har klaret nogle af de opgaver, jobbet vil bestå af.

Det er således ikke nok at skrive, at du samler på frimærker, elsker at sudoku og at du spiller fodbold. Snarere skal du vise, at du gennem dit fodboldspil har opnået ledelsesegenskaber, fordi du har været anfører og ledt dit hold til sejr, når et har oplevet modgang og været truet af nederlag.

Opsummering

Vi har i denne artikel kigger på CV opbygning. Når du bygger dit CV, kan du overveje, om du vil bruge et kronologisk layout eller et funktionsopdelt layout. Dertil kommer, at du bør målrette dit CV, så det er sådan opbygget, at kun de ting, der er relevante i forhold til det helt specifikke job, du søger, er med.