Men hvad egentlig med frivilligt arbejde, fritidsinteresser eller hobbyer på et CV? Er der overhovedet plads til dem? Og, forudsat, at der er plads, hvordan anfører man dem så rigtigt, dvs. på en måde, der hjælper en med at lande drømmejobbet? Det er bl.a. nogle af de spørgsmål, som vi forsøger at besvare her.

Indholdsfortegnelse

Skal man have hobbyer med på sit CV?

Det kan være en rigtig god idé at have ens frivillige arbejde, fritidsinteresse eller hobby med på ens CV, fordi det mest grundlæggende set er med til at tegne et billede af dig som en hel person, til at give den en rekrutteringsansvarlige en idé om, hvem du egentlig er og hvad du kan.

Gennem dit frivillige arbejde, din fritidsinteresse eller din hobby kan du direkte eller indirekte påstå eller underbygge påstande om, at du har en given færdighed eller kompetence. Det er derfor, at det kan være en god idé at have med dem. Tjener de ikke dette formål, er de irrelevante.

Hertil skal det siges, at blot det, at man har et frivilligt arbejde ved siden af sit fuldtidsarbejde viser, at man har fysisk og psykisk overskud, og deri er implicit et løfte om, at man kan stå imod, når der for alvor bliver travlt.

En rekrutteringsansvarlig siger desuden, at ubetalt arbejde, der viser overskud til at fokusere på andre end en selv (vel også en form for mentalt overskud) direkte højner ens chancer for at lande det job, man har søgt, hvis man søger hos denne.

Ikke et must

Har du ikke erfaring fra et frivilligt job en fritidsinteresse eller en hobby, så fortvivl ikke. Modsat sektionen med kontaktoplysninger, den professionelle profil, erhvervserfaring, uddannelse, færdigheder og kompetencer, så er en sektion med dit frivillige job eller din fritidsinteresse eller hobby frivillig og ikke et ufravigeligt krav.

Det er glasur på kagen men ikke kagen selv. Du kan sagtens lande et job uden, men du kan også forbedre din chancer ved at have frivilligt arbejde eller fritidsinteresser eller hobbyer på.

Typer af frivillige aktiviteter

Der findes flere forskellige aktiviteter, du kan anføre på dit CV. Her kigger vi på to kategorier, som er tilpas forskellige til at vi bør skelne mellem dem og pege på nogle af forskellene.

Frivilligt arbejde

Her er der tale om arbejde men den store forskel er, at du ikke bliver betalt for det. Det er ofte arbejde i en godgørende organisation. Derudover gælder der heller ikke samme regler for at starte og stoppe på arbejdet. Med denne slags arbejde har får man mulighed for at snuse til nogle af de opgaver, man kan varetage fuldtid og få betaling for. Det kunne fx være forskellige typer af kommunikationsopgaver.

Denne type af arbejde er ofte også lettere at dokumentere på en overbevisende måde en hobbyer, da alle i princippet kan sige, at de har x, y eller z som hobbyer og at det har givet dem sådanne og sådanne kompetencer og færdigheder

I forhold til fritidsiinteresser og hobbyer, som vi vender os mod nu, vil der ofte være større overlap mellem de typer af opgaver, som du varetaget som frivillig og den type af opgaver, du kunne varetage fuldtid, end det er tilfældet med fritidsinteresser og hobbyer og fultidsarbejde.

Deciderede fritidsinteresser og hobber

Fritidsinteresser er ikke arbejde. Det kan være, at du har fysiske interesser og løfter vægte, går til judo, spiller dart, fisker eller danser. Eller, for nu at tale om typiske hobbyer, det kan være, at du samler på frimærker, modeltoge eller elsker at optage gamle Disney serier eller film. Alle disse og mange andre kan være relevante på dit CV, men de skal præsenteres på den rigtige måde.

Sport er her særlig relevant og det ikke kun pga. af de færdigheder eller kompetencer, man kan opnå gennem udøvelsen af den men også fordi det er med til at sikre dig et bedre helbred, og et bedre helbred kan betyde færre sygedage og færre sygedage betyder færre omkostninger for arbejdsgiveren. I sidste ende kan betragtninger som disse være med til at gøre, at du får jobbet frem for en anden kandidat.

Hvordan præsenter man fritidsinteresser på sit CV?

Ubetalt arbejde, fritidsinteresser og hobbyer skal præsenteres korrekt for ellers er de irrelevante eller også kan de ende med at kommunikere, at du ikke er en seriøs og velreflekteret kandidat. “Show it, don’t tell it” er et populært mantra i denne sammenhæng. Der er stor forskel på at skrive, at du spille fodbold, og at du har spillet fodbold i 10 år, været kaptajn i tre og derigennem har lært noget om lederskab og at løfte moralen, når holdet er nede og i er under pres osv.

Fokusér på det efterspurgte

Først og fremmest er det vigtigste dog, at sikre, at det frivillige arbejde, de fritidsinteresser og de hobbyer, som du præsenterer, er relevante. Læs jobopslaget grundigt og kig efter, hvilke færdigheder eller kompetencer, der efterspørges. Her et et eksempel:

 • Har solid erfaring inden for program- og konceptudvikling – herunder også planlægning og afvikling
 • Har dokumenterede erfaringer med positive resultater og kommerciel indsigt
 • Drives af udviklingsarbejde i lige så høj grad som det at være på gulvet og få alting til at lykkes
 • Har øje for det gode værtsskab, nye koncepter og samarbejdsmuligheder
 • Sætter museets gæster i centrum og har en innovativ tilgang til nye koncepter og events
 • Er en dygtig kommunikator, er udadvendt, inddragende og god til at give faglig sparring
 • Prioriterer at bidrage til at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og har en positiv tilgang til andre mennesker – også i en travl hverdag og tilspidsede situationer
 • Er vant til at arbejde på tværs af faggrupper
 • Udadvendt, opsøgende og social
 • Har et godt netværk i hovedstadsområdet.

Her er der flere ting, der kunne være relevante at underbygge gennem ubetalt arbejde, fritidsinteresser og hobbyer. Dem har vi fremhævet. Du skal kun præsentere ubetalt arbejde, fritidsinteresser og hobbyer der sandsynliggører, at du har efterspurgte kvalifikationer, færdigheder eller kompetencer. Her er det fx ligegyldigt om du er strategisk og analytisk stærk, fordi du har spillet skak.

Det er dog relevant, at du har arbejdet på en lektiecafé for flygtningebørn, der er i gang med at lære dansk, og du derigennem har udvist socialt ansvar og været udadvendt, opsøgende og social og har fået en endnu mere positiiv tilgang til andre mennesker uanset deres baggrund.

Fremhæv fordele og læring

En ting er, at skrive at du interesserer dig for xyz en anden ting er at skrive hvad dine interesse og det, at du beskæftiger dig med xyz gør ved dels din motivation for stillingen hos den pågældende arbejdsgiver og dels din evne til at varetage jobbet og excellere i det.

Tre eksempler:

 • Frivillig projektleder: Jeg har været frivillig projektleder på en læringscafé i København og har der stået for at arrangere forskellige sociale aktiviteter og arrangementer og fået gode konceptudviklings- og værtsskabsevner.
 • Skak: Jeg har spillet skak på elite plan og derigennem udviklet gode analytiske og strategiske evner og jævnligt måttet lave cost/benefit-analyser, når jeg har vurderet, om det er en god idé at ofre en position eller brik for en anden. Desuden har jeg i pernible situationer måtte innovere og ty til kreativ problemløsning.
 • Klatring: Jeg har klatret i 7 år og lært en masse om at tage beslutninger under pres, når jeg har vurderet, hvilken rute, der sikrest og kræver den mindst mulige energiudladning
Som det er klart fra ovenstående, så skal du ikke bare skrive, at du har været frivillig projektleder, spiller skak og går til klatring, men du skal skrive, hvad du har lært gennem disse aktiviteter og helst også hvordan. Ved at formulere punkterne på det måde får du det meste ud af dem og får dem til at pirre læserens bevidsthed.

Placering reflekterer vigtighed

Hvor skal du anføre dit frivillige arbejde, dine fritidsinteresser og dine hobbyer? Husk på, at det primære formål med dit CV er att få den rekrutteringsanscarlige til at svare “ja” på spørgsmålet: “Kan denne kandidat varetage og excellere bedre i denne position end xyz (andre kandidater)?. Derfor er det vigtigt, at du præsenterer de mest tungtvejende argumenter først, dem der bidrager mest til at få svaret på spørgsmålet til at blive ja.

I langt de fleste tilfælde vil det være din erhvervserfaring, der er det mest tungtvejende argument, og det særligt, hvis du søger en stilling tilsvarende den, du er ansat i på nuværende tidspunkt. Har du varetaget og excelleret i et lignende job eller en tilsvarende stilling tidligere, så er der stor sandsynlighed for at du kan gøre det igen og så er det, det bedste argument.

Rækkefølgen, du bør præsentere i er:

 • Personlig profil
 • Erhvervserfaring
 • Uddannelse
 • Kompetencer / færdigheder
 • Frivilligt arbejde, fritidsinteresser, hobbyer

Du skal altså med andre ord præsenterer de erfaring, vi har behandlet i denne guide, sidst. Du kan overveje, om du vil lave en separat sektion til ubetalt arbejde.

Fritidsinteresser og overførbare færdigheder/kompetencer

Vi nævnte tidligere, at det gælder om at præsentere de informationer først, der giver den rekrutteringsansvarlige de bedst grunde til at tro, at du kan varetage og excellere i den søgte stilling bedre end xyz (andre kandidater), og vi påpegede, at det typisk vil være din erhvervserfaring.

Men hvad hvis du ikke har betydelig erhvervserfaring? I så fald bliver ubetalt arbejde, fritidsinteresser og hobbyer endnu vigtigere. I det tilfælde bør man endda overveje at skifte fra et kronologisk CV eller omvendt kronologisk CV til et funktionsopdelt CV.

Frivilligt arbejde, fritidsinteresser, hobbyer og kompetence CV’et

På kompetence CV’et præsenterer man informationer i følgende rækkefølge:

 • Kontaktoplysninger
 • Professionel profil
 • Færdigheder og kompetencer
 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring

Dermed adskiller det sig fra det kronologiske CV, hvor man præsenterer ens oplysninger i denne rækkefølge:

 • Kontaktoplysninger
 • Professionel profil
 • Erhvervserfaring
 • Uddannelse
 • Færdigheder og kompetencer

Hele idéen med kompetence CV’et er, at du vælger at opprioritere de ting du har meget eller mere af, nemlig færdigheder eller kompetencer, og nedprioritere det, du ikke har så meget af. Det vil sige, at du ændrer rækkefølgen.

Når du beskriver dine kompetencer eller færdigheder, kan du underbygge dem med de erfaringer, du har gjort dig, og de ting, du har lært, fra frivilligt arbejde, fritidsinteresser og hobbyer.

Opsummering

Det kan være en rigtig god idé at have frivilligt arbejde, fritidsinteresser og hobbyer på ens CV. Men det er ikke en erstatning for og bør ikke tage pladsen fra fx erhvervserfaring eller uddannelse. De skal mere ses som et supplement hertil. Det er ikke ligegyldigt, hvordan du præsenterer dit frivillige arbejde, dine fritidsinteresser og dine hobbyer, og du skal sørge for at gøre det på en måde, der taler i det job, du søger, dvs. du skal kun anføre relevante aktiviteter og vise, hvordan disse aktiviteter har givet dig de færdigheder eller kompetencer, der efterspørges.