Derfor har vi strukke denne lille artikel sammen, der beskriver, hvad et kompetence CV er, oplyser, hvornår man bør bruge et, hvordan man laver et, hvordan man finder sine kompetencer og sidst men ikke mindst giver et grundrids af layoutet på et sådanne CV.

Lad os se på, hvordan man laver et godt CV.

Indholdsfortegnelse

Hvad er det kompetence CV?

Nogle gange er det lettere at forstå, hvad én ting er hvis man siger lidt om, hvad den ikke er, fx ved at sammenholde dem med alternativer. Lad os sammenholde kompetence CV’et med det kronologiske CV, så vi bedre kan forstå, hvad det er og ikke er.

Alternativet: Kronologisk CV

Forudsat, at vi taler om et CV i en kolonne, der præsenterer information lineært, så præsenterer det kronologiske CV overordnet set først dine kontaktoplysninger, så din professionelle profil, så din erhvervserfaring, så din uddannelse og så først dine kompetencer. De informationer, der præsenteres inden for disse overordnede kategorier – erhvervserfaring, uddannelse, kompetencer – præsenteres så også i kronologisk orden. En populært variant af det kronologiske CV er de omvendt kronologiske CV, der præsenterer de overordnede afsnit på samme måde men informationerne i de afsnit i omvendt kronologisk rækkefølge, dvs. det under erhvervserfaring fx præsenterer dit seneste ansættelsesforhold først.

Kompetence CV’et

Kompetence CV’et derimod præsenterer først dine kompetencer – og altså ikke din erhvervserfaring – så din uddannelse og så først din erhvervserfaring til sidst. Kompetencedelen vender vi tilbage til, men informationerne i henholdsvis uddannelsesdelen og erhvervserfaringssdelen listes efter samme princip som det omvendt kronologiske, altså med fx dit seneste ansættelsesforhold først.

Hvornår skal man bruge et kompetence CV?

I virkeligheden kan du altid bruge et kompetence CV, men det anbefales ikke, at man bruger det i de fleste tilfælde, da rekrutteringsansvarlige som regel foretrækker at se, hvad du har bedrevet erhvervsmæssigt først – derigennem kan de nemlig også udlede noget om dine kompetencer eller færdigheder.

Det kompetencebaserede CV kommer til sin ret, når man ikke har betydelig erhvervserfaring, fx når man er nyuddannet, og der er tale om et karriereforløb, der ikke er sat i sten (som mange uddannelser på teknisk skole fx, hvor det er normalt at man først kommer i lære osv.). I så fald præsenterer man først det man har, nemlig en række faglige og professionelle eller personlige færdigheder, og så ens uddannelse, hvor man husker at liste ens kurser (de underbygger nemlig ens færdigheder) og så slutteligt det, man ikke har så meget af, nemlig erhvervserfaring.

Hvordan laver man et godt kompetence CV?

Vi har været lidt inde på det, men overordnet set ser layoutet således ud:

 • Kontaktoplysninger
 • Professionel profil
 • Kompetencer
 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring

Under din professionelle profil skal du lægge vægt på at matche dine kompetencer med de kompetencer, der efterspørges i jobopslaget eller stillingsannoncen. Under kompetencer lister du igen dine kompetencer – gerne dem, du præsenterer under den professionelle profil. Under uddannelse lister du din uddannelse og husker at inkludere relevante kurser (kurser er relevante, når de underbygger dine påståede kompetencer). Under erhvervserfaring præsenterer du din erhvervserfaring, igen gerne med det i mente, at de skal underbyggede dine påståede kompetencer fra kompetencesektionen.

Hvilke kompetencer skal på ens kompetence CV og hvordan præsenterer man dem?

Det kan synes let at besvare dette spørgsmål, men det er det i virkeligheden ikke. Det er fordi man først og fremmest må vide, hvillke færdigheder eller kompetencer man har, så hvilke den potentiel kommende arbejdsgiver efterspørger og så hvilke af de overlap mellem kompetencer, man har og kompetencer, der efterspørges, man skal have med.

Lad os først se på, hvordan man finder ud af, hvilke kompetencer man har og derefter kigger lidt på, hvilke færdigheder

Typer af kompetencer

Der findes minimum fire typer af færdigheder, nogle af hvilke undertiden kaldes faglige kompetencer og personlige kompetencer:

 • Hårde færdigheder: Disse er færdigheder, du opnår gennem uddannelse eller en form for træning og er normalt job- eller branchespecifikke.
 • Bløde færdigheder (undertiden også kaldet overførbare færdigheder): Disse er interpersonelle færdigheder, som ikke let kan læres, såsom kommunikation, lytning og empati
 • Tekniske færdigheder: Disse er relateret til hårde færdigheder men går på specifikke fysiske som digitale, du har opnået.
 • Sprogfærdigheder: Disse er relateret til bløde færdigheder men er også lidt hårde (lingvistik og grammatik er teknisk) og henviser til sprog, du kan tale på et eller andet niveau.

Lav en liste over dem du har fordelt på disse fire kategorier. Hårde færdigheder giver lidt sig selv: Hvad har du lært af specialiserede færdigheder på dit studie eller gennem de stillinger, du har betrådt? Bløde færdigheder kan være forvirrende, men tænk på hvilke kompetencer, færdigheder eller evner, du har trukket på igen og igen – under dit studie har du unægteligt arbejdet med skriftlig kommunikation, men det kan også være, at du har arbejdet med skriftlig kommunikation som frivillig kommunikationsmedabejder hos en eller anden organisation. Der er tale om en blød, overførbar færdighed, du har trukket på flere gange.

De kompetencer, som du skal præsentere øverst på dit kompetence CV, vil typisk være dine tekniske færdigheder. De andre færdigheder kan du i princippet præsentere nedenunder din erhvervserfaring, men det giver også mening at have alle færdigheder samlet.

Kompetencer – et lille bibliotek

Her følger en tabel med en oversigt over nogle hyppigt efterspurgte og på curriculum vitae anførte kompetencer fordelt på overordnede kategorier.

Kommunikation Analyse Ledelse Management Markedsføring Sales Design Regns-kabsførelse
Skriftlig kommunikation Kommunikation Coaching Projektstyring Webanalyse Cold calling Dreamweaver Resource-planlægning
Interpersonel kommunikation Koncep

tualisering

Delegering Tids

administration

SEO/SEM Forhandling HTML & CSS Big Data Analytics & SQL
Ikke-verbal kommunikation Kreativitet Beslutn-ingstagning Finansiering HTML & CSS Public speaking Fotoredigering Kend dine kunder (KYC)
Lytning Fortolkning

af data og metrikker

Samarbejde Budgettering WordPress Lukning af handler Typografi Cognos Analytics (IBM)
Præsentation Data mining Kreativitet Logistik E-mail markedsføring Lead-generation Storyboarding Visual Basic
Public spealking Diagnostik Feedback Organisation Webscraping Køber-responsivt salg Visuel kom-munikation Anti-hvidvaskning
Relation

sopbygning

Forecasting Strategisk tænkning Rekruttering CRO og A/B-test Engagering af køber Logoer Forretnin-gsforståelse
Small talk Organisation Kritisk tænkning Præsentation Datavisualisering og mønstergenkendelse vha. Kritisk tænkning Persuasio Tryk Talstærk
Tillidsbygning Problemløsning Kommunikation Planlægning Projekt-/

kampagnestyring

Effektic kommunikation og socialisering Visuel kom-munikation på SoMe Detaljeorienteret
Forhandling Indberetning Påvirkning Risikostyring SoMe og mobilmarkedsføring Empati Kreativitet Præcis
Persuasio Research Betalte

annoncer på SoMe

SoMe/digital kommunikation Detalj-eorienterert
Diskussion Teoretisering B2B

markedsføring

Samarbejde Æstetik

 

Troubleshooting 4 P’er Tids

administration

Interaktivt design
Forbrugeradfærd Farveteori

Nøgleordsmatching

De kompetencer, der skal præsenteres på dit CV, er de kompetencer, der efterspørges i jobopslaget. Leder de efter fx en advokat, der er specialiseret i fast ejendom, køb og salg af erhvervsejendomme, ejendomsprojekter, erhvervslejeforhold, enterpriseret og miljøret og har du du har du en eller flere af disse kompetencer, er det dem, du skal præsentere. Du kan sagtens vide noget om fx enterpriseret eller miljøret uden at have erhvervserfaring. Du kan fx have haft kurser, der har tematiseret disse to retstyper.

En anden grund til at tilføje nøgleord fra stillingsannoncen til dit CV er, at særligt større organisationer eller virksomheder under tiden bruger software til at indsnævre feltet af kandidater. Denne type af software opprioriterer CV’er og ansøgninger med mange matches og nedprioriterer CV’er med få matches.

Hvordan begrænser jeg mig?

I nogle tilfælde vil der være stor overensstemmelse mellem hvad du kan, altså dine kompetencer, og de færdigheder, virksomheden, du gerne vil søge hos, er på udkig efter. I så fald må du prioritere, hvilke af dine kompetencer du skal præsentere. Men hvordan?

Læs jobopslaget grundigt og se, om der er nogle færdigheder, der synes at få ekstra meget opmærksomhed kvalitativt eller hvis vigtighed betones ekstra (kvalitativt). Er det ikke til at afgøre på den måde, er det en god idé simpelthen at ringe til den kontaktperson, der henvises til i stillingsannoncen. Nogle gode spørgsmål, der kan hjælpe dig med at afgøre, hvad der er vigtigst:

 • Hvilke af de beskrevne arbejdsopgaver fylder mest?
 • Hvilke af de kompetencer I efterspørger, vægter I højest?
 • Er der andre opgaver eller udfordringer end dem, der er nævnt i stillingsopslaget?

I fald du har de kompetencer, der skal til for at løse den arbejdsopgave, der beskrives som fyldende mest eller du slet og ret har den kompetence, kontaktpersonen siger, at de vægter højest, skal du anføre den som den første og evt. andre nævnte derefter.

CV kompetence eksempel på beskrevet færdighed

Her beskriver vi kort tre færdigheder:

 • Fast ejendom: Gennem mit studie og praktik hos Gratis Advokathjælp er jeg blevet velbevandret i det erhvervsretlige område. Jeg har styr på grundlæggende begreber inden for erhvervsretten og kan anvende dem i en juridisk-diskursiv sammenhæng. På baggrund heraf er jeg i stand til at identificere erhvervsretlige problematikker og se dem i deres begrebslige, normative og retlige sammenhæng. Jeg kan desuden foreslå erhvervsretlige og virksomhedsmæssige tiltag og løsninger på problemstillinger præventivt og dermed forebygge konflikter og rettergang.
 • Analyse: Jeg har gennem min studietid arbejdet med kvantitativ dataanalyse. Derudover har jeg som studentermedhjælper hos Infocenter hjulpet med at analysere mediedata kvantitativt og kvalitativt. Jeg er god til at rense data, identificere sammenhænge i data, finde indsigter i data og fortælle historier med data.
 • Public Speaking: Jeg har under uddannelse fået lejlighed til at tale foran et publikum af flere omgange og har lært dels at strukturere en tale og præsentation og fremføre den. Desuden har jeg erfaring med public speaking fra Toastmaster’s Club, hvor jeg både har leveret forberedte taler om en bred vifte af emner og kortere impromptu taler.

Opsummering

Det vigtigste at huske i forbindelse med det kompetencebaserede CV er, at det ikke bør anvendes så ofte, fordi det omvendt kronologiske CV foretrækkes. Det funktionelle eller kompetence CV’et er ideelt, hvis man ikke har betydelig erfaring. Vælger man dette CV er det vigtigt, at man vælger at præsentere de rette kompetencer i den rette rækkefølge. Det kan man sikre sig at man gør ved at læse det pågældende jobopslag grundigt med et fokus på, hvilke kompetencer, der efterspørges, eller slet og ret ved at kontakte organisationen eller virksomheden telefonisk