I denne guide vil vi undersøge referencer, hvorfor de er vigtige og hvordan du tilføjer dem til dit CV. Forholdene er gældende for størstedelen af alle jobs.

Referencer på CV – Hvad er vigtigt at huske på? Vi vil i denne guide undersøge de vigtigste forhold, der er gældende når man skal inddrage sine referencer i sit CV. Vi har specialiseret os i at vejlede og tilbyde skabeloner, der omhandler jobsøgning. Læs med for at blive klogere på hvordan referencer oplyses.

referencer på cv

Indholdsfortegnelse

Hvad er en reference?

Når det kommer til jobsøgning vil man typisk omtale en reference som en anbefaling eller henvisning til tidligere medarbejder eller chef. En reference kan bruges til at udspørge tidligere medarbejdere, om personen kan lave sine ting ordentligt og om de ting, der står i CV’et, nu engang stemmer overens.

En reference kan være en form for sikkerhed for din kommende arbejdsgiver om, at du kan gøre dit arbejde ordentligt og er troværdig. Ved at have andre, der anbefaler dig, er chancen for at du vil være en god medarbejder større.

Reference format

En reference kan se forskellig ud alt efter hvordan man har gjort. Man kan gøre det helt simpelt og angive navn og telefonnummer på en kollega eller chef, der har sagt ja til at måtte blive ringet op af din kommende arbejdsgiver. De kan nu blive spurgt ind til dine evner og personlige profil.

En reference kan også være et par linjer, der er skrevet om dig fra en nuværende chef eller tidligere arbejdsgiver, som kort siger noget om dig. Husk at have respekt for, at nogle referencer ønsker ansøgningen behandlet fortroligt.

Hvor skal man placere en reference i CV’et?

En reference kan godt fylde en del hvis den kommer på skrift. Derfor vil det i mange tilfælde ikke være oplagt at anbringe en hel reference på CV’et. Hvis man meget gerne vil have referencer med på CV’et, kan man skrive sine reference-personer og deres kontaktinformation.

Referencer er noget man typisk tager med til den første jobsamtale. Nogle arbejdsgivere kræver, at man angiver nogle referencer online før man sender sit CV og sin ansøgning afsted.

Hvis du søger en stilling på nettet vil man ofte blive ført igennem en formular, hvor man kan udfylde sine referencer og deres kontaktinformation. Der er mange virksomheder og organisationer, der gør det på forskellige måder. Hav gerne mail og tlf. nr. klar på dine referencer. Man skal selvfølgelig lige spørge inden om det er okay, at de bliver ringet op af din nye arbejdsgiver.

referencer på cv

Hvor mange referencer skal man have?

Mange arbejdspladser efterspørger slet ikke referencer, men uanset hvad kan det være en god ide at have dem klar til en jobsamtale. Det er specielt ved de højere stillinger med mere ansvar, at det forventes, at du har nogle referencer.

Som regel vil 2-3 referencer være et godt antal. Hav gerne en reference fra din nuværende chef eller tidligere chef. Det er også en god ide at oplyse referencer fra kollegaer og samarbejdspartnere, man har arbejdet tæt sammen med.

Hvem kan lave en reference?

I bund og grund bestemmer man selv hvem, der kan lave eller fungere som ens reference. At angive referencer fra folk man har arbejdet sammen med i kort tid eller at anføre referencer man ikke har interageret med i en professionel sammenhæng, giver ikke mening.

Som regel er en eller flere referencer fra tidligere chefer en god ide. De har formentlig en masse de kan sige om dig og dit arbejde, samt hvorfor du er en god medarbejder.

Hvis du er eller har været selvstændig, er det måske mere oplagt at oplyse din potentielle arbejdsgiver om en tidligere kunde.

Spørg efter dette når du anmoder om en reference

Når du spørger om en skriftlig reference, kan det være vigtigt, at der står det rigtige. Sørg for vidt muligt, at din reference person skriver om få faglige såvel som personlige kompetencer på en positiv måde, der taler dig op, men uden at lyve.

Kollegaer

Kollegaer er en af de typiske former for referencer. Udvælg gerne dem du har haft et godt samarbejde og du ved ikke vil snakke dårligt om dig.

Chefer

Det samme er gældende for chefer. Hvis du er blevet fyret fra en stilling eller har sagt op grundet uoverensstemmelser, så vil det være en god ide at finde en anden at benytte som reference. I en uopsagt stilling kan det være oplagt at spørge en chef, som man har et godt forhold til.

Leverandører

Leverandører og samarbejdspartnere kan også fungere rigtigt godt som referencer, da man i nogle jobs har rigtigt meget kontakt med personer fra eksterne organisationer og virksomheder.

Kunder

Hvis du har siddet i en stilling, hvor der har været tæt kontakt med kunder, kan det være oplagt at bruge dem som reference. Som regel vil det være mest oplagt, hvis det har været en B2B kunde.

Som selvstændig har man også ofte tæt kontakt med kunde, der ligeledes kan fungere rigtigt godt som reference.

Disse spørgsmål kan din reference blive stillet

  • Hvordan ville du med 3 ord beskrive x?
  • Hvilket ansvar og arbejdsområder var x ansvarlig for?
  • Nåede x altid sine deadlines?
  • Hvad gjorde x for arbejdskulturen på din arbejdsplads?
  • Kan du nævne 3 personlige kompetencer?
  • Kan du nævne 3 faglige kompetencer?
  • Kunne du finde på at ansætte x igen, hvis der var et behov for det?
  • Kunne du lide at have x som medarbejder og hvordan arbejdede i sammen?

Disse spørgsmål afhænger selvfølgelig af, om det er en tidligere medarbejder eller chef, der fungerer som reference.

Du skal have samtykke

For, at en fremtidig arbejdsgiver skal kunne ringe op til en reference, skal der være samtykke. Dette kan du udnytte til din fordel og kun bede om samtykke til opringning fra de medarbejdere eller chefer, du har haft et godt samarbejde med.

Peg gerne på nogle kollegaer eller chefer du har haft for nyligt. Det kan være lidt irrelevant at tale med en chef, som du har haft for mere end 10 år siden. Som udgangspunkt kan det være en god ide at henvise til en seneste leder, da det kan huske mest og er opdateret på dine evner og arbejdskultur.

Fordele ved referencer

Ligesom ved alt andet, er der fordele og ulemper ved referencer. Vi har prøvet at gennemgå nogle af de mest væsentligste.

Den primære fordel ved at inddrage referencer er, at din potentielle arbejdsgiver kan sikre sig, at det der står i dit CV er korrekt og, at du er en god medarbejder. Hvis det du har sagt til en jobsamtale bliver bekræftet af referencer, så har du et rigtigt godt udgangspunkt.

Ulemper ved referencer

Ulemper ved referencer kan være, at dem du har angivet som kontaktpersoner, kan komme til at sige dårlige ting om dig eller dit arbejdsliv.

Det sker ikke tit, men man kan godt som reference komme til at svare noget, der ikke lyder godt i arbejdsgiverens ører. Derudover så kan det optage en del plads på dit CV, hvorfor du bør genoverveje overhovedet at have det med på CV’et.

Referencer som nyuddannet

Som nyuddannet kan man ofte godt have manglende erhvervserfaring og referencer man kan henvise til. Som nyuddannet kan man derfor blive nødt til at tage andre metoder i brug.

Som nyuddannet kan man henvise til tidligere undervisere og professorer fra ens universitet. Igen skal man spørge om lov, hvis der skal være tilladelse til at foretage en opringning.

Hvis du har frivilligt arbejde som erfaring kan du også her henvise til ledere og medarbejdere.

Opsummering

Alt efter hvilken stilling du søger, kan det være en rigtig god ide at medbringe referencer i enten dit CV eller til selve jobsamtalen. Hvis du har overskydende plads kan det være oplagt i CV’et, men hvis ikke kan det være en bedre ide at undlade det i CV’et.

Referencer skal gerne give mening. Derfor bør du benytte din seneste tidligere chef og medarbejdere hvis muligt. De er bedst opdaterede på hvad du kan og hvordan din arbejdskultur er. Referencer oplyses i bunden eller ude i en af siderne af CV’et.

Sørg altid for at få samtykke, hvis din reference skal kunne ringes op af din potentielle arbejdsgiver.